عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 80 -  حكم عفو جمعي از محبوسين به پيشنهاد هيات عفو زندانيان
حكم
زمان : مهر 1363 / محرم 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : عفو و تقليل محكوميت زندانيان
مخاطب : محمدي گيلاني ، محمد - كريمي ، سيد جعفر - ابطحي ، سيد محمد - قاضي ، مهدي "اعضاي هيات عفو زندانيان "
صفحه : 80
[احتراما، به شرف عرض مبارك عالي مي رساند، پيرو فرمان مبارك مورخ 19/3/62 در موردرسيدگي به وضع زندانيان دادگاههاي انقلاب اسلامي با اعزام هياتهايي به استانها و شهرهاي مختلف ورسيدگي به وضع آنان تصميمات ذيل نسبت به آزادي و تقليل مدت محكوميت آنان اتخاذ و از محضرانور عالي استدعاي تنفيذ را داريم .
محمد محمدي گيلاني - سيدجعفر كريمي - سيدمحمد ابطحي - مهدي قاضي
"در ادامه اين نامه ليست اسامي 14 شهر همراه با تعداد موارد درخواست عفو و يا تقليل مدت محكوميت زندانيان به تفكيك شهرهاي مختلف ، جمعا1212 مورد ذكر شده است ". ]
بسمه تعالي
موافقت مي شود. (1)
روح الله الموسوي الخميني
1- به استناد وظايف و اختيارات رهبري ، مندرج در اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .