عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 115 -  زاغه نشيني در تهران
صفحه : 115
يك مملكتي جنگزده باشد و اجانب در آن باشد، كوشش كنيد اجانب را بيرون كنيد. اين قدم اول است .
قدم دوم ، قدم سازندگي است ، مهمتر از قدم اول است . قدم سازندگي از حالا به بعدشروع مي شود. هر جاي اين مملكت شما دست بگذاريد خرابي هست . اين ادارات دولتي را به واسطه اينكه اشخاصي كه در راس بودند بسيارشان اشخاص غيرصحيح بودند، و همين طور وزارتخانه ها و اشخاصي كه در راس بودند اشخاصي نبودند كه ملي باشند، ادارات دولتي را تقريبا بايد گفت اينها خراب كردند.
زاغه نشيني در تهران
و همين طور شما ملاحظه مي كنيد كه وضع زراعت ما، كه يكي از چيزهاي بزرگ مملكت است و اقتصاد مملكت ما بسته به اوست ، اينها به اسم "اصلاحات ارضي " از بين بردند و الان كشاورزي شما ورشكسته است و شما محتاجيد به اينكه از خارج همه چيزهارا بياوريد. و همين طور مراتع ما را از بين بردند و به غير دادند؛ به اسم ملي ملت را از آن محروم كردند، و دامدارهاي ما از بين رفتند. اين دامدارها، اين كشاورزها، كه در محال خودشان نتوانستند زندگي شان را ادامه بدهند رو به شهرستانها آوردند كه اينجا يك كاري پيدا كنند. اينجا هم كاري صحيح نبوده است . خير. از قراري كه من شنيده ام در خودتهران محله هاي بسياري هست كه اين محله ها محله هاي زاغه نشين ، چادرنشين و امثال اينهاست كه اين بيچاره ها در آنجا با وضع فلاكت باري زندگي مي كنند.
دوري گزيني از اختلافات
بايد همه اين آقايان دست به دست هم بدهند، همه اقشار با هم اتحاد پيدا بكنند، و باكمال دلسوزي در اين خرابه مشغول ساختمان بشوند. هر كس اهل اداره است مواظب باشد كه در آن اداره مفاسدي كه بوده تذكر بدهد به دولت . هر كس هر جا هست مفسده هاي آنجا را يادداشت كند تذكر بدهد، تا بلكه ان شاءالله با كوششهاي زياد اين اموررفع بشود.