• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 268 -  اطلاعيه دفتر امام "وجوب قتل سلمان رشدي و عدم امكان توبه "
زمان : 29 بهمن 1367 / 11 رجب 1409
مكان : تهران ، جماران
اطلاعيه
موضوع : اطلاعيه دفتر امام خميني در مورد وجوب قتل سلمان رشدي ، و تكذيب شايعات
مخاطب : ملت مسلمان ايران و مسلمانان جهان
صفحه : 268
بسمه تعالي
[رسانه هاي گروهي استعماري خارجي به دروغ به مسئولين نظام جمهوري اسلامي نسبت مي دهند كه اگر نويسنده كتاب آيات شيطاني توبه كند حكم اعدام درباره او لغو مي گردد. امام خميني - مد ظله - فرمودند: ]
اگر غيرمسلماني از مكان او مطلع گردد و قدرت اين را داشته باشد تا سريعتر ازمسلمانان او را اعدام كند، بر مسلمانان واجب است آنچه را كه در قبال اين عمل مي خواهد به عنوان جايزه و يا مزد عمل به او بپردازند.
اين موضوع صددرصد تكذيب مي گردد. سلمان رشدي اگر توبه كند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامي هم خود را به كار گيرد تا او را به درك واصل گرداند.
[حضرت امام اضافه كردند: ]