عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 151 -  گفتگو با جمعي از دانشگاهيان پيرامون دولت موقت و ارتش
گفتگو
زمان : 27 بهمن 1357 / 18 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : رويارويي با توطئه گروهكها براي انحلال ارتش
مناسبت : بازگشايي دانشگاهها پس از پيروزي انقلاب اسلامي
حضار: 150 تن از استادان دانشگاه و جامعه اسلامي دانشگاهيان
صفحه : 151
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
امام : . . . غرض اين بود كه يك روز - به نحوي كه معلوم شود - اعتصاب شكسته [شود]، روز بعد اختيار با خود شماست . اعتصاب ديگر نباشد. يك روز دانشگاه بازبشود و بچه ها هم بيايند. و بعد اگر مشكلاتي هست خوب ، ديگر اجازه ندهيد بيايند تامشكلاتتان رفع بشود. مقصود من اين بود كه [اعتصاب ] شكسته بشود و خودتان هم اعلام بكنيد، راديو هم بگويد كه ما اعتصاب را شكستيم . بعدش البته مشكلات دارد؛ آن مشكلات بايد حل بشود.
[نماينده دانشگاهيان : عرض كنم كه سه - چهار مسئله ديگر هم هست كه يادداشت هم شده ، من بعدامي دهم خدمتتان . فقط توضيحا عرض مي كنم كه يكي راجع به دولت موقت است . اطاعت از دولت واجب هست ؛ و خوب ، مسلما ما اطاعت مي كنيم ولي بعضي از مسائل هست كه قابل دفاع نيست : آياواجب است كه ما حتما دفاع هم بكنيم ؟ يعني هر دستوري بدهند صددرصد ما اجرا خواهيم كرد منتهاگاهي قابل دفاع نيست . ]
امام : مقصودتان را بگوييد.
[نماينده دانشگاهيان : عرض مي كنم خدمتتان كه دوستان مي گويند اين دولت بيشتر جنبه ائتلاف ملي دارد تا دولت انقلاب اسلامي . ]
امام : عرض مي كنم كه اين دولت يك دولت موقت است براي اينكه رفراندم بكند ومثلا مجلس موسساني [تشكيل بدهد] مسئله رژيم را تحكيم بكند، بعد دست مردم است
صفحه : 152
همه چيز. اختيار دست خود مردم است ؛ وكلايشان را خودشان تعيين مي كنند، وكلا هم خودشان تعيين مي كنند دولت را؛ . . . مسئله اي نيست كه كسي بخواهد تحميل بكند . . .تحميل در كار نيست . اينكه الان شده است فقط همين [است ] كه چون الان براي انتقال قدرت ، محتاج بود كه حكومتي در كار باشد والا نمي شد؛ براي اين ما استفاده كرديم ازولايت شرعي كه داريم يا از آراي مردم ، و اين را قرار داديم . و اينكه قرار داده شده است نه براي اينكه اين حكومت كند تا آخر. در همه جا هم نوشته شده "دولت موقت ". "موقت "براي اينكه اين كارش منحصر به اين است كه مجلس موسسان را درست كند و مجلس شورا را درست كند؛ و آنها هم اختيارش با خود مردم است . بعد كه مجلس موسسان رادرست كرد، اين نمايندگان خود مردم هستند كه رژيم را تعيين مي كنند. بعد هم مجلس شورا درست مي شود؛ مجلس شورا هم نمايندگان خود مردم هستند، آزاد بدون اينكه هيچ كس دخالت بكند، آزاد. مردم خودشان نمايندگانشان را تعيين مي كنند و بعد همه مقدرات دست خود مردم است ، به اعتبار اينكه نمايندگان هم از خود مردمند . . . اينطورنيست كه اينها حالا بخواهند مملكت را تا آخر اداره بكنند. اين جور نيست . حالا از باب اينكه ديگر يك انقلاب است آقا، مسئله انقلابي است . اين مسئله انقلابي را نمي شودزود حلش كرد. اين را بايد بتدريج درست كرد. الان شما مي بينيد كه تمام اين مملكت ماآشفته است ؛ يعني آن دسته شلوغكار رفتند، حالا يك دسته شلوغكار ديگر پيدا شده ! مابايد اينها را علاج بكنيم تا يك قدري آرام بشود. وقتي كه آرام شد و مسئله دست خودمردم افتاد و خود مردم اداره كردند مملكت را، ديگر به هيچ كس اشكال نيست . اگر بناشد كه شما خودتان يك وكيلي تعيين كرديد، آن شد يك وكيل ، آن هم شد يك وكيل ،آن هم شد وكيل ، اين وكلاي خود ملت يك دولتي را درست كرده ، ديگر اين اشكال به كسي نيست ؛ خود ملت اين كار را كرده ، تحميل نيست در كار. لكن حالا از ناچاري است كه ما بايد اين مسائل اوليه را حل بكنيم . . . .
[نماينده دانشگاهيان : شما فرموديد كه ما اين دولت را تاييد بكنيم . البته آن دستورهايي كه در موردآينده است و بايد اجرا بشود اجرا خواهد شد، مسلما؛ منتها ما مي خواستيم مشخص بشود كه آيا اين
صفحه : 153
دولت را به صورت دولت اسلامي بايد در نظر گرفت ؟]
امام : [دولت ] اسلامي است اين ، براي اينكه الان روي قواعد اسلام بايد عمل بشود؛منتها الان ما قانون اساسي مان را كه درست شده است و تحت مطالعه است ، (1) آن را بايد[قطعي ] بكنيم . . . نخست وزير را من تعيين كرده ام ؛ من به ولايت شرعي تعيين كردم .وقتي يك [كسي ] به ولايت شرعي تعيين شد، يك حكومت شرعي است اين . و اينطورهم نيست كه ما بخواهيم تا آخر اينطوري رفتار كنيم . اين موقت است كه اصول اوليه درست بشود، و از ناچاري است . مسئله انقلاب است . مسئله اي است كه نمي توانيم ماالان يك شدتي به خرج بدهيم ، و نمي توانيم الان برويم سراغ مطالعات تا افراد . . . را پيدابكنيم . الان در اين حالي كه به طور موقت ما داريم عمل مي كنيم ، الان نبايد اشكال كرد.الان بايد - اين معنا را باز عرض مي كنم - كه همه ما، همه شما با هم همدست بشويد ودولت را پشتيباني بكنيم تا اين مسائل اوليه را درست بكند، كه مجلس را درست كند. ماالان رژيممان باز قانوني نيست ؛ الان رژيمي ما نداريم . رژيم سلطنت كه رفته ؛ رژيم جمهوري اسلامي هم به حسب راي من الان هست اما به حسب نظر دنيا بايد با آراي مردم درست بشود. و به آراي مردم مي خواهيم مراجعه كنيم براي مجلس موسسان ، وبراي تشكيل يك حكومتي كه خود مردم ميل دارند؛ حالا آن جمهوري اسلامي راخواستند، نخواستند رژيم شاهنشاهي هم اختيار با خودشان است .
[نماينده دانشگاهيان : منظور ما اين است در اين چند ماه كه اين دولت موقت سر كار هست اگر اقداماتي انجام داد كه توام با اشتباه بود . . . ]
امام : اشتباهات را هميشه بايد گفت . اشتباهات را كسي نمي تواند [ناديده بگيرد] من كه نمي گويم بايد هر كسي اشتباه كرد شما تبعيت بكنيد! اشتباهات را بايد بگوييد. همه آزادند در گفتن . بنويسند، بگويند، در روزنامه ها بنويسند.
[يكي از حضار: حق انتقاد هست ؟]
صفحه : 154
امام : بله كه هست .
[نماينده دانشگاهيان : عرض كنم كه مسئله دوم راجع به ارتش است . اين ارتش همه مي دانيم طوري ساخته شده بود كه نظام شاهنشاهي را حفظ بكند، نه براي دفاع از مردم . ]
امام : قبل از اينكه شما بفرماييد، اين هم حل شد! همين امروز آقاي قرني (2) را من فرستادم آمد اينجا. آقاي يزدي (3) هم آمد اينجا؛ كه او از دولت باشد، او هم كه رئيس [ستاد]. بنابراين شد كه در همين هفته اين طبقه اول [ارتش ] را، از سرلشكر به بالا رابيندازند دور. اين پاييني ها بيايند مشغول كار بشوند. اگر بگوييد كه ما ارتش نمي خواهيم - كه همچه چيزي نمي گوييد - ما ارتش مي خواهيم ، ما ژاندارمري مي خواهيم ، ارتش مي خواهيم ، شهرباني مي خواهيم ؛ همه اينها را مي خواهيم . ما بايد اين طبقه اول ، امرا و- نمي دانم - اينهايي كه با فساد آمده اند روي كار و خودشان هم اكثرا - البته همه نه ، امااكثرا - فاسدند، اينها را درجاتشان را كنار بگذاريم ، بازنشسته شان بكنيم . و بعد بياييم سراغ اين پاييني ها؛ پاييني ها را يك سر و صورتي بدهيم . تا بعد برويم سراغ افراد ببينيم افراد چطوريند. اين الحمدلله حل شد.
[نماينده دانشگاهيان : حاج آقا معذرت مي خواهم ، از سرهنگ به بالا را تا شاه يكي يكي اينها رانمي شناخته و كثافتكاريشان با خيانتشان مشخص نمي شده ، اصلا به آنها درجه نمي داده . ]
امام : عرض مي كنم مسائل قضايي يك مسائل شرعي است . مسائل قضايي يك مسائلي است كه با - مثلا - عصبانيت ، با دشمني ، با بدبيني ، با اينها نمي شود. يك مسائل قضايي است كه ان شاءالله يك دادگاه قضايي ، همين امشب شايد يا فردا تاييد بشود براي محاكمه اينها. اينها بايد روي موازين درست بشود. من فرض كنيد با يك كسي بد هستم ،قاضي نمي تواند به اينكه شما با او بد هستيد ترتيب اثر بدهد. آن روي موازين شرعي است كه هر كس ثابت شد آدم كشته مي كشندش ؛ هر كه ثابت شد كه دزدي كرده [مال ]دزدي را از او مي گيرند، تعزيرش مي كنند حدش مي زنند؛ هر كه ثابت شد كه فلان كار بد
صفحه : 155
را كرده درستش مي كنند. ان شاءالله اين هم الان در دست اجراست .
[نماينده دانشگاهيان : حاج آقا مسئله خيلي مهم در ارتش اين است كه ارتش با سيستم كنوني كه وجوددارد، يعني آن روابط و ضوابطي كه بين افراد مختلفش هست ، ديگر هيچ جنبه اسلامي ندارد ونمي تواند برقرار بماند. ]
امام : اينطور نيست كه اشخاص نباشند، اشخاص مسلم نباشند؛ اشخاص درجات پايين ديگر به آن فساد نيستند كه آن بالاييها بودند. فساد هر چي بود مال آن طبقات اول بود.اين طبقه پايين آن فساد را ندارد. الان نمي شود آقا ما بگوييم كه ارتش برود . . . ما [بايد]اين ارتش را به يك صورت نگهش داريم . آن طبقه اول را بيرون كنيم . طبقات اول ، ازسرلشكر به بالا بيرون بروند؛ و بعد اين طبقات پايين را يك سازماني به آنها بدهند. بعدبرويم سراغ افراد ببينيم اگر يك فرد غيرصالح است كنار بزنيم ، فرد صالح جايش بگذاريم . اين مسئله اي نيست كه حلش بزودي [باشد]؛ مثلا همين امشب مثلا شاه رفته ،فردا همه كارهاي ما درست بشود! همه كارها را خراب كرده اند و رفتند. حالا شما بايد اين خرابيها را آبادش كنيد.
[نماينده دانشگاهيان : نظرتان در مورد اينكه ما يك ارتشي ملي را سازمان بدهيم چيست ؟ به جاي اينكه اين ارتش را بياييم زحمت بكشيم باز بودجه برايش بگذاريم ؟]
امام : اين تدريج مي خواهد؛ عرض مي كنم تدريج مي خواهد آقا. اين نمي شود الان مابگوييم ارتشي كه نظام ديده و نظم ديده كنار برود، ارتشي بي نظام مي خواهيم ! نمي شوداين ، بايد بتدريج بشود. بايد [نيروي مردمي ] درست نظام پيدا بكند، بعد تبديل بشود آن ارتش به اين ارتش . اما همين طوري نمي شود اين كار را كرد.
[نماينده دانشگاهيان : حاج آقا نظام بر مبناي ترس . . . ]
امام : آقا! من خواهش مي كنم از شماها كه آن تندي جواني تان را يك قدري كناربگذاريد . . . من خودم هم جوان بودم ! يك توقعاتي جوانها دارند كه اين توقعات از باب آن انرژي كه در آنها هست ، از باب آن قدرتي كه در آنها هست ، مي خواهند همه مسائل يك شبه حل بشود. اينطور نيست مسائل . مسائل اشكال دار است ، مشكل است الان . الان
صفحه : 156
هر جاي مملكت دست بگذاري آشوبي است ؛ مقدم است بر همه كارها كه اين آشوب رفع بشود. اين آشوب بايد با قواي انتظامي ، با زمينه قواي ملي - اينها با هم - حل بشود. ماهم كه الان يك قواي ملي نظام ديده كه نداريم ؛ قواي ملي چريكي است . اين قواي ملي چريكي الان دارند كار هم مي كنند؛ خيلي هم خوب كار مي كنند. اينها را بايد با قواي انتظامي و ژاندارمري - همه اينها - همدست بكنيم براي كوبيدن اينهايي كه دارندخرابكاري مي كنند. آن خرابكارها را كنار بگذاريم و يك قدري آرامش پيدا بكندمملكت ؛ بعد برويم سراغ آن مسائل بعدي .
[نماينده دانشگاهيان : حاج آقا معذرت مي خواهيم ، آنچه كه مطرح هست افرادي هستند در ارتش . . . ]
امام : سازمان هست . سازمان درست مي شود. سازمان ارتش آن وقتي كه بوده است ،[پيوسته ] "شاهنشاه " "شاهنشاه " مي كرد. اين تمام شد. ديگر كلمه "شاهنشاه " رفت ! وقتي كلمه "شاهنشاه " رفت ، ديگر مسئله نيست كه حالا صبح تا شب بخواند "شاهنشاه "! تمام شداين معنا. اين مسئله از كله سربازها هم بيرون مي رود. اين مسائل يك قدري مهلت لازم دارد. يك قدري بايد با تاني انجام بگيرد. نمي شود يك مسئله اي كه انقلابي است مابگوييم فورا انقلاب جلو برود، خراب كند و جلو برود؛ چنانچه شد و بحمدالله انقلاب ايران بهترين انقلابهايي بود كه در دنيا واقع شد؛ يعني ضايعات كم [داشت ]. و آن چيزي كه ما برديم ، رژيم شاهنشاهي 2500 ساله يا بيشتر را از بين برديد. دست آنها هم از آن كوتاه كرديد؛ دست همه اجانب را كوتاه كرديد از مملكتتان . اين آن چيزي است كه برديد. ضايعه اي كه داديد، البته يك هزار نفري هم ما كشته داديم . در ساير انقلابات اينقدر كشته مي دادند، خرابي مي شد. ما نبايد توقع داشته باشيم كه يك انقلابي بشود وآرام باشد و . . . ما بايد اسم اين را "انقلاب سفيد" بگذاريم ، نه انقلاب شاهنشاهي را. اين انقلاب واقعا "سفيد"، اين انقلاب ملي ايران بود كه با يك بيست و چهار ساعت يك شاهنشاهي را از بين برد و تمام را به هم ريخت . اما حالا به هم ريخته است اين .به هم ريختگي را بخواهيد منسجمش كنيد وقت لازم دارد. حالا به ما قول داده اند درهمين هفته راجع به ارتش تنظيمش درست بشود. و چيزهاي ديگر هم ان شاءالله كم كم
صفحه : 157
اميدواريم درست بشود. خداوند همه تان را حفظ كند؛ موفق باشيد.
.. . اجازه بدهيد كه من يك خورده استراحت كنم . من خسته شدم . ان شاءالله يكوقت ديگر . . . همه با هم دست به هم بدهيد براي ساختن . خراب است ، زلزله زده است اين مملكت ! مملكتي كه زلزله زده است ، همه بايد دست به هم بدهند و اين مملكت راآبادش بكنند. دست به هم بدهيد همه با هم . همه مسئوليد، همه مسئوليم . بايد دست به هم بدهيد. ان شاءالله خداوند همه تان را حفظ بكند.