• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 32 -  نامه به آقاي سيدجعفر كريمي "اختيارات قاضي محكمه قضات "
نامه
زمان : 1 ارديبهشت 1367 / 4 رمضان 1408
مكان : تهران ، جماران
موضوع : اختيارات قاضي محكمه قضات
مخاطب : كريمي ، سيد جعفر
صفحه : 32
[بسم الله الرحمن الرحيم . محضر مبارك مقام معظم ولايت امر و رهبر عظيم الشان انقلاب ، بنيانگذارنظام الهي پر خير و بركت جمهوري اسلامي ايران ، حضرت آيت الله العظمي امام خميني - مدظله العالي
با اهداي سلام و تحيات وافره و آرزوي طول عمر پرافتخار توام با سلامت وجود مبارك آن امام بزرگوار - روحي فدا - احتراما، به شرف عرض عالي مي رساند:
همان گونه كه خاطر مبارك حضرت امام مستحضر است ، اينجانب در بدو امر قبول وظيفه اداره محكمه قضات از سوي حضرتعالي ، طي دو جلسه حضوري نسبت به چگونگي انجام خدمت و حدودمسئوليت و اختيارات از محضر مبارك كسب تكليف نمودم ، كه امام عزيز در اينباره رهنمودهاي مفيد وكارساز و دستورالعملهاي لازم صادر فرمودند، ليكن موضوع حدود اختيارات و در نتيجه عملكرداينجانب كه موافق با ضوابط شرعي و طبق دستورالعمل حضرت امام انجام گرفته ، در مواردي از سوي مقامات محترم عالي قضايي مورد مناقشه قرار گرفت .
اينك با توجه به اين كار در تخلفات قضات محترم منصوب گاهي ديده مي شود كه حكم صادره مخالف فتوا و خلاف شرع و قانون است و موجب تضييع حقوق شرعي و قانوني مالي يا غير مالي شاكيان شده است . براي اينكه در چگونگي احقاق حقوق شرعي و قانوني شكايت عليه قضات محترم در مثل موارد فوق حجت شرعي داشته باشم ، از محضر مبارك امام بزرگوار عاجزانه استدعا دارم ، دررابطه با:
1- اختيار نقض حكم خلاف شرع و قانون وفق مقررات شرعي
2- تعيين تكليف حكم وضعي و ضمان حقوق و اموال تضييع شده
3- تعيين مجازات تعزيري قاضي متخلف
صفحه : 33
4- قابليت تجديدنظر يا قطعيت حكم اين دادگاه ، در موارد فوق اينجانب را ارشاد فرماييد.
.. . شاگرد كوچك امام بزرگوار: سيد جعفر كريمي - 28/1/67]
بسمه تعالي
جنابعالي مجازيد در موارد مذكور طبق موازين شرعي و قانوني عمل نماييد، و درتعزيرات حكومتي در مواردي كه بدون تعزيرات ، كار موافق مصالح انجام نمي گرددمجازيد آن را اجرا نماييد. در تمام موارد احتياط را رعايت فرماييد.
1/2/67
روح الله الموسوي الخميني