• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 239 -  نامه به آقاي سيد حميد روحاني "ماموريت تدوين تاريخ انقلاب اسلامي "
نامه
زمان : 25 دي 1367 / 7 جمادي الثاني 1409
مكان : تهران ، جماران
مخاطب : روحاني "زيارتي "، سيد حميد
موضوع : ماموريت تدوين تاريخ انقلاب اسلامي
صفحه : 239
جناب حجت الاسلام آقاي آسيد حميد روحاني "زيارتي " - دامت افاضاته
از شما مي خواهم هر چه مي توانيد سعي و تلاش نماييد تا هدف قيام مردم را مشخص نماييد، چرا كه هميشه مورخين اهداف انقلابها را در مسلخ اغراض خود و يا اربابانشان ذبح مي كنند. امروز همچون هميشه تاريخ انقلابها، عده اي به نوشتن تاريخ پر افتخارانقلاب اسلامي ايران مشغولند كه سر در آخور غرب و شرق دارند. تاريخ جهان پر است از تحسين و دشنام عده اي خاص ، له و يا عليه عده اي ديگر و يا واقعه اي در خور بحث .اگر شما مي توانستيد تاريخ را مستند به صدا و فيلم حاوي مطالب گوناگون انقلاب از زبان توده هاي مردم رنجديده كنيد، كاري خوب و شايسته در تاريخ ايران نموده ايد. بايدپايه هاي تاريخ انقلاب اسلامي ما چون خود انقلاب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرتهاو ابرقدرتها باشد.
با تشكر از زحمات جنابعالي در به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و تلاش قابل تقديرتان در تدوين تاريخ انقلاب اسلامي ، اميدوارم بتوانيد با دقت ، تاريخ حماسه آفرين وپر حادثه انقلاب اسلامي بي نظير مردم قهرمان ايران را بدان گونه كه هست ثبت نماييد.
شما به عنوان يك مورخ بايد توجه داشته باشيد كه عهده دار چه كار عظيمي شده ايد.اكثر مورخين ، تاريخ را آنگونه كه مايلند و يا بدان گونه كه دستور گرفته اند مي نويسند، نه آنگونه كه اتفاق افتاده است . از اول مي دانند كه كتابشان بنا است به چه نتيجه اي برسد ودر آخر به همان نتيجه هم مي رسند.
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 240
حرف بسيار است ، و من حال نوشتن بيش از اين را ندارم . خداوند به شما كه موردعلاقه من هستيد و خود از ستم كشيده هاي اين انقلابيد، توفيق بندگي دهد تا بتوانيد با درنظر گرفتن او - جل و علا - واقعيتها را براي نسل آينده ثبت كنيد. من به شما دعا مي كنم واز واحد فرهنگي بنياد شهيد تشكر مي كنم كه به شما كمك مي كند تا ان شاءالله بتوانيدكارتان را به پايان برسانيد. والسلام .
25/10/67
روح الله الموسوي الخميني
شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم ، عليه ظلم و بيداد، تحجر و واپسگرايي قيام كردند و فكر اسلام ناب محمدي را جايگزين تفكر اسلام سلطنتي ، اسلام سرمايه داري ،اسلام التقاط و در يك كلمه اسلام امريكايي كردند.
شما بايد به روشني ترسيم كنيد كه در سال 41، سال شروع انقلاب اسلامي و مبارزه روحانيت اصيل در مرگ آباد تحجر و تقدس مابي چه ظلمها بر عده اي روحاني پاكباخته رفت ، چه ناله هاي دردمندانه كردند، چه خون دلها خوردند، متهم به جاسوسي و بي ديني شدند ولي با توكل بر خداي بزرگ كمر همت را بستند و از تهمت و ناسزا نهراسيدند وخود را به توفان بلا زدند و در جنگ نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه ، روشنفكري وتحجرگرايي ، سرافراز - ولي غرقه به خون ياران و رفيقان خويش - پيروز شدند.
شما بايد نشان دهيد كه در جمود حوزه هاي علميه آن زمان كه هر حركتي را متهم به حركت ماركسيستي و ياحركت انگليسي مي كردند، تني چند از عالمان دين باور دست در دست مردم كوچه و بازار، مردم فقير و زجر كشيده گذاشتند و خود را به آتش و خون زدند و از آن پيروز بيرون آمدند.