عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 112 -  پيام به ملت ايران و تاكيد بر نداشتن سخنگو
پيام
زمان : 20 بهمن 1357 / 11 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : تاكيد بر نداشتن سخنگو
مخاطب : ملت ايران
صفحه : 112
بسمه تعالي
به اطلاع مردم مي رساند:
كسي حق ندارد به عنوان سخنگو يا اطرافي يا وابسته و يا تحت هر عنوان ديگري ، ازطرف اينجانب مطلبي بگويد. من خودم قلم و بيان دارم و اظهارنظرهايي كه در راديوها ويا جرايد مي شود به خود اشخاص مربوط است و به اينجانب ربطي ندارد.
به تاريخ 11 ع 1 99