• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 44 -  ابعاد معنوي ضيافت الله
سخنراني
زمان : صبح 27 ارديبهشت 1367 / 1 شوال 1408
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : ابعاد معنوي ضيافت الله
مناسبت : عيد سعيد فطر
حضار: خامنه اي ، سيد علي "رئيس جمهور" - موسوي ، مير حسين "نخست وزير" - هاشمي رفسنجاني ، اكبر "رئيس مجلس شوراي اسلامي " - موسوي اردبيلي ، سيد عبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور" - مهدوي كني - فلسفي ، محمد تقي - اقشار مختلف مردم -شخصيتهاي روحاني ، كشوري ، لشكري ، خبرنگاران داخلي و خارجي
صفحه : 44
بسم الله الرحمن الرحيم
ابعاد معنوي ضيافت الله
قبلا من بايد از ملت ايران ، بعد از اينكه تبريك عيد را عرض مي كنم ، تشكر كنم كه درصحنه ها خصوصا، در صحنه انتخابات خوب حاضر شدند و در عين حالي كه همه دستهادر اين بود كه اين انتخابات به طور شايسته و آرام عمل نشود، بحمدالله عمل شد وخداوند عيد مبارك را بر همه مبارك كند.
چيزي كه من مي خواهم عرض كنم ، راجع به يك فقره از اين خطبه اي است كه رسول اكرم در ماه رمضان فرموده اند. يك جمله از او اين است كه خداوند شماها را مهمان كرده است ، دعوت كرده است شما را به ضيافت ، شماها در ماه مبارك مهمان خدا هستيد؛مهماندار خداست و مخلوق مهمان او است . البته اين ضيافت نسبت به اوليا كمل الهي به آن نحوي نيست كه ما تخيل كنيم ، يا دست ما به او برسد. ما بايد حساب كنيم ببينيم كه اين ضيافت چي بوده است و ما چقدر راه يافتيم به اين ضيافت . در عين حالي كه همه عالم تحت رحمت الهي است و هر چه هست رحمت اوست و رحمت او به هر چيز واسع است ، لكن باب ضيافت ، يك باب ديگر است ، دعوت به ضيافت يك مسئله ديگري است .
صفحه : 45
اين ضيافت ، همه اش ترك است ؛ ترك شهوات از قبيل خوردنيها، نوشيدنيها و جهات ديگري كه شهوات انسان اقتضا مي كند. خداوند دعوت كرده است ما را به اينكه شما بايدوارد بشويد در اين ميهمانخانه و اين ضيافت هم جز ترك ، چيزي نيست ؛ ترك هواها،ترك خوديها، ترك منيها، منيتها. اينها همه در اين ميهمانخانه است و ما بايد حساب كنيم ببينيم كه آيا وارد شديم در اين ميهمانخانه يا اصلا، وارد نشديم ، راهمان دادند به اين ضيافتخانه يا نه ، استفاده كرديم از اين ضيافت الهي يا نه . البته حساب امثال من باكرام الكاتبين است . اما من به شما آقايان و به هر كس كه اين كلمات مي رسد و خصوصا،طبقه جوان عرض مي كنم كه آيا در اين مهمانخانه رفتيد؟ استفاده كرديد؟ از شهوات خصوصا شهوات معنوي چشم پوشيديد؟ يا اينكه مثل من هستيد؟
جوانها متوجه باشند كه در جواني مي شود اصلاح كند انسان خودش را. هر مقداري انسان سنش زيادتر مي شود، اقبالش به دنيا بيشتر مي شود. جوانها نزديكترند به ملكوت .پيرها هر چه مي گذرد، هر چه بر عمرشان مي گذرد، هي اضافه مي شود يك چيزهايي كه آنها را از خدا دور مي كند. شماها در فكر باشيد كه اگر از اين ضيافت درست بيرون آمديد آن وقت عيد داريد. عيد مال كسي است كه در اين ضيافت راه يافته باشد استفاده كرده باشد از اين ضيافت . همان طوري كه شهوات ظاهري را بايد ترك بكند، از شهوات باطني كه بالاترين سد راه است براي انسان ، بايد از اينها جلوگيري كند. تمام اين مفاسدي كه در عالم حاصل مي شود، براي اين است كه در اين ضيافت وارد نشده اند يا اگر واردشده اند استفاده نكرده اند. خطاب به همه مردم است ، همه دعوت شديد به ضيافت الله ،همه مهمان خدا هستيد و مهماني به ترك است . اگر ذره اي هواي نفس در انسان باشد،اين به مهماني وارد نشده است يا اگر وارد شده است استفاده نكرده است . تمام اين جار وجنجالهايي كه در دنيا مي بينيد براي اين است كه استفاده از اين ضيافت نكرده اند، در اين مهماني وارد نشده اند، دعوت خدا را قبول نكرده اند.
كوشش كنيد كه اين دعوت را لبيك بگوييد، راه به شما بدهند در اينجا و اگر چنانچه راه يافتيد مسائل حل است . اينكه مسائل ما حل نمي شود، براي اينكه در ضيافت خدا
صفحه : 46
وارد نشده ايم . در ماه رمضان اصلا، وارد نشده ايم ؛ يك ترك اكل و شربي (1) كرديم ،لكن آن كه بايد بشود نشده است . اگر هواهاي نفساني بگذارد، انسان به حسب فطرت الهي است ، فطرت ، فطرت الله است ، همه هم توجه دارند به او، لكن اين توجه به دنيا كه توجه ثانوي است و اعوجاجي است ، اين جلوگيري مي كند از آن مسائلي كه بايد باشد.اگر مي بينيد در دنيا جنگ و جدال است و در بين شما هم - خداي نخواسته - نمونه اش هست ، بدانيد كه در اين ضيافت وارد نشديد، ماه رمضان را ادراك نكرديد. اقبال كرده است به شما ماه رمضان : اقبل عليكم شهر الله (2) اما شما او را ردش كرديد، پس زديد.
شيطنت براي ايجاد اختلاف
در انتخابات در عين حالي كه بايد گفت انتخابات خوبي گذشت ، لكن شياطيني مي خواستند كه يك تخم نفاق بكارند. در جاهاي ديگر وقتي انتخابات مي شود، حزبها ودستهاي خارجي مردم را مي كشند طرف خودشان و مردم را بازي مي دهند، صحبتهايي مي كنند كه همه اش براي اغفال مردم است . در انتخابات در عين حالي كه بسيار خوب انجام گرفت ، لكن دستهايي مي خواست ايجاد اختلاف كند، دو دستگي ايجاد كند و حال آنكه موفق نشدند بحمدالله . بايد شما متوجه باشيد به اين كه دشمنها هميشه دنبال اين هستند كه ما را از داخل بپوسانند و اگر در اين ضيافت وارد شده باشيد دشمنها دستشان كوتاه خواهد شد. وقتي حقيقت اين ضيافت را انسان مي بيند، مي بيند كه اگر انسان وارداين ضيافت بشود تمام اختلافات در دنيا حل مي شود. شياطين دنبال اين هستند كه ايجاداختلاف كنند، دو دستگي بگويند هست ، لكن بحمدالله ملت ما و خصوصا، روحانيت مااشخاصي هستند كه چهره شان نوراني است و در اين ماه مبارك هم در اين ضيافت ان شاءالله وارد شده اند و آثارش هم بعد ظاهر مي شود كه همه باهم هستند؛ دو جبهه نيست .
1- خوردن و آشاميدن .
2- ماه رمضان ماه خدا به شما روي كرده .
صفحه : 47
لزوم دوستي با وجود اختلاف سليقه
البته دو تفكر هست ، بايد هم باشد. دو راي هست ، بايد هم باشد. سليقه هاي مختلف بايد باشد، لكن سليقه هاي مختلف اسباب اين نمي شود كه انسان باهم خوب نباشد. من عرض كردم مثل طلبه ها كه با هم مباحثه مي كنند، آن وقتي كه مباحثه مي كردند جار وجنجال جوري بود كه انسان خيال مي كرد دشمن هم هستند، وقتي مباحثه تمام مي شدمي نشستند به دوستي كردن و انس . اگر در يك ملتي اختلاف سليقه نباشد، اين ناقص است . اگر در يك مجلسي اختلاف نباشد، اين مجلس ناقصي است . اختلاف بايد باشد،اختلاف سليقه ، اختلاف راي ، مباحثه ، جار و جنجال اينها بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسته ، بشويم دشمن هم . بايد دو دسته باشيم در عين حالي كه اختلاف داريم ، دوست هم باشيم . اگر در اين ماه مبارك ، در اين ضيافت وارد شديم ، بايد بعد ازماه مبارك تا مدتها آثارش باقي باشد.
ماه مبارك به منزله يك ساعتي است كه كوكش بكنند و خودكار تا مدتي كه اين كوك است باشد. اين ماه مبارك بايد اين جور باشد كه مردم را تا ماه مبارك ديگر حفظ كند،بعد ماه مبارك ديگر بيايد از سر گرفته بشود و اين براي اين است كه بايد ما در اين ضيافت وارد شده باشيم و من اميدوارم كه وارد شده باشيم و همه آقايان با سلامت ، صحت وخوشي اين سال را بگذرانند.
و من عقيده ام است بهترين دعا از براي امثال رئيس جمهوري امريكا و نوكرهاي اومثل صدام ، بهترين دعاها اين است كه خدا مرگشان بدهد، اين دعا براي آنهاست . اگرمي خواهيد نفرين كنيد بگوييد خدا حفظشان كند؛ براي اينكه هر روزي كه بر امثال اينهامي گذرد، جهنمشان بدتر مي شود. جهنم مراتبش مثل خود مراتب انسان لا يتناهاست . هرروزي كه بر اهل معصيت بگذرد، جهنمشان بدتر و داغترمي شود. پس دعاي براي اينهااگر بخواهيد بكنيد اين است كه خداوند اينها را مرگ بدهد تا اينكه اين جهنم به آن سختي نباشد بر ايشان . و خداوند ان شاءالله ، ما را هم بيدار كند، متوجه كند، متوجه كند كه ما چند روزي بيشتر نيستيم ، منتها من زودتر و شما هم دنبالش ديگر، بعد از صد سال
صفحه : 48
ديگر از اين بساط خبري نيست . اينها همه گذراست و از بين مي رود، آن چيزي كه باقي مي ماند حركات خود انسان است . آن چيزي كه به انسان جهنم را مي رساند يا بهشت رامي رساند خود انسان است ، از خارج نيست . انسان كه مرد شروع مي شود به يك عالم ديگري كه خود انسان تهيه كرده ، از خارج چيزي نمي آيد، هر چه هست از خود انسان است . كوشش كنيد كه ان شاءالله ، اصلاح بكنيد در اين روز، در اين وقت ، در اين سالهاخودتان را و خداوند ان شاءالله ، به شما و همه اهالي اين كشور سلامت عنايت كند و همه شما ان شاءالله ، در جوار خداي تبارك و تعالي و با دعاي حضرت صاحب - سلام الله عليه و ارواحنا فداه - همه شما ان شاءالله ، موفق و مويد و به آرزوهاي صحيحي كه داريد كه آرزوي همه رسيدن به خداست و خودش هم نمي داند، همه توجهشان به اوست و خداپرده ها را بردارد تا همه ببينيم او را.
والسلام عليكم و رحمه الله