عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 96 -  وابستگي ها، منشا گرفتاريها
سخنراني
زمان : صبح 8 آبان 1363 / 5 صفر 1405
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : استقلال ايران و تاثير آن در جهان
حضار: نژاد حسينيان ، هادي "وزير راه و ترابري "، معاونان ، كاركنان صنعت حمل و نقل وخدمات هواپيمايي سراسر كشور، خلبانان ، تكنيسينها، مهندسان پرواز، كاركنان شركت هواپيمايي آسمان ، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمانها و نهادهاي خدمات هواپيمايي وكاركنان امور تربيتي خميني شهر
صفحه : 96
بسم الله الرحمن الرحيم
وابستگي ها، منشاء گرفتاريها
از برادران و خواهراني كه زحمت كشيدند و تشريف آوردند در اين جا تشكر مي كنم و من دعاگوي همه شماها هستم . ان شاءالله خداوند همه شما را موفق كند كه به اين كشوري كه در طول تاريخ تقريبا مورد ظلم بود، حالا به دست خودتان افتاده است وخدمت مي كنيد. مسائلي را كه آقاي وزير(1) گفتند، من جمله قضيه وابستگي هواپيما به خارج ، يك مسئله اختصاصي به هواپيما نبوده است . مي دانيد كه تمام گرفتاري ما و عدم پيشرفت كشورهاي اسلامي براي همين وابستگي هاي به خارج بوده است . هر جا و در هرارگاني كه ملاحظه مي كنيد، آنها دست داشتند، و به واسطه مامورين بد، مجلس بد، سران بد - همه اينها به واسطه اين كه آنها مخالف بودند با ملت هاي ما و موافق بودند با وابستگي - همه اينها وابسته به خارج شدند. در حقيقت ايران يك مستعمره اي بود كه به حسب ظاهر مستقل ، ولي به حسب واقع همه چيزش وابسته به غير بود. و امروز كه بحمدالله باهمت همه قشرهاي كشور، اين كشور به روي پاي خود ايستاده است و فعاليت در همه قشرها شروع شده است ، شما مي بينيد كه در هر جا، چه تفاوت ها حاصل شده است ؛ تمام
1- آقاي هادي نژاد حسينيان ، وزير راه و ترابري .
صفحه : 97
اينها براي اين است كه كشور به دست خود شما افتاده است ، استقلال فكري داريد،استقلال عمل داريد، يا خودتان براي خودتان و براي كشور خودتان خدمت مي كنيد. اين مسائلي را كه آقاي وزير راه گفتند موجب بسيار تشكر است از پرسنل هواپيمايي و شماآقايان ، و مهم همين است كه شماها وابسته نيستيد الان . اين كه اين قدر پيشرفت كرديد وآن طور كه گفتند در زمان سابق براي چهل هزار حاجي ، نمي توانستند همه را حمل كنند ومحتاج بودند به اين كه لااقل نصف او را يا بيشتر او را ديگران ببرند، براي همين بود كه خود فكرهاي ملت به كار نيفتاده بود. ديگران مي خواستند براي ما راهنمايي كنند و آنهاهم بنايشان بر اين بود كه ما عقب باشيم ، بنايشان اين بود كه نگذارند ما ترقي بكنيم .مستشارهايي كه از امريكا يا از جاهاي ديگر اين جا مي آمد، به صورت براي اين بود كه راهنمايي كنند و هدايت كنند، در واقع براي اين بود كه نگذارند خود شما كار كنيد،نگذارند فكر شما به كار بيفتد. امروز كه مي بينيد اين طور پيشرفت كرده است كه صد وپنجاه هزار يا بيشتر، حجاج را شما در ظرف چند روز مي بريد و برمي گردانيد، و ركورد راكه شكستيد در دنيا راجع به اين معنا، براي اين است كه خودتان كار مي كنيد، احساس مي كنيد كه كشور مال شماست . وقتي كه انسان ببيند كه يك آقا بالاسر دارد، يك كس ديگري دارد كه مي خواهد به او آقايي بفروشد، به اسم اين كه آمدم خدمت كنم مي خواهد به خدمت بكشد ملت را، دلسرد مي شود ملت . آنها از يك طرف نمي گذارندكه شما به يك مسائل اساسي برسيد، خود شما هم از آن طرف مي بينيد كه خدمت براي تقريبا بيگانه است .
خدمت و تلاش در رهايي از وابستگي
ما بايد شكر خدا را بكنيم كه خداوند به ما عنايت كرد، مرحمت فرمود كه يك كشوري كه به تمام معنا وابسته بود به خارج و نمي گذاشتند افكار اينها به كار بيفتد،نمي گذاشتند صنعتگرهاي اينها به كار خودشان ادامه بدهند، امروز خداي تبارك و تعالي كشور را به دست خود شما سپرده است و خود شما بحمدالله مشغول خدمت هستيد، واين خدمت را اميدوارم كه صدچندان كنيد. بايد همين معنا را در نظر داشته باشيد، امروز
صفحه : 98
شماييد تنها تقريبا، كشور شما امروز در بين همه كشورها تنهاست . همه كشورها به ضد ماهستند، الا معدودي . لكن در عين حال كه همه بر ضد هستند، چون خود كشور و خوداهالي مومن هستند، معتقد هستند به اين كه بايد با عنايات خدا مسائل را حل كنند، فكرهابه كار افتاد و فعاليت ها شروع شد. و الان ايران با آن زماني كه آن همه هياهو مي كردندبراي تمدن بزرگ ، حالاي ايران بسيار پيشرفته تر از آن وقت است . و مهم اين است كه ماالان مستقل هستيم ، يعني هيچ كشوري در دنيا نيست كه بتواند به يك سپور ما جسارت كند. شما الان مستقليد و آقاي خودتان هستيد. و اسلام هم اين طور نيست كه طبقاتي باشد و بخواهد يك طبقه اي را حاكم كند، يك طبقه اي را محكوم . اسلام خدمتگزاردارد و كساني كه خدمت مي كنند، ملت بايد با اين خدمتگزارها همراهي كند. و دولت مايك دولت خدمتگزاري است ، مجلس ما يك مجلس خدمتگزاري است ، رئيس جمهور ما يك خدمتگزاري است نسبت به همه كشور. و همان طوري كه اسلام مقررفرموده است كه طبقات در كار نباشد. و ان اكرمكم عندالله اتقيكم ، (2) آني كه تقوايش بيشتراست ، آني كه ترسش از خدا بيشتر است ، آني كه خدمت براي خدا مي كند، او مقدم است . من اميدوارم كه شما كوشش كنيد كه وارد بشويد در اين جمعيت متقين كه خداي تبارك و تعالي بفرمايد: اكرمكم عندالله اتقيكم و شما هم از آنها باشيد.
لزوم پيشگيري از حوادث اهانت آميز
و يك نكته اي را كه مي خواهم عرض بكنم اين است كه شما مي بينيد كه دست هاي مختلفي در همه جا هست كه به شما و به كشور ما صدمه بزند. مي بينيد كه جايي كه دعوي مي كند كه محل تمدن بشر است ، و تمدن از آن جا به جاهاي ديگر رسيده است ؛ فرانسه ،امروز محل تروريست ها شده است . تروريست هايي كه خودشان اعتراف مي كنند كه ماكشتيم و ما منفجر كرديم . (3) يك كشوري كه ملتش آن طور بايد باشد، دولتش آن طوراست و پناهگاه شده است از براي كساني كه فاسد هستند، تروريست هستند و اشخاصي
2- سوره حجرات ، آيه 13: "بزرگوارترين شما نزد خدا باتقواترين شما است ".
3- اشاره است به گروهك تروريستي "منافقين ".
صفحه : 99
هستند كه جنايتكارند و مع ذلك ادعاي چه مي كنند، هواپيما دزدي را محكوم مي كنند، وهواپيما دزدها اگر از ايران شد، آنها را تشويق مي كنند. شما بايد توجه كنيد كه خود شمابايد به طوري باشيد و طوري حركت كنيد كه مورد تجاوز اينها واقع نشويد. و اگر چنانچه ملاحظه كرديد كه پاسدارها و دولت قرارداد كردند كه در هواپيما اشخاصي باشند يا ازاشخاص تفتيش بشود، اين موجب نگراني نباشد. اين بايد موجب سرافرازي باشد؛ براي اين كه ما نه از باب اين كه مي خواهيم به اشخاص اهانت كنيم ، ما مي خواهيم نگذاريم كه به شما اهانت بشود، دولت مي خواهد نگذارد به شما اهانت بشود. هواپيما را از شما وقتي ربودند، اين يك اهانتي است به اصل هواپيمايي . از اين جهت ، اگر فرض كنيد كه اشخاصي آمدند و تفتيش خواستند بكنند، هيچ ناراحت نباشيد و آنها را تشويق كنيد. به اين معنا كه مبادا خداي نخواسته ، باز يك اشخاص ناسالمي پيدا بشود، و باز هم يك همچو اميدي پيدا بشود كه موجب نگراني خود شما آقايان باشد و موجب اهانت به شماباشد. من از خداي تبارك و تعالي خواستارم كه همه شما را حفظ كند. و تشكر مي كنم ازشما كه اين طور فعاليت مي كنيد و اين طور به پيش برديد؛ قضيه هواپيمايي را اين طور باخوبي و با عظمت داريد به پيش مي بريد، و اميدوارم كه بيش از اين باشد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته