• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیستم - صفحه 485 -  لزوم مقاومت مسلمانان در لبنان و فلسطين
سخنراني
زمان : صبح 9 اسفند 1366 / 10 رجب 1408
مكان : تهران ، جماران .
موضوع : اتحاد شوم قدرتها در مقابل اسلام
حضار: حسين شيخ الاسلام "معاون سياسي وزارت امور خارجه "، سفراي جمهوري اسلامي ايران در سوريه و لبنان ، اعضاي شوراي مركزي حزب الله لبنان
صفحه : 485
بسم الله الرحمن الرحيم
لزوم مقاومت مسلمانان در لبنان و فلسطين
تجربه اي كه ما از دنيا در اين سالهاي طولاني داريم اين است كه مسلمانها - و لو اينكه يك عده كمي باشند - وقتي در مقابل خصم خودشان مقاومت كنند، اگرچه خصم آنان ابر قدرتها هم باشند پيروزند.
شما لبنان را ملاحظه كرديد كه همه ابر قدرتها در آنجا جمع شده بودند، اما وقتي يك عده كم در مقابلشان ايستاد، آنها شكست خوردند.
شما مطلع هستيد كه در زمان ستمشاهي در ايران چه خبر بود. در زمان قاجار،انگليسيها بودند و چه ها كه نكردند. بعد از اينكه آنها از اين كشور رفتند و رضاخان رفت ،زمان محمدرضاشاه ، ايران مركز امريكا و محل تاخت و تاز آنها شده بود و مصيبت بيشتربود؛ چرا كه هم قواي آنها زياد بود و هم مردم اسلحه نداشتند و هم جوانان به فساد كشيده شده بودند، به صورتي كه نمي شود آن را تصور نمود. اما وقتي مردم ايران احساس كردندكه بايد خودشان در مقابل شاه و امريكا مقاومت كنند، مقاومت كردند و سلطنت 2500ساله را در هم كوبيدند و از بين بردند. اين معجزه اي بود كه در ايران به وقوع پيوست . واين درس را نبايد فراموش كنيم كه بايد در مقابل ابرقدرتها مقاومت كرد.
امروز همه قدرتها و ابرقدرتها دست به دست يكديگر داده اند كه نگذارندفلسطينيهاي مسلمان به هدفشان برسند. حتي بسياري از كساني كه به ادعا، نسبت به
صفحه : 486
فلسطينيها اظهار علاقه مي كنند، علاقه شان به اين نيست كه مسلمانان فلسطيني بر اسرائيل غلبه كنند و متاسفانه با سكوت و سازش و تماشا دست به هم داده اند كه نگذارندمسلمانان فلسطين پيروز بشوند؛ چرا كه پيروزي آنان پيروزي اسلام است . و آنهامي ترسند همان طوري كه اسلام در ايران پيروز شد و همه بساط آنها را بر هم زد ومنافعشان را از بين برد، همين طور اگر در لبنان و فلسطين اسلام به پيروزي برسد، همه بساطشان را در هم پيچد. لذا، همه شياطين مجتمع اند كه نگذارند اسلام رشد كند و ما بايداين معنا را در نظر داشته باشيم كه با تمام قوا و تا آخرين نفرمان مهيا شويم و در راه خداجهاد كنيم . دفاع از نواميس مسلمين و دفاع از بلاد مسلمين و دفاع از همه حيثيات مسلمين امري است لازم و ما بايد خودمان را براي مقاصد الهي و دفاع از مسلمين مهيا كنيم وخصوصا در اين شرايطي كه فرزندان واقعي فلسطين اسلامي و لبنان - يعني ، حزب الله - ومسلمانان انقلابي سرزمين غصب شده و لبنان با نثار خون و جان خود فرياد "يا للمسلمين "سر مي دهند، با تمام قدرت معنوي و مادي ، در مقابل اسرائيل و متجاوزين بايستيم و درمقابل آن همه سفاكيها و ددمنشيها مقاومت و پايمردي كنيم و به ياري آنان بشتابيم وسازشكاران را شناسايي و به مردم معرفي كنيم .
من اميدوارم شما موفق باشيد، و مطمئن باشيد كه موفق مي شويد. جمهوري اسلامي ايران هم در كنار شما و در كنار همه مسلمانان ، بلكه در كنار همه مستضعفان جهان خواهدبود.
و السلام عليكم و رحمه الله