• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 25 -  پيام تشكر به رئيس جمهور مجارستان "تبريك عيد نوروز"
پيام
زمان : 25 فروردين 1367 / 26 شعبان 1408
مكان : تهران ، جماران
موضوع : پاسخ پيام تبريك آغاز سال جديد هجري شمسي "عيد نوروز"
مخاطب : كارولي نمت "رئيس جمهور مجارستان "
صفحه : 25
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آقاي كارولي نمت ، رئيس شوراي رياست جمهوري مردمي مجارستان
پيام تبريك آن حضرت به مناسبت حلول سال جديد شمسي واصل و موجب تشكرگرديد. اميد است ملت بزرگ و مقاوم ايران در اين سال جديد بتواند بر دشمنان اسلام ومملكت اسلامي ايران پيروز گشته و دست جنايتكاراني همچون صدام خونخوار كه دراين چند ساله تجاوز به خاك ايران دهها هزار مردم بيگناه را به خاك و خون كشيده و درجنايت بي سابقه اخيرش در شهر حلبچه جان هزاران زن و كودك بي پناه را با بمبهاي شيميايي در فاصله چند ثانيه گرفت و روي همه جلادان تاريخ را سفيد كرد، از كشور خوددور كند. و متاسفانه اين فاجعه هولناك آنطور كه انتظار مي رفت از طرف زمامداران جهان محكوم نشد و دست اين جنايتكار قرن را براي آدمكشيهاي بعدي باز گذاردند.
به تاريخ 25 فروردين ماه 67
روح الله الموسوي الخميني