• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 46 -  شيطنت براي ايجاد اختلاف
صفحه : 46
وارد نشده ايم . در ماه رمضان اصلا، وارد نشده ايم ؛ يك ترك اكل و شربي (1) كرديم ،لكن آن كه بايد بشود نشده است . اگر هواهاي نفساني بگذارد، انسان به حسب فطرت الهي است ، فطرت ، فطرت الله است ، همه هم توجه دارند به او، لكن اين توجه به دنيا كه توجه ثانوي است و اعوجاجي است ، اين جلوگيري مي كند از آن مسائلي كه بايد باشد.اگر مي بينيد در دنيا جنگ و جدال است و در بين شما هم - خداي نخواسته - نمونه اش هست ، بدانيد كه در اين ضيافت وارد نشديد، ماه رمضان را ادراك نكرديد. اقبال كرده است به شما ماه رمضان : اقبل عليكم شهر الله (2) اما شما او را ردش كرديد، پس زديد.
شيطنت براي ايجاد اختلاف
در انتخابات در عين حالي كه بايد گفت انتخابات خوبي گذشت ، لكن شياطيني مي خواستند كه يك تخم نفاق بكارند. در جاهاي ديگر وقتي انتخابات مي شود، حزبها ودستهاي خارجي مردم را مي كشند طرف خودشان و مردم را بازي مي دهند، صحبتهايي مي كنند كه همه اش براي اغفال مردم است . در انتخابات در عين حالي كه بسيار خوب انجام گرفت ، لكن دستهايي مي خواست ايجاد اختلاف كند، دو دستگي ايجاد كند و حال آنكه موفق نشدند بحمدالله . بايد شما متوجه باشيد به اين كه دشمنها هميشه دنبال اين هستند كه ما را از داخل بپوسانند و اگر در اين ضيافت وارد شده باشيد دشمنها دستشان كوتاه خواهد شد. وقتي حقيقت اين ضيافت را انسان مي بيند، مي بيند كه اگر انسان وارداين ضيافت بشود تمام اختلافات در دنيا حل مي شود. شياطين دنبال اين هستند كه ايجاداختلاف كنند، دو دستگي بگويند هست ، لكن بحمدالله ملت ما و خصوصا، روحانيت مااشخاصي هستند كه چهره شان نوراني است و در اين ماه مبارك هم در اين ضيافت ان شاءالله وارد شده اند و آثارش هم بعد ظاهر مي شود كه همه باهم هستند؛ دو جبهه نيست .
1- خوردن و آشاميدن .
2- ماه رمضان ماه خدا به شما روي كرده .