• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد سوم - صفحه 1 -  پيام به سران دولتهاي اسلامي و ملل مسلمان "جنگ سوم اعراب و اسرائيل "
پيام
زمان : 16 مهر 1352 / 10 رمضان 1393(1)
مكان : نجف
موضوع : فراخواني مسلمين جهان براي مبارزه با صهيونيسم
مناسبت : تداوم جنگ سوم اعراب و اسرائيل "اكتبر 73 م . / رمضان 93 ق . "
مخاطب : سران دولتهاي اسلامي و ملل مسلمان
صفحه : 1
بسم الله الرحمن الرحيم
و اقتلوهم حيث ثقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم و الفتنه اشد من القتل (2)و قاتلوهم حتي لا تكون فتنه (3)
اكنون كه دولت غاصب اسرائيل ، براي فتنه انگيزي بيشتر و تجاوز زيادتر به سرزمينهاي عربي و ادامه دست غاصبانه در قبال صاحبان حق ، بپاخاسته و آتش جنگ رابراي چندمين بار شعله ور ساخته است ، و برادران مسلمان ما در راه ريشه كن كردن اين ماده فساد و آزادي فلسطين جان بر كف نهاده در جبهه نبرد و ميدان شرف به جنگ پرداخته اند، بر عموم دولتهاي ممالك اسلامي و خصوص دول عربي لازم است كه باتوكل به خداي متعال و تكيه بر قدرت لايزال ، همه قوا و نيروي خويش را بسيج ساخته به ياري مردان فداكاري كه در خط اول جبهه چشم اميد به ملت اسلام دوخته اند بشتابند،براي آزادي فلسطين و احياي مجد و شرف و عظمت اسلامي در اين جهاد مقدس شركت كنند؛ از اختلافات و نفاقهاي خانمانسوز و ذلت بار دست برداشته ، دست برادري به هم داده صفوف خود را فشرده و متشكل سازند؛ از قدرت پوشالي مدافعان صهيونيسم و اسرائيل نهراسند؛ از وعد و وعيدهاي پوچ قدرتهاي بزرگ ، مغرور و مقهور نگردند؛ از
1- در صحيفه نور "دوره 22 جلدي "، تاريخ پيام 16 آبان 52 درج شده است ، تاريخ 16 مهر صحيح است .
2- سوره بقره ، آيه 191: "هرجا مشركان را يافتيد به قتل برسانيد، و از شهرهايشان برانيد؛ چنانكه آنان شما را از وطن آواره كردند، و فتنه گري كه آنها كنند، سخت تر و فسادش بيشتر از جنگ است ".
3- سوره بقره ، آيه 193: "و با كافران جهاد كنيد تا فتنه و فساد از روي زمين برطرف شود".
صفحه : 2
سستي و مسامحه كه شكست ننگ بار و عواقب خطرناكي به دنبال خواهد داشت بپرهيزند.
سران كشورهاي اسلامي بايد توجه داشته باشند كه اين جرثومه فساد را كه در قلب كشورهاي اسلامي گماشته اند تنها براي سركوبي ملت عرب نمي باشد بلكه خطر و ضررآن متوجه همه خاورميانه است . نقشه ، استيلا و سيطره صهيونيسم بر دنياي اسلام واستعمار بيشتر سرزمينهاي زرخيز و منابع سرشار كشورهاي اسلامي مي باشد؛ و فقط بافداكاري ، پايداري و اتحاد دولتهاي اسلامي مي توان از شر اين كابوس سياه استعماررهايي يافت ؛ و اگر دولتي در اين امر حياتي كه براي اسلام پيش آمده كوتاهي كرد برديگر دولتهاي اسلامي لازم است كه با توبيخ و تهديد و قطع روابط، او را وادار به همراهي كنند. دولتهاي ممالك نفت خيز اسلامي لازم است از نفت و ديگر امكاناتي كه در اختيار دارند به عنوان حربه عليه اسرائيل و استعمارگران استفاده كرده از فروش نفت به آن دولتهايي كه به اسرائيل كمك مي كنند خودداري ورزند.
ملت اسلام به حكم وظيفه انساني و اخوت و طبق موازين عقلي و اسلامي موظفند كه در راه ريشه كن كردن اين گماشته استعمار از هيچ فداكاري دريغ نورزند، و با كمكهاي مادي و معنوي و نيز با ارسال خون ، دارو، اسلحه و آذوقه ، برادران خود را كه در جبهه جنگ هستند ياري كنند. بر خصوص ملت شريف و مسلمان ايران است كه در قبال تجاوزوحشيانه اسرائيل و مصيبتهايي كه اكنون گريبانگير برادران عرب و مسلمان آنان مي باشدبي تفاوت ننشينند، و از هر راه ممكن برادران مسلمان خود را در آزادي سرزمين فلسطين و نابودي صهيونيسم كمك نمايند؛ و دولت ايران را وادار سازند كه اين سكوت راشكسته در صف دولتهاي ممالك اسلامي به پيكار عليه اسرائيل برخيزد. بر همه آزاديخواهان جهان است كه با ملت اسلام هم صدا شده تجاوزات غير انساني اسرائيل رامحكوم نمايند.
دولتهايي كه اكنون با اسرائيل در حال جنگ مي باشند لازم است كه در اين پيكارمقدس اسلامي جدي و قوي الاراده باشند، استقامت و پايداري كنند، از تواصي به حق و
صفحه : 3
روح الله الموسوي الخميني
تواصي به صبر كه دستور الهي مي باشد(4) غفلت نورزند، به توصيه يا امر سازمانهاي وابسته به قدرتهاي استعماري براي آتش بس اعتنا نكنند، و مطمئن باشند كه در سايه بردباري و استقامت - با به كار بستن دستورات اسلامي - فتح و ظفر از آن ملت اسلام مي باشد: ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم (5) - و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنين . (6)
و از خداوند متعال نصرت مسلمين را خواستارم .
رمضان المبارك 1393
4- سوره والعصر، آيه 3: "و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر".
5- سوره محمد، آيه 7: "اي اهل ايمان ! شما اگر خدا را ياري كنيد خدا هم شما را ياري كند و ثابت قدم گرداند".
6- سوره آل عمران ، آيه 139: "و سستي نكنيد و اندوهناك مباشيد؛ حال آنكه شما بلندمرتبه ترين مردم هستيد، اگرايمان داشته باشيد".