• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 115 -  سخنراني در جمع اعضاي هيات دولت "آمادگي همه جانبه در امر دفاع و بازسازي "
سخنراني
زمان : 8 شهريور 1367 / 17 محرم 1409
مكان : تهران ، جماران
موضوع : لزوم مشاركت مردم در بازسازي
مناسبت : هفته دولت
حضار: خامنه اي ، سيد علي "رئيس جمهور" - موسوي ، مير حسين "نخست وزير" و اعضاي هيات دولت
صفحه : 115
بسم الله الرحمن الرحيم
لزوم حفظ آمادگي در برابر دشمن
ما اولا تشكر مي كنيم از هيات دولت و ملت ايران كه در اين ايام جنگ با اينكه خيلي تحت فشار بودند، با قدرت و با حفظ عظمت اسلام كارها را بخوبي انجام دادند تا اين خار سر راه شكسته شد. و ما امروز بايد بعض مسائل را عرض كنيم . من جمله اينكه مانبايد حساب كنيم كه جنگ تمام شده است ، ما بايد حساب كنيم كه در حال جنگيم ، براي اينكه ، دشمن ما - چه دشمنهاي بزرگ از قبيل امريكا و شوروي و چه آنهايي كه اذناب آنها هستند از قبيل صدام و امثال اينها - اينها چون با اسلام مخالف هستند و ديدند كه اسلام امروز در دنيا يك قدرت بزرگي شده است در مقابل آنها، از اين جهت ، آنها دائمامشغول نقشه كشي هستند، و ما نبايد از اين مسئله غفلت كنيم . هم بايد مردم مهيا باشند.قواي مسلح مهيا باشند. مردمي كه بايد به جبهه بروند و جبهه ها را پر كنند. تعقيب كنند اين مطلب را و سستي نكنند. دشمن ما دشمني است كه با نقشه كار مي كند.
الان ممكن است كه در ايران منتشر كنند كه خوب ، ديگر مسئله تمام شد و چه شد ومردم را سست كنند و حال اينكه مسئله تمام نشده است ، اينها هميشه دنبال اين هستند كه كارهاي خودشان را انجام بدهند و لو به دست ملتها يا دولتها. در ايران چون نمي تواننداين كار را بكنند، نه ملت با آنهاست نه دولت ، از اين جهت ، يك راههاي ديگري كه
صفحه : 116
دارند دنبال مي كنند. از اين جهت ، ما بايد بيدار باشيم ، جبهه ها بايد پر باشد، ما خودمان رادر حال جنگ بدانيم . مي بينيد كه به هيچ چيز از امور اعتنا ندارند، امروز مي گويند جنگ ،فردا همان جنگ را صلح مي كنند، باز فردا جنگ شروع مي كنند. از اين جهت ، قواي مسلحه ما و ملت ما بايد مهيا باشند براي اين امر.
لزوم مشاركت مردم در بازسازي و نظارت
اين يك مسئله است ، مسئله ديگر؛ اين مسئله بازسازي است كه بسيار مهم است ، دربازسازي اگر بخواهد ملت سر خود كار بكند، فساد ايجاد مي شود. اگر بخواهد دولت مستقل اجرا كند، قدرت ندارد. بايد مردم همراهي كنند و هر چه قدرت دارند براي اين امر مهم به ميدان بياورند، لكن با نظارت دولت . و راجع به اينكه كجا مقدم ، كجا موخر،اين بالاخره صحبت پيش مي آيد و آن طوري كه صلاح است اين است كه هيات تشخيص مصلحت باشد مركب از سران كشور و نخست وزير و تشخيص بدهند،تشخيص مصلحت بدهند كه كجا بايد اول باشد، كجا بايد بعد باشد، وضعش بايد چه جورباشد. مردم خودشان داخل باشند، لكن مستقل نباشند. و دولت بايد به مردم مجال بدهدبه اينكه در كارها داخل بشوند. و مردم هم بايد به دولت مجال بدهند كه با تاني ونقشه كشي اين كار مهم را انجام بدهند؛ ممكن است دستهايي در كار باشند كه بخواهند درهمين مقوله هم راجع به بازسازي هم شلوغ كنند و فساد ايجاد كنند، اين را بايد خيلي متوجه باشند و اين همان هيات تشخيص مصلحت كه مركب از سران كشور است ، آنهابايد نظارت كنند در امور، لكن مردم را هم شركت بدهند. چنانچه حالا بعد از جنگ است مردم بايد در كارهاي تجاري آزاد باشند لكن با نظارت دولت ، كه يك وقت -خداي نخواسته - دوباره از آن چيزهايي كه از خارج مي آوردند و آن چيزهاي فاسدي كه مي آوردند دوباره شروع نكنند. دولت اجازه بدهد مرم از خارج چيز بياورند، تجارت كنند، لكن نظارت داشته باشد كه فساد ايجاد نشود. اين هم يك مطلبي است كه مهم است و بايد خيلي در آن [دقت ] كرد.
صفحه : 117
و باز مسائلي هست كه تمامش مربوط به اين است كه ما بايد بيدار باشيم در اين امور،نبايد كه توهم كنيم كه بايد همه آن كارها زودي درست بشود. الان ممكن است كه يك عده اي بيفتند توي مردم . . . اشخاصي كه مخالف با ما هستند - هستند، زيادند - الان هم هستند كه خوب ، جنگ تمام شد، يا الله زود تمام كنيد! مطلب يك مطلبي نيست كه بزودي تمام بشود، مطلبي است كه هشت سال كوبيدند، شهرهاي ما را از بين بردند؛ اين بايد اقلا همان قدري كه آنها كردند ما دنبال كنيم كه ان شاءالله تا چند سال بتوانيم اين كار راانجام بدهيم . مردم ننشينند گوش كنند به حرف اشخاص كه زود بايد درست بشود، فورابايد همه چيز درست بشود؛ نه ، نمي توانند، مسئله اي است كه نمي شود. اين را هم ، در اين امر بايد خيلي دقيق باشند و هم در مهيا بودن راجع به جنگ .
و من اميدوارم كه خداوند تاييد كند شما را؛ همان طور كه تا حالا تاييد كرده است ، ماتا حالا با تاييدات الهي پيش رفته ايم ، بنابراين ، كار مهم اتكال به خداي تبارك و تعالي است . تا حالا هر چه شده به دست او بوده ، از حالا هم تا آخر به دست اوست و ما هم تابع هستيم كه كارهايي كه ايشان مي گويد عمل كنيم . و شما هم متوجه به اين معنا باشيد كه اتكالتان را به خدا زياد كنيد و توجه تان را به خدا زياد كنيد و ما چيزي نيستيم ، ما هيچ هستيم . آن كه هست اوست . و آن كه كار مي كند اوست . و من هم كه وظيفه ام دعاست . من دعا مي كنم راجع به همه شما. و از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه به همه شما توفيق بدهد. به همه شما سلامت بدهد. به ملت ايران توفيق و سلامت بدهد. خداوند دشمنان اسلام را نابود كند.
والسلام عليكم ورحمه الله