• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد پنجم - صفحه 1 -  مصاحبه با خبرگزاري ليبي درباره ادعاهاي شاه
زمان : 26 آبان 1357 / 16 ذي الحجه 1398
مكان : پاريس ، نوفل لوشاتو
موضوع : ادعاهاي دروغ شاه - قرارداد كمپ ديويد
مصاحبه كننده : خبرنگار خبرگزاري ليبي
مصاحبه
صفحه : 1
جواب : نظر ما اين است كه شاه دروغ گفته است . ما اگر نظر نداشته باشيم كه تمام اقطار اسلام يكي بشود، اينچنين نظري نداريم كه ايران از هم جدا بشود اينها تبليغاتي است كه شاه مي كند و واقعيت ندارد.
-چنانچه موقع آن رسيد، البته مسلمين همه بايد به هم كمك كنند.
-[موضع شما در مورد كشورهايي كه از شاه حمايت نموده و از كشتار فرزندان مردم مسلمان ايران چشم مي پوشند چيست ؟]
-[موافقتنامه هاي "كمپ ديويد" و تنازل سادات در مورد "بيت المقدس " را چگونه ارزيابي
-ما آنان را محكوم مي كنيم و در موقع خودش ، اگر اصرار بر اين امر داشته باشند، [درروابط خود با آنان ] تجديد نظر خواهيم كرد.
سئوال : [نظر شما در مورد ادعاهاي شاه مبني بر اينكه مي خواهيد كشور را به قطعات گوناگون تقسيم نماييد چيست ؟]
-ملت ما مسلما مشكلات را رفع مي كند و ما نسبت به همه مشكلات مسلط خواهيم شدان شاءالله . و نسبت به ساير دول هم با احترام متقابل عمل مي كنيم .
-[به هنگام اعلان شما براي شروع مبارزه مسلحانه بر ضد حكومت پهلوي ، آيا از جانب كشورها وخلقهاي عربي و اسلامي مترقي ، انتظار كمك داريد؟]
-[به ايراني اسلامي و پيشرو، در ميان خاورميانه و مشكلات كنوني آن و اوضاع جهاني چگونه مي نگريد؟]
صفحه : 2
-من جدا او را محكوم مي كنم .
-[آيا توقع آن را داريد كه در جهان اسلام بر ضد رژيمهاي ارتجاعي كه براي محافظت منافع استعمارعمل مي كنند، يك انقلاب اسلامي مترقي به وجود آيد؟]
مي فرماييد؟]
-ما اميدواريم اينطور بشود و همه مسلمين بر ضد استعمار قيام كنند و دولتهايي هم كه خيانت به ملت مي كنند بر ضد آنها هم قيام كنند.