• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیستم - صفحه 7 -  نقش زنان در پيشقدم بودن در مسائل عمومي
صفحه : 7
نشده است و در اين شرافت وارد نشده است .
مجاهدت زنان در ميدان تحصيل و دفاع از اسلام
و من اميدوارم كه شما بپذيريد و شما هم به آن وظايفي كه بايد عمل كنيد كه هم درميدان تحصيل كه يكي از امور مهمه است مجاهده كنيد و هم در ميدان دفاع از اسلام ،اين از مهماتي است كه بر هر مردي ، بر هر زني ، بر هر كوچك و بزرگي جز واجبات است . دفاع از اسلام ، دفاع از كشور اسلامي ، احدي از علماي اسلام ، احدي از اشخاصي كه در اسلام زندگي كرده اند و مسلم هستند، در اين جهت خلاف ندارند كه اين واجب است . آن چيزي كه محل حرف است ، محل صحبت است ، قضيه جهاد اولي است ، آن برزن واجب نيست ، اما دفاع از حريم خودش ، از كشور خودش ، از زندگي خودش ، از مال خودش و از اسلام ، دفاع بر همه واجب است . اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم بايد عمل بشود، از آن جمله قضيه اينكه ترتيب نظامي بودن ، يادگرفتن انواع نظامي بودن را براي آنهايي كه ممكن است . اين طور نيست كه واجب باشد بر ما كه دفاع كنيم وندانيم چه جور دفاع كنيم ، بايد بدانيم چه جور دفاع مي كنيم . البته در آن محيطي كه شماتعليم نظامي مي بينيد بايد محيط صحيح باشد، محيط اسلامي باشد، همه جهات عفاف محفوظ باشد، همه جهات اسلامي محفوظ باشد.
نقش زنان در پيشقدم بودن در مسائل عمومي
بحمدالله زنها در اين جمهوري اسلامي چنانچه در همه مسائلي كه عمومي پيش آمده است براي ايران پيشقدم بوده اند؛ در مسئله تنباكو پيشقدم بوده اند؛ در مسئله مشروطيت پيشقدم بوده اند، در مسائلي هم كه ما الان مبتلا به آن هستيم حظ وافر دارند،بلكه بايد بگوييم كه دو چندان حظ دارند. چنانچه يك عده از زن وارد بشوند در - فرض كنيد - يك محلي كه محل جنگ است ، علاوه بر اينكه خودشان جنگ مي كنند، مردها راكه يك احساسي دارند نسبت به زنها، حساسيت دارند نسبت به زنها، مردها را قوه شان رادو چندان مي كنند. اين طور نيست كه اينها اگر - فرض كنيد - بروند دفاع كنند، فقطخودشان