• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیستم - صفحه 261 -  فرم درخواست تعويض شناسنامه
فرم درخواست تعويض شناسنامه
زمان : 20 ارديبهشت 1366 / 11 رمضان 1407
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تعويض شناسنامه (1)
صفحه : 261
[سازمان ثبت احوال كشور
طرح تعويض شناسنامه
شماره و تاريخ تحويل مدارك 20/2/1366
تاريخ تحويل 23/2/1366
شماره مسلسل فيش بانكي 152الف 340500
درخواست كننده سيد روح الله مصطفوي
امضا يا اثر انگشت درخواست كننده : نام و نام خانوادگي و امضاي مامور
روح الله الموسوي الخميني علي اكبر رحماني ]
1- نخستين شناسنامه امام خميني در تاريخ 20 بهمن 1304 از حوزه 2 شهرستان خمين صادر شده است . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مقرر گرديد، شناسنامه هاي كليه اتباع ايراني تعويض و شناسنامه هاي جديد با آرم جمهوري اسلامي جايگزين شود. اين طرح در سال 1366 به معرض اجرا گذارده شد. امام خميني كه مراعات قوانين جمهوري اسلامي راواجب مي دانست ، فرم درخواست تعويض شناسنامه را به شرح فوق امضا نموده است .