• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 43 -  حكم به شوراي نگهبان "رسيدگي به انتخابات گرگان توسط آقاي جنتي "
حكم
زمان : ارديبهشت 1367 / شوال 1408
مكان : تهران ، جماران
موضوع : رسيدگي به انتخابات مجلس شوراي اسلامي در گرگان
مخاطب : شوراي نگهبان
صفحه : 43
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان - ايدهم الله تعالي
از آنجا كه به آقاي نورمفيدي (1) قول دادم به وضع انتخابات در آن شهر رسيدگي كنم ، و از آنجا كه احمد(2) با آقاي امامي (3) مشورت كرده كه اين كار از غير شوراي نگهبان صلاح نيست ، با اعتماد به تمامي اعضاي شوراي محترم نگهبان آقاي جنتي (4) رامسئول رسيدگي كامل به انتخابات گرگان نمودم تا حقي ضايع نگردد.
روح الله الموسوي الخميني
1- آقاي سيد كاظم نورمفيدي نماينده امام و امام جمعه گرگان .
2- آقاي سيد احمد خميني .
3- آقاي محمد امامي كاشاني ، عضو فقهاي شوراي نگهبان .
4- آقاي احمد جنتي ، عضو فقهاي شوراي نگهبان .