عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 110 -  رعايت موازين شرعي و قانوني
صفحه : 110
كه سابق محمدرضا در پناه آنها زندگي مي كرد و حالا شماها در پناه آنها زندگي مي كنيد،اين چماقدارها كي هستند؟ اينها از چه سازماني هستند؟ آخر چرا با ملت اينطور عمل مي كنيد؟ چرا اينقدر خونريزي راه مي اندازيد؟ چرا اينقدر با مردم لجاجت مي كنيد؟ مامي خواهيم كه اين مملكت آرامش داشته باشد؛ ما صلاح همه ملت را مي خواهيم . مامي خواهيم كه يك ارتش مستقل داشته باشيم - يك ارتشي كه مربوط به غير نباشد،مربوط به ملت باشد. ارتش بايد برگردد به دامن ملت ؛ همان طوري كه عده كثيري ،گروههاي كثيري برگشتند و ما با آغوش باز آنها را پذيرفتيم ، شما هم برگرديد و همه اركان دولت برگردند.
تداوم انقلاب و پشتيباني از دولت موقت
من اعلام مي كنم كه موافقت كردن با اين دولتي كه ما فراهم آورديم تكليف شرعي همه است و مخالفت كردن بر همه محرم است . ما اعلام مي كنيم كه خدمت كردن به اين دولت طاغوتي خدمت به طاغوت است ، خدمت به كفر و شرك است . نبايد خدمت بكنيد. خدمت به اجانب است . نبايد خدمت به اينها بكنيد. من از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه ايران يك ايران آزاد و مستقل باشد.
من از ملت مي خواهم كه به همين طور كه ادامه دادند تاكنون نهضت خودشان را، بازهم ادامه بدهند تا اينكه ان شاءالله به پيروزي نهايي واصل شويم . پيروزي ان شاءالله نزديك است . و رمز پيروزي وحدت كلمه است . بايد همه كلمه خود را واحد كنيد. بايد همه پشتيبان هم باشيد تا اينكه به پيروزي برسيد.
رعايت موازين شرعي و قانوني
و اخيرا چيزي به من اطلاع دادند كه موجب تاثر شد. و آن اينكه در بعضي از مناطق اشخاصي كه از اهالي آنجا هستند حمله كردند به اين جنگلها، و جنگلها را دارند خراب مي كنند. اين جنگلها مال ملت است ، نبايد آن را خراب كرد. بايد به نظر ولي امرش ، به نظر حاكم باشد. جايز نيست بر آنها كه بروند و جنگلها را ببرند و خراب كنند. بايد