عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 141 -  پيام به ملت ايران در مورد پايان اعتصابات و شروع كارها
پيام
زمان : 25 بهمن 1357 / 16 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : پايان اعتصابات و از سر گرفتن فعاليتها و كارها
مخاطب : ملت ايران
صفحه : 141
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف و شجاع ايران
اكنون كه به فضل الهي و به يمن مقاومتها و پايداريهاي سرسختانه شما مردم غيور،پايگاههاي رژيم سلطنت استبدادي و حكومت ضد اسلامي خاندان پهلوي و پايه هاي استعمار نو و كهنه ، يكي پس از ديگري ، درهم ريخته شده اند، و دولت موقت انقلاب اسلامي به عنوان اولين قدم در راه تحقق اهداف انقلاب مقدس اسلامي مستقر گرديده است ، لازم مي داند كه از عموم مردم ايران - از كارگران ، كارمندان ، بازاريان ، پيشه وران ،دانشگاهيان و فرهنگيان - دعوت نمايد كه از روز شنبه 28 بهمن 57 - 19 ربيع الاول 99 -اعتصابات خود را پايان داده و فعاليتها و كارهاي خود را آغاز نمايند.
وضع مملكت در اثر وسعت بي سابقه فساد گردانندگان رژيم محمدرضا پهلوي ،خيانتها و غارتگريها و همچنين به دليل ضرورت استمرار اعتصابات همگاني ، به عنوان حربه اي در دست ملت براي درهم شكستن قدرت مقاومت رژيم سابق ، به جايي رسيده است كه بايد بلافاصله دست به كار سازندگيهاي اساسي زد. ادامه اعتصابات و تاخير درانجام يك سلسله اقدامات سياسي و اقتصادي ضروري و فوري ، احتمالا شرايطي راممكن است به وجود بياورد كه دشمنان داخلي انقلاب اسلامي و اجانبي كه با از بين رفتن رژيم سابق منافع خود را از دست رفته مي يابند، دست به تحريكات زده و احيانابهره برداريهاي ضد اسلامي و ضد ملي بنمايند. لذا مملكت بايد از دوران اعتصاب وسرسختي و محروميتهايي كه به منظور سرنگوني نظام استبدادي بر خود تحميل كرده بود
صفحه : 142
بيرون آمده ، چرخهاي حياتي و اقتصادي و انتظامي خود را با قدرت و سرعت و بازدهي چندين برابر در جهت توليد و اصلاح به راه اندازد و به ترميم خرابيها و احياي بركات وتوليدات بپردازد.
دخالتهاي خودسرانه و كارشكني در دستورات و نظامات دولت موقت انقلاب اسلامي ، باعث هرج و مرج مي باشد. لذا بايد با كمال دقت و هوشياري و صحبت ، (1) بادولت موقت اسلامي همكاري همه جانبه نموده و از دستورات و رهنمودها اطاعت و ازاقدامات دولت پشتيباني قاطع نماييد. عدم تمكين از دولت موقت ، كارشكني در اجراي برنامه هاي دولت انقلابي به منزله مخالفت با انقلاب اصيل اسلامي محسوب شده ، ومحركين و عاملين آن به عنوان عناصر ضد انقلابي به مردم معرفي خواهند شد تا خودملت ، همان طور كه رژيم ضد انقلابي شاه را سرنگون ساخت ، تكليف اين عناصر ضدانقلابي را معلوم نمايد. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته .
روح الله الموسوي الخميني