• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 5 -  تقدير و تجليل از فداكاريهاي ملت
صفحه : 5
اين سيلي است ، الان نمي فهمد دارد چه مي كند؛ شما ببينيد كه اينهمه پيروزي اي كه واقع شده ، اصلا اين انكار مي كند كه اينجا چيزي واقع شده ، اين نمي فهمد كه فردا اين خبرنگارها، اين خارجيها مي آيند مي روند آنجا مي بينند چه خبر است . اين يك همچوحيواني است كه مملكت خودش را، افراد خودش را، اشخاصي كه مربوط به خودش هستند، آنها را بمباران مي كند، بمباران شيميايي مي كند كه بايد پاسدارهاي ما به داد آنهابرسند.
تقدير و تجليل از فداكاريهاي ملت
من بايد تشكر كنم از اين ملت ، اين ملت شريف خودمان و خصوصا از اين كساني كه در جبهه ها مشغول هستند يا پشت جبهه ها مشغول به اين هستند كه آنها را كمك كنند، مابايد تشكر كنيم از اينها و خصوصا از اين جوانهايي كه همه چيزشان را در راه اسلام دادند. شما ملاحظه مي كنيد كه اشخاصي مي آيند اينجا، همه چيزشان را كانه دادند،مع ذلك مي گويند كاش كه ما يك بچه كوچكي كه داريم بزرگ بشود، برود جنگ بكند،اينها حجت بر ما هست ، اينها حجت بر آن اشخاصي هست كه تو خانه نشستند و نق مي زنند، تو خانه نشستند و به مردم تزريق مي كنند كه نه ، نرويد جايي ؛ خدا ان شاالله بيداركند اينها را، خداوند ان شاالله اشخاصي را كه مخالفت مي كنند يا از روي عمد يا از روي - عرض مي كنم - نفهمي مخالفت مي كنند، اينها را بيدار كند و اينها را در اين سال نوتجديد كند. و خداوند ان شاالله اين اسراي ما را، اين كساني كه محبوب ما هستند،محبوب ملت ما هستند، اين معلولين را، اين اسرا را و اين تمام كساني كه در آنجا دربندهستند، همه اينها را خداوند ان شاالله آزاد كند و ما را هم به وظيفه خودمان آشنا كند. واي كاش كسي مي آمد و اين ادعيه ائمه - عليهم السلام - را ترجمه مي كرد، اين را شرح مي كرد، اين ادعيه خيلي محتاج به شرح است . و ما اگر اين ادعيه را بتوانيم يك اشخاص عارفي ، عارف صحيح ، دلسوخته پيدا بشود كه اينها را براي مردم تشريح بكند، همه چيزدر اينها هست ، در عين حالي كه دعاست . شما ادعيه حضرت سجاد را مي بينيد، دعاست