عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 119 -  لزوم بردباري و تشريك مساعي
صفحه : 119
لزوم بردباري و تشريك مساعي
خداوند ان شاءالله شما كه زحمت كشيديد براي اين ملت و تعب (1) كشيديد - خوب ،من مي دانم كه كسي بالاي سر يك كسي كه مظلوم است و كتك خورده است مجروح شده است دارد مي ميرد شايد در حضور شما بسيارشان مرده اند من مي دانم به شما چه گذشته است ، خدا هم مي داند - شما اجرتان با خداست . خدا مي داند كه شما چه كشيده ايد؛ و خداوند جبران خواهد كرد. ان شاءالله خداوند به همه شما سلامت بدهد.رفقا همه تشريك مساعي كنيد در اين امور؛ در اين نهضت متحد بشويد. اگر در اين نهضت شكست بخوريد تا آخر شكست خورده ايد. همه با هم باشيد، همه با هم تشريك مساعي بكنيد تا اينكه پيروزي برايمان حاصل بشود.