• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 1 -  پيام به ملت ايران و افشاي جنايات دولت بختيار
موضوع : مبارزه با دولت بختيار
پيام
زمان : 9 بهمن 1357 / 30 صفر 1399
مكان : پاريس ، نوفل لوشاتو
مناسبت : جنايات دولت بختيار در تهران و شهرستانها
مخاطب : ملت ايران
صفحه : 1
باز كشتارها و قتل عامهاي دسته جمعي را در تهران و شهرستانها شروع كردند، بازدژخيمان محمدرضا با مسلح شدن به ادعاي قانون و استقلال كشور و سرپوش مليت به جان مردم بي پناه افتاده اند، باز دست ناپاك خيانتكار عمال بيگانه از آستين نوكرهاي محمدرضا پهلوي درآمد و ملت را به جرم آزاديخواهي و استقلال طلبي به عزا نشاند.
بسم الله الرحمن الرحيم
تا ديروز محمدرضاي خائن ، ارتش را با آتش گشودن روي ملت و برادران وخواهران خود ننگين كرد، اكنون نوكر يا نوكران خائنش ، اين خدمت به استعمار را به عهده گرفتند. هر روز مواجه با يك دسته نيرنگ باز هستيم كه مي خواهند منافع اجنبي راتامين كنند، اگر چه به كشتار هزاران نفر از اين ملت رنجديده شجاع بينجامد. ملت دلير باخون جوانان عزيز خود محمدرضا را از صحنه خارج كرد، لكن اجانب يك مهره ديگر(1) را با نقاب مليت به صحنه آوردند. اينان از اين مهره ها فراوان دارند كه سالها باماسك فريبنده در خدمت هستند و به مجرد رفتن مهره اي ، مهره ديگري را مورد تاييدقرار داده اند و نمي دانم پس از اين چه خواهند كرد، ولي بايد بدانند كه ملت هوشيار، ازاين نيرنگها غافل نيست و يكي پس از ديگري را مدفون خواهد كرد.
ملت عزيزم ! دوستان من ! نه به وعده هاي پوچ دولتهاي غير قانوني اعتنا كنيد و نه ازهياهوي دژخيمان بهراسيد. نهضت مقدس را به پيش برانيد و به آخر رسانيد و دست
1- شاپور بختيار.
صفحه : 2
3- اشاره به آيه 52 سوره توبه : "يكي از دو كار نيك و پسنديده ".
اجانب و نوكرهاي از خدا بيخبرشان را از كشور عزيز قطع كنيد. خائن اصلي را با خفت بيرون كرديد، همت كنيد و اين تتمه كه حشاشه (2)اي بيش نيستند از صحنه خارج كنيد.خداوند با شماست .
اكنون بر جميع جناحهاي ملي و دولتي است كه چون گذشته دولت غير قانوني رامحكوم كنند و اطاعت از آن نكنند كه اطاعت طاغوت حرام و مخالف رضاي خداست .من از طبقه شريف ارتش كه دستشان به خون جوانان آلوده نشده است مي خواهم كه ننگ اطاعت از جنايتكاران را تحمل نكنند و با قاطعيت آنان را از مقابله با ملت باز دارند.ملت از خود شماست ، براي منافع اجانب برادركشي نكنيد و با پشتيباني از اسلام و ملت ،نام خود را در تاريخ جاويد كنيد.
من از كارمندان وزارتخانه ها مي خواهم كه زير بار ننگ اطاعت از غاصبان حقوق ملت نروند، كمك به اين ياغيان و اطاعت از آنان حرام و مخالف شرع و عقل است .
من از ملت ايران كه تحمل اينهمه مصيبت و زحمت را كرده و مي كنند، تشكرصميمانه مي كنم و از خداوند تعالي سلامت آنان را خواهانم . من در اولين فرصت خودم را نزد شما مي بينم تا در شادي و غم با شما سهيم باشم و با هم در صف واحد به اعمال عمال اجانب خاتمه دهيم . من اميدوارم به فوز احدي الحسنيين (3) نايل شوم ، يا پيشرفت مقصود و اقامه عدل و حق ، يا شهادت در راه آنكه راه حق است . از خداوند تعالي غلبه حق بر باطل را خواهان و پيروزي ملت شريف ايران را خواستارم . والسلام علي من اتبع الهدي .
روح الله الموسوي الخميني
2- پركاه ، باقي مانده روح در تن بيمار.