• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 389 -  حكم به رئيس ديوانعالي كشور "رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اصل 49"
حكم
مكان : تهران ، جماران
موضوع : لزوم تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اصل 49 قانون اساسي
مخاطب : موسوي اردبيلي ، سيد عبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور"
زمان : 28 ارديبهشت 1368 / 12 شوال 1409
صفحه : 389
جنابعالي آقاي نيري را براي رسيدگي به پرونده هاي موضوع حكم آقاي صانعي وآقاي كروبي (1) انتخاب نماييد تا هر پرونده اي در كشور مربوط به آن حكم مي گردد رارسيدگي نمايد. و همان طور كه نوشته ايد براي اينكه حقوق مردم از بين نرود، دادگاه عالي انقلاب اسلامي را موظف كنيد اين پرونده ها را رسيدگي مجدد نمايند. آقايان حجتي الاسلام معرفت و نيري موظفند اين پرونده را خارج از قوانين دست و پا گيررسيدگي نمايند و تنها انطباق با موازين شرعي را مدنظر قرار دهند، تا خداي ناكرده حق كسي ضايع نگردد. بديهي است كليه احكام صادره كه به تاييد دادگاه عالي انقلاب اسلامي رسيده باشد قطعي و لازم الاجراست . توفيق جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم . توضيح اين مطلب لازم است كه پرونده هاي شهرستانها از طريق آقاي نيري به دادگاه عالي فرستاده خواهد شد.
28/2/68
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي - دامت افاضاته
روح الله الموسوي الخميني
1- به حكم صادره از سوي امام خميني به تاريخ 16/2/68 مراجعه شود.
صفحه : 390
وصيتنامه سياسي - الهي
صفحه : 391
وصيتنامه سياسي - الهي
صفحه : 392
توضيحي بر چگونگي سير نگارش وصيتنامه امام خميني :
امام خميني نگارش وصيتنامه سياسي الهي خويش را - كه در حقيقت پيام جاويد ايشان وخلاصه همه وصايا و پيامهاي زندگي پربركتشان مي باشد - در تاريخ 26 بهمن 1361 به پايان رسانده و نسخه اي از آن را طي پيامي به تاريخ 22 تيرماه 1362 به صورت لاك و مهر شده نزدخبرگان اولين دوره مجلس خبرگان رهبري به امانت سپردند. امام خميني در سالهاي بعد،وصيتنامه را مورد بازبيني قرار داده و با انجام تغييراتي در آن ، دو نسخه از متن اصلاحي را كه برروي پاكات آنها به خط ايشان نوشته شده است : " متن وصيتنامه سياسي الهي اينجانب جهت نگهداري در مجلس خبرگان و آستان قدس رضوي " براي تحويل به مراكز مذكور به نمايندگان خويش سپردند. تحويل نسخ وصيتنامه در حضور جمعي از مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 19 آذر 1366 انجام گرديد كه مراسم آن از طريق سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد. در اين ديدار آقايان : منتظري "قائم مقام رهبري در آن زمان "، خامنه اي "رئيس جمهور وقت "، هاشمي رفسنجاني "رئيس مجلس شوراي اسلامي "، ميرحسين موسوي "نخست وزير"، مشكيني "رئيس مجلس خبرگان "، صافي "دبير شوراي نگهبان "،موسوي اردبيلي "رئيس ديوان عالي كشور"، موسوي خوئيني ها "دادستان كل كشور"، مهدوي كني "دبير جامعه روحانيت مبارز"، كروبي "دبير مجمع روحانيون مبارز"، سيد احمد خميني واعضاي دفتر امام حضور داشتند. پس از اين ديدار، حاضران براي مهر و موم كردن دو پاكت وصيتنامه به مجلس شوراي اسلامي رفتند و در اتاق رياست مجلس ، ابتدا آقاي مشكيني سخناني ايراد كرد و سپس آقاي سيد احمد خميني وصيتنامه را تحويل ايشان داد. مراسم مهر و موم درحضور جمع انجام گرفت و نسخه مربوط به آستان قدس رضوي را آقايان مهدوي كني ، كروبي ،توسلي و صانعي به مشهد مقدس بردند و نسخه سابق وصيتنامه كه در مجلس خبرگان نگهداري مي شد، به وسيله آقاي سيد احمد خميني ، نزد امام ارسال گرديد.