عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 105 -  شكست ناپذيري نهضت الهي
سخنراني
زمان : 19 بهمن 1357 / 10 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : قيام براي خدا
حضار: جمعي از معلمان
صفحه : 105
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
شكست ناپذيري نهضت الهي
من با اينكه حالم مقتضي نيست لكن چند كلمه به شما خانمها و آقايان عرض مي كنم .خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه ، به پيغمبر اكرم امر مي فرمايد: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله ؛ (1) مي فرمايد كه به اين امت بگو كه من فقط يك موعظه به شما دارم و آن موعظه اين است كه قيام كنيد براي خدا، نهضت كنيد براي خدا. اگر نهضت ، نهضت الهي باشد اين پيروزي در آن هست ، چه به حسب ظاهر ما شكست بخوريم باز پيروزيم ، اگرشكست نخوريم هم پيروزيم ، براي اينكه ما براي خدا كار كرديم . وقتي براي خدا شد،اين پيروزي است خودش و اگر قيامي كه بكنند قيام شيطاني باشد، روي هواهاي نفس باشد، روي هواهاي شيطاني باشد، اين شكست است چه به حسب ظاهر پيروز بشود يانشود. مثل آن ، مقابله حضرت امير با معاويه است ؛ اين دو لشكر مقابل هم ايستادند: يكي طاغوت و لشكر طاغوت بود، يكي لشكر خدا بود؛ اگر پيروز شده بود حضرت امير وكساني كه همراه او بودند پيروز بود، اگر شكست مي خورد باز پيروز بود. در صفين ،حضرت امير بايد گفت كه شكست خورد، براي اينكه با حيله هايي كه كردند نتوانستند كاررا پيش ببرند ولي تا آخر اين - جند الهي - پيروزمند بود. سيدالشهدا - سلام الله عليه -كشته شد، شكست خورد لكن بني اميه را همچو شكست كه تا آخر نتوانستند ديگر كاري
صفحه : 106
بكنند؛ همچو اين خون ، آن شمشيرها را عقب زد كه تا الان هم كه ملاحظه مي كنيد بازپيروزي با سيدالشهداست و شكست با يزيد و اتباع اوست .
در اين نهضتي كه شما ملت ايران - زن و مرد - همه قائم به آن هستيد، اين نهضت براي خداست . مي خواهيد كه طاغوت را از بين ببريد، مي خواهيد كه كساني كه ملت شما راتضعيف كرده اند و ملت شما را در تحت اختناق و فشار و چپاول درآورده اند نجات بدهيد، مي خواهيد كه حكومت خدا را در ايران ايجاد كنيد، چه شكست بخوريد و چه شكست بدهيد پيروز هستيد. ما اگر كشته بشويم به بهشت مي رويم ان شاءالله اگر براي خداباشد، و اگر بكشيم هم به بهشت مي رويم ؛ آنها اگر كشته بشوند جهنم مي روند، اگربكشند هم جهنم مي روند. اين ميزان ، خدايي بودن يك امر و شيطاني بودن است ، شيطان و جنود شيطان هميشه ، در شكستند و قرآن و خدا و لشكر خدا هميشه پيروز هستند.
دنيا پايين ترين مراتب عالم
دنيا يك جز بسيار كمي است از عالم ، دنيا يعني آن چيز خيلي پست . عالم مركبي است از ماوراي اين طبيعت و اين طبيعت ؛ اين طبيعت در آخر مرتبه وجود واقع شده است ،پايين تر از همه مراتب است . اگر انسان با جهاد براي خدا از اين دنيا برود يعني از عالم پست به عالم بالا مي رود، به عالمي مي رود كه فوق اين عوالم است و اگر شيطاني باشد، به اسفل اسفلين مي رود يعني از اين دنيا پست تر، و در جهنم چاه عميق است ، در چاه عميق فرو مي رود. اينهايي كه لشكر شيطان هستند و تبع شيطان هستند، دارند پله پله طرف اسفل السافلين مي روند. آنهايي كه لشكر خدا هستند و براي خداست ، دارند طرف بالامي روند، هر چه عمل بكنند، عمل آنها، آنها را به بالا مي برد و هر چه عمل اين طرف بكند و شيطاني عمل بكند، عمل آنها، آنها را به پايين مي برد.
تربيت الهي و وحدت روحي
مواظب باشيد كه اعمالتان اعمال صالح باشد، قيامتان براي خدا باشد، اعمالتان براي خدا باشد. هر كدام بچه داريد تربيت كنيد، تربيت الهي بكنيد، تربيت شيطاني نكنيد. هر
صفحه : 107
كدام مدرسه مي رويد، چه به مدرسه كه مي رويد تربيت الهي بشويد. هر كدام معلم مدرسه هستيد، تربيت كنيد بچه ها را به تربيت الهي ؛ تربيتهاي شيطاني را از آن دست برداريد. من از شما كه در اينجا آمده ايد و زحمت كشيديد با اين حالي كه دارم تشكرمي كنم و به شما دعا مي كنم . و اميدوارم كه با اين تشكلي كه داريد، اين وحدت كلمه اي كه داريد كه همه را با هم در يك محل جمع كرده است ، ما را با شما در يك محل جمع كرده است ، اميدوارم كه وحدت روحي و وحدت عقيدتي داشته باشيم و همه در صف واحد به جلو برويم به سوي حكومت عدل الهي . خداوند همه شما را حفظ كند و موفق باشيد.