عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 144 -  نيروهاي نظامي و انتظامي در پناه اسلام
سخنراني
زمان : 26 بهمن 1357 / 17 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : تشكر از ملت انقلابي - حمايت از نيروهاي نظامي و انتظامي - اعلام پايان اعتصابات
حضار: جمعي از بازرگانان ، اصناف و پيشه وران اعتصابي
صفحه : 144
بسم الله الرحمن الرحيم
سپاس و ستايش
درود بر ملتي كه در انقلابش چنان حفظ نظم كرد كه چشمهاي دنيا را خيره كرد.انقلاباتي كه در دنيا واقع شده است به قدري شديد است و به قدري خونريزي در آن شده است كه نمي توان ناديده گرفت . در اين انقلاب مذهبي شما، در اين انقلاب اسلامي - انساني شما بحمدالله ضايعات بسيار كم بود؛ براي اينكه حفظ ايمان شما را وادار كرده بود با ظلم مخالفت كنيد. شيطان از اين عمل شما دور بود. نظر خداي تبارك و تعالي باشما بود، نظر امام زمان - سلام الله عليه - با شما بود. من از شما ملت عظيم تشكر مي كنم كه در مواقعي كه گرفتاري اسلام زياد بود و در خطر واقع بود، از براي اسلام و مسلمين قيام كرديد، نهضت كرديد، زحمت كشيديد، خون داديد، جوان داديد، و شر ظلم را از سرخودتان كوتاه كرديد، دستگاه ظلم 2500 ساله را منهدم كرديد؛ قواي بزرگ عالم ، كه طرفداري و پشتيباني مي كردند از اين رژيم فاسد، عقب نشانديد؛ نتوانستند كاري بكنند.تا اينجا كه آمديد، جوانمردانه و شجاعانه ، تمام قشرها در اين مطلب سهيم بودند. و الان قدم ثاني است كه شما بايد برداريد و آن قدم سازندگي است . قدمي است كه در اين قدم بايد همه با هم شركت نمايند و ايران خراب را آباد كنند. بايد دست به دست هم بدهيد.
نيروهاي نظامي و انتظامي در پناه اسلام
الان كه قواي انتظامي ملحق شد به ملت اسلام و در پناه اسلام واقع شد، چه قواي ارتشي و چه شهرباني و چه ژاندارمري و چه ساير قوايي كه ملحق شده به ملت و در پناه
صفحه : 145
اسلام واقع شدند، احدي از مردم حق تعرض به آنها ندارد. تعرض به آنها تعرض به دولت اسلامي است ؛ تعرض به دولت اسلامي تعرض به خداست . آنهايي كه مشغول خرابكاري هستند و تعرض مي كنند به مراكز عمومي ، به سفارتخانه ها، به جاهاي ديگر وبه منازل اشخاص ، اينها خائن هستند. از اينها بايد جلوگيري كرد. و اگر سرجاي خودننشستند من ملت را آگاه مي كنم كه با آنها چه بكنند. اسلحه هايي [كه ] در دست مردم است بايد به كميته [ها] برگردد تا با يك نظم خاصي بين اشخاصي معين پخش شود. اگرديديد كه شلوغ كاريهايي مي شود در مملكت ، هركسي هر جايي هست موظف است جلوگيري كند، از خرابيها جلوگيري كند. اگر حمله شد به يكي از منازل مردم ، چه منازل شخصي و چه منازلي كه مربوط به دولت است ، شما موظفيد كه جلوگيري كنيد.
وظيفه رويارويي با هرج و مرج
نبايد بگذاريد هرج و مرج بشود. شياطين مي خواهند منعكس كنند كه [در] ايران دمكراسي نيست ، ايران قابل عدالت نيست ، ايران قابل آزادي نيست . بايد اي برادران من نگذاريد كه اين مسائل پيش بيايد و اين گفتارهاي نامربوط گفته بشود.
بايد آرامش را حفظ كنيد. همه شما موظفيد براي حفظ شهر. الان كه يك شهري است انقلابي ، بايد همه شهر، همه افراد مومنين و مسلمين با هم تشريك مساعي كنند و ازاين اشراري كه مي خواهند شلوغ كاري بكنند، مي خواهند منازل مردم را غارت كنند،جلوگيري كنند. نگذارند كه چهره ملت ما تحريف و ملت ما پيش ملتهاي ديگر خجل بشود. الان تمام ملتهاي دنيا، تمام دول دنيا چشمشان به ايران دوخته شده كه ايران در اين انقلاب چه مي كند؛ آيا بعد از انقلاب و سرنگوني رژيم منحط چه خواهد شد؟ آيايكمرتبه هرج و مرج خواهد شد؟ آيا تجزيه خواهد شد؟ نگذاريد كه اين حرفها را بزنند.نگذاريد كه اين هرج و مرجها واقع بشود. همه مردم موظفند در اين معني كه اسلحه ها رااگر در دست اشرار است بگيرند از آنها ولو به كشتن آنها باشد. اشرار را راه ندهيد به خودتان .
صفحه : 146
حكم پايان اعتصابات
اعتصابات از روز شنبه بايد شكسته بشوند. نه اجازه ، حكم است . بعضي ازشلوغ كارها مي خواهند بعضي اعتصابات را حفظ كنند كه نهضت را زمين بزنند. تا الان اعتصابات در خدمت نهضت بود؛ از حالا به بعد شكستن اعتصابات در خدمت ملت است . اگر كسي وسوسه كرد و گفت كه اعتصاب فلان بايد باقي باشد خائن است ، تودهني بايد بخورد. از روز شنبه تمام اعتصابات سرتاسر كشور بايد شكسته بشود. مردم بروندمشغول كارشان بشوند ولي مواظب باشند، هوشيار باشند. در عين حالي كه هركس سر كارخودش است ، هوشيار باشد كه شلوغ كارها، چپاولچيها كه الان [راه ] افتاده اند و اشراري كه الان در بين شهر شما و ساير شهرستانهاي ايران آمده اند و چپاول مي كنند، هوشيارباشيد و از آنها جدا جلوگيري بكنيد. من ثانيا سفارش قواي انتظامي را تكرار مي كنم :قواي شهرباني بايد برگردند به محل خودشان . آنها كه در اين انقلاب رفته اند برگردند به محل خودشان ، در امان هستند و كسي حق ندارد به آنها تعرض كند. قواي نيروي هوايي ،همافرها، همه اينها، تمام ارتش و قواي انتظامي ، ژاندارمري - همه برگردند به محل خودشان و مردم پشتيبان آنها باشند؛ چنانكه آنها هم از مردم هستند. و نظم را، هم شما وهم قواي انتظامي با هم برادرانه بايد حفظ بكنيد.
من از خداي تبارك و تعالي صحت و سلامت شما را و عظمت اسلام و مسلمين راخواهان هستم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته