عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 92 -  سخنراني در جمع مسئولان وزارت امور خارجه "حفظ استقلال در عين رابطه با كشورها"
سخنراني
زمان : صبح 6 آبان 1363 / 3 صفر 1405
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : لزوم رابطه با دولتها و ملتها
حضار: ولايتي ، علي اكبر "وزير امور خارجه "، معاونان ، سفرا و كارداران جمهوري اسلامي ايران در قاره اروپا و امريكا
صفحه : 92
بسم الله الرحمن الرحيم
لزوم بيداري در مقابل توطئه ها و القائات شياطين
من از همه آقايان تشكر مي كنم كه زحمت كشيده و به اين جا تشريف آورده ايد.ان شاءالله خداوند به همه آقايان توفيق دهد كه به اسلام و به ملتي كه زيرفشار اجانب ودولت هاي طاغوتي مقاومت مي كنند، خدمت كنيد. ما بايد به شيطنت هايي كه از طرف ابرقدرت ها و وابستگان آنها انجام مي شود توجه كنيم و تحت تاثير واقع نشويم . و ملت مابيدار باشد، چون براي كشوري كه از اول بنايش بر اين بوده است كه مستقل باشد و تحت سلطه ديگران نباشد و مستشار از خارج نياورد و خودش حكومت كند، اين مسائل بوده است .
ما وقتي كه در پاريس بوديم ، يك نفر از امريكا به عنوان يك تاجر آمد كه بعدا معلوم شد تاجر نيست ، فاجر است و گفت : صلاح نيست كه به ايران برويد. يا دسته ديگري كه بعض از آنها مردمي صالح و بعض شان فضول بودند آمدند و گفتند كه : سلطنت و قانون اساسي را حفظ كنيد، شاه سلطنت كند، نه حكومت ، و از اين حرف ها مي زدند، كه آنهاهم اشتباه مي كردند. بعد هم كه شاه رفت ، راجع به بختيار همين مسئله را پيش آوردند؛ كه بگذاريد بختيار و شوراي سلطنت باشد. بعد ديدند كه نشد، راجع به تاخير آمدن ما شروع به فعاليت كردند كه حالا صلاح نيست و ممكن است چه بشود. بعد هم كه به ايران آمديم و مسائل اشتداد پيدا كرد؛ مثلا، يكي از توطئه هاي آنان اين بود كه ، اين ارتش
صفحه : 93
طاغوتي بايد منحل شود و خودمان يك ارتش عليحده درست كنيم و معلوم بود كه مي خواهند شيطنت بكنند كه اين نقشه هم از بين رفت . و حالا شما مي بينيد كه ارتش متحول شده و به جز اشخاصي كه فاسد بوده و فرار كردند و يا معدوم شدند، ديگران خدمت مي كنند، كه اگر خداي نخواسته ، در آن وقت چنين مسئله اي پيش مي آمد، مامواجه با شكست مي شديم .
لزوم رابطه با ملتها و دولتها
و الان از قراري كه من شنيدم شيطنت ديگري مي كنند و آن اين كه ؛ ما چرا با دولت هارابطه داشته باشيم ؟ ما مي رويم به سراغ ملت ها و با دولت ها هيچ كاري نداريم ! كه اين هم نقشه اي است كه اخيرا تعقيب مي شود. ابرقدرت ها و امريكا خيال مي كردند كه ايران به واسطه انقلابي كه كرده است و مي خواهد استقلال و آزادي را كه يك مسئله تازه وبرخلاف رويه همه حكومت هاست به دست بياورد، به ناچار منزوي خواهد شد، وقتي كه منزوي شد زندگي نمي تواند بكند، كه ديدند نشد و ايران روابطش با خارجي ها زيادترگرديد. حالا به اين مطلب افتادند كه ؛ ما چكار داريم به دولت ها، اينها همه ظالم و كذاهستند و ما بايد با ملت ها روابط داشته باشيم . كه اين هم نقشه تازه و مسئله بسيار خطرناك و شيطنت دقيقي است . ما بايد همان گونه كه در زمان صدر اسلام ، پيامبر سفير به اين طرف و آن طرف مي فرستاد كه روابط درست كند عمل كنيم ، و نمي توانيم بنشينيم وبگوييم كه با دولت ها چكار داريم . اين برخلاف عقل و برخلاف شرع است ، و ما بايدهمه با همه رابطه داشته باشيم ، منتها چند تا استثناء مي شود كه الان هم با آنها رابطه نداريم .اما اين كه با هيچ دولتي نبايد رابطه داشته باشيم ، هيچ عقل و هيچ انساني آن را نمي پذيرد،چون معنايش شكست خوردن و فنا و مدفون شدن است تا آخر. و ما بايد با ملت ها ودولت ها رابطه پيدا كنيم ؛ آنها را كه مي توانيم ارشاد كنيم ، با همين روابط ارشاد كنيم ، و ازآنهايي كه نمي توانيم ارشاد كنيم ، سيلي نخوريم . بنابراين ، من به شما سفارش مي كنم كه در هر جا و در هر كشوري كه هستيد رابطه تان را محكم كنيد و رفت و آمد داشته باشيدچون وقتي كه رئيس جمهور به چند مملكت مي رود و نخست وزير و آقاي دكتر ولايتي
صفحه : 94
هم مي روند - و حق ايشان است - مي فهمند كه ايران با دنيا رابطه دارد.
روابط با كشورها با حفظ استقلال
البته ما طرفدار همه مظلومين در همه جا هستيم ، و ميل داريم كه مظلومين بر همه ستمگران غلبه كنند. و آقايان توجه كنند كه روابط زمان سابق نباشد كه در زمان سابق روابط يك طرفه بود؛ آقايي و نوكري ، چه در زمان قاجار و چه زمان رضاخان و تا آخر. وشما ديديد كه از اول اين طور بود كه وقتي سفيري از انگلستان يا امريكا مي آمد، كسي جرات نمي كرد حتي يك كلمه اي برخلاف مصالح آنها بگويد. ولي ايران ، امروز اين طور نيست ، و ما هيچ كشوري مثل ايران سراغ نداريم كه اين طور، دنيا و شرق و غرب به آن نظر داشته باشند، و مستقل بوده و بگويد ما نه با امريكا كار داريم و نه با شوروي و ماخودمان هستيم . و اين كه با همه دولت ها رابطه داشته باشيم يعني ، رابطه دوستانه ، نه روابط بين ارباب و رعيت ، و ما اين روابط را نمي خواهيم مادامي كه اين طور هست . و مااستقلال خودمان را مي خواهيم حفظ كنيم و در دنيا زندگي كنيم و اسلام را به پيش ببريم .اين روابط بايد هر روز محكمتر بشود، و شما از اول بايد به آنها بفهمانيد اين معنا را كه مانمي خواهيم روابطمان مثل روابط زمان شاه باشد، بلكه ما روابط خاص اسلامي داريم كه اسلام نه ظالم بود و نه زير بار ظلم مي رفت ، و ما هم مي خواهيم اين طور باشيم كه نه ظلم كنيم ، نه زير بار ظلم برويم .
مشروط بودن رابطه با امريكا
و شما اين نكته را توجه داشته باشيد كه ؛ آن قدرتي كه شما را به استقلال و آزادي رساند، قدرت خداي تعالي بود، و تا وقتي كه اين عنايات الهي محفوظ باشد، هيچ قدرتي نمي تواند كاري بكند. همان طور كه در اين جنگي كه عليه ما به راه انداخته و ازهمه جا به دشمن ما كمك مي كنند، مع ذلك همه ملت ما و جوانان ما و تمام كشور ماايستاده اند، و ما براي دفاع تا آخر ايستاده ايم ، و دامنه تبليغات هم عليه ما مي دانيد از كجاتا كجاست . آن وقتي كه فرانسه آن هواپيماها را به عراق فرستاد، چقدر تبليغ كردند كه كارتمام شد و صدام خارك را با خاك يكسان مي كند. آن مسئله تمام شد، حال مسئله
صفحه : 95
ديگري شروع كرده اند كه ؛ هليكوپترها و هواپيماهاي تازه اي آمده و همه جا را مي زند،و فاصله بين خاك عراق تا خارك (1) سيصد كيلومتر است و اينها پانصد كيلومتر رامي زنند. ما مي دانيم ، اگر صدام يك روز هم قدرت اين را داشته باشد كه ايران و منافع ايران را به هم بزند، اين كار را مي كند، و اگر نمي زند نمي تواند. در عين حال ، راديوهامرتب مي گويند كه آنها مي توانند همه جا را بزنند. اينها مي خواهند يك هياهو راه بيندازند تا با امريكا روابط داشته باشيم و ما دست از صدام برداريم . و ما تا آخرايستاده ايم و با امريكا روابط ايجاد نخواهيم كرد، مگر اين كه آدم بشود و از ظلم كردن دست بردارد و از آن طرف دنيا نيايد در لبنان ، و نخواهد دستش را به طرف خليج فارس دراز كند. مادامي كه امريكا اين طور است و آفريقاي جنوبي آن طور عمل مي كند(2) واسرائيل هست ، ما با آنها نمي توانيم زندگي بكنيم . اسرائيل آدم شدني نيست . مع ذلك مي بينيد شياطين ، با اين كه ما از بيست سال قبل و در زمان شاه فرياد زديم و مسلمين را به ادراك خطر اسرائيل دعوت كرديم ، مي گويند: ايران با اسرائيل و امريكا رابطه دارد! مابايد فكر كنيم كه يك كشوري هستيم كه مي خواهيم خودمان زندگي كنيم و نمي خواهيم ديگران در كار ما دخالت داشته باشند. و مادامي كه روابط ما با خداي تبارك و تعالي محكم است ، كسي نمي تواند به ما آسيب برساند. و شما اين مطلب را حفظ كنيد. وسفارتخانه ها صورت اسلامي داشته باشد كه هر كس آن را مي بيند، يك سفارتخانه ممتازباشد و مثل سابق نباشد. قلب هايتان را با خداي تبارك و تعالي آشنا كنيد. خدا پشتيبان شماست ؛ ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم (3). ان شاءالله خداوند به همه شما توفيق دهد كه به اسلام و انقلاب خدمت كنيد.
والسلام عليكم و رحمه الله
1- جزيره خارك واقع در خليج فارس .
2- اشاره است به رژيم آپارتايد، و اعمال تبعيض نژادي در كشور افريقاي جنوبي .
3- سوره محمد، آيه 7: "اگر خدا را ياري كنيد، او نيز شما را ياري خواهد كرد و شما را در مقابل سختيها ثابت قدم مي گرداند".