عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 67 -  حمايت از دولت خدمتگزار
صفحه : 67
رئيس جمهور، ضربه زدن به دولت اسلامي ، اين مي سازد با شيعه بودن با علي بن ابيطالب ؟ آن بيست و چند سال براي مصالح اسلامي موافقت كرد، بچه هايش را به جنگ فرستاد.
حمايت از دولت خدمتگزار
امروز مصالح اسلامي اقتضا مي كند كه همه ما با هم باشيم ، هر روز يك نغمه اي بلندنكنيم براي تضغيف دولت ، براي تضعيف مجلس ، براي تضعيف شخصيت ها. من نصيحت مي كنم به دولت كه شما مردم را شريك كنيد در اين كار، براي اين كه تنهايي نمي توانيد بكنيد، و نمي تواند هم . يك دفعه مي بينيم كه شياطين از اطراف به دولت حمله مي كنند كه معلوم شد تو خلاف شرع هميشه كردي . خداي تبارك و تعالي كه پيغمبرش رانصيحت مي كند كه يا ايهاالنبي اتق الله (4) به حسب آن طوري كه شما مي گوييد پيغمبر متقي نبوده تا خدا به او گفته اتق الله ! خداي تبارك و تعالي كه به همه مومنين مي فرمايد يا ايهاالذين آمنوا اتقوا الله (5) معلوم مي شود اينها متقي نبودند كه خدا مي گويند اتقوا الله اين شياطين چه مي گويند به اين ملت ما؟ اينها سلطنت طلبند و مي خواهند سلطنت را در اين جادوباره برگردانند، يا بازي خورده اند از آنهايي كه مي خواهند اين كشور را دوباره به بادبدهند و تحت سلطه امريكا قرار بدهند؟ مي فهمند اينها چه مي كنند؟ اينهايي كه هر كدام خودشان اگر حكومت يك محله باشند نمي توانند اداره كنند آن جا را، چطور به خودشان اجازه مي دهند كه يك دولتي كه در عين همه گرفتاري هايي كه الان دارد و ازشرق و غرب به او فشار دارند مي آورند، اين مملكت را دارد اداره مي كند و به خوبي هم اداره مي كند، چطور اجازه مي دهند به خودشان كه نسبت به اين جسارت كنند و هر روزيك صورت درست كنند. خوب ، ما افراد را نمي شناسيم ، اما خداي تبارك و تعالي كه مي شناسد. ما افكار شما را نمي توانيم بفهميم ، اما خدا كه مي داند. شمايي كه نمي توانيديك شهر را اداره كنيد، اگر نانوايي يك شهر را به شما بدهند نمي توانيد اداره اش كنيد،
4- اشاره است به آيه 1 سوره احزاب : "اي پيغمبر! هميشه خدا ترس و پرهيزگار باش ".
5- سوره حشر، آيه 18: "اي اهل ايمان ، خدا ترس شويد".