عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 54 -  سخنراني در جمع اعضاي كميته برگزاري هفته جنگ "تحمل مصائب براي حفظ اسلام "
سخنراني
زمان : صبح 18 شهريور 1363 / 13 ذي الحجه 1404
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تحمل مصائب و گرفتاريها براي حفظ اسلام
حضار: خرازي ، كمال "سرپرست ستاد تبليغات جنگ " و اعضاي كميته برگزاري هفته جنگ تحميلي
صفحه : 54
بسم الله الرحمن الرحيم
الگو قرار دادن پيامبر در تحمل مشكلات
مهم اين است كه انقلاب اسلامي ما انقلابي است كه به دست مردم صورت گرفته ،مردم انقلاب كرده اند و مردم بايد آن را به آخر برسانند. مردم قيام كرده اند، شاه را بيرون كرده و رژيم او را سرنگون نموده و نظام اسلامي را كه به نفع مستضعفين است جايگزين آن كرده اند؛ پس ، مردم بايد پاي كاري كه كرده اند بايستند. هر چه عمل بزرگ باشد،دشمنش بيشتر و بزرگتر است .
امروز كه تمام بوق هاي تبليغاتي بر ضد اسلام و ايران است ، بدين خاطر است كه ايران را به سازش و تسليم بكشند. انقلاب ما عظيم است و متكي به هيچ قدرتي نيست ، نه قدرت شرق و نه قدرت غرب . انقلاب هايي كه در دنيا مي شود، به يكي از اين دوابرقدرت متكي است ، ولي انقلاب مردم ما انقلابي است متكي به خود مردم ، پس مردم بايد از پيامدهاي انقلابشان گله نداشته باشند. امروز كشور ايران روي پاي خودش ايستاده است ، لذا زحمت ها و توطئه ها را هم بايد تحمل كند. مردم ما بايد دائما پيغمبر اكرم را به ياد بياورند، پيغمبر اكرم قيام كردند، پايداري كردند، زحمت ها را متحمل شدند، در مكه با آن همه زحمت مواجه شده و در محاصره "شعب "(1) آن همه رنج كشيدند، و بعد در
1- شعب ابي طالب ، دره اي در نزديكي مكه كه پيامبر و يارانش به مدت سه سال در آنجا تحت محاصره كفار قريش بودند.
صفحه : 55
مدينه تمام ايام زندگي شان را با رنج و زحمت تمام كردند، و حضرت حتي در بستربيماري به جيش اسامه (2) دستور حركت دادند. ما هم تا آخر، زحمت ها و رنج هاي توطئه ابرقدرت ها را بايد تحمل كنيم ، ما موظف هستيم تا امر الهي را انجام دهيم . پس ، ازسختي ها نبايد هراس داشته باشيم . آيا پيغمبر اكرم در مقابل سختي ها عقب نشيني كردند؟آيا حاضر به تسليم و سازش شدند؟ ما هم كه كار انبيا و پيغمبر اكرم را انجام مي دهيم بايدبايستيم ، بايد مقاومت كنيم تا اسلام استقرار پيدا كند و عدالت برقرار شود و دست ظالم هاكوتاه گردد. اين را بايد دنبال كرد. مردم زمان حضرت رسول و اصحاب او مقاومت كردند و از سختي ها نهراسيدند تا پيروز شدند. ما هم وقتي وارد اين كار شديم و تصميم گرفتيم كه دست بدين عمل بزرگ بزنيم ، پيامدهايش را هم بايد پذيرا باشيم .
بايد مردم توجه كنند كه كاري بزرگ انجام داده اند و دشمن هم براي شكست آنها ازهيچ كوششي دريغ نمي كند. مردم بايد محكم و استوار براي آزادي و استقلال بايستند،اگر ما دستمان را به سوي امريكا و يا شوروي دراز كنيم ، آسوده تا آخر زندگي مي كنيم ،ولي مردم ما كه اين را نمي خواهند، پس بايد اين توطئه ها را كم و زياد تحمل كنند. اوايل جنگ ، فكر مي كردند ظرف چند روز كار تمام مي شود، حال مي بينند خير، جمهوري مامستقر و ايستاده است . امروز دنيا به ايران چشم دوخته است ، چه دوست و چه دشمن ، كه ببينند ايران چه مي كند. در قديم كه ايران مطرح نبود، شاه بود و نوكري امريكا كه هر وقت مي خواست ، بگويد برو! و هر وقت نمي خواست ، بگويد نرو! ولي امروز چه ؟ امروزامريكا و شوروي به يك كارگر ساده ايران قدرت گفتن چنين حرف هايي را ندارند.امروز دنيا با چنين ملت شجاعي روبروست كه در مقابل تمام توطئه ها ايستاده و جلو رفته است و وظايفش را هم بهتر انجام مي دهد. اگر مي بينيد كه در اين جا هواپيما مي دزدند،اولا در امريكا و ساير نقاط هم اين دزدي ها فراوان است . دزدي هواپيما كه كاري ندارد،شخصي بلند مي شود با يك چاقو و يا گاهي فقط تشر مي زند و خلبان هم بايد از جان
2- بحارالانوار، ج 27، ص 324.
صفحه : 56
مسافران حفاظت كند و به احتمال اين كه نكند راست بگويد، به حرف او گوش مي دهد.امروز دنيا، دنياي آشوب و جنگ و انفجار و هواپيما ربايي است ، و ايران از خيلي جاهاي دنيا آرامتر است . ممكن است بعضي ها كه اين چيزها را نديده اند، با خود بگويند خوب !با قدرت ها بايد ساخت . ولي بايد بدانند كه سازش ، امروز نابودي تا آخر است ، دفن اسلام است تا آخر دنيا. مردم بايد محكم بايستند و از اسلام و كشور دفاع كنند و ازتوطئه ها به خود هراس راه ندهند كه اگر كمي عقب بنشينند، بايد دست از اسلام بكشيم وتكليف ما برخلاف اين است .
مردم انقلاب كردند، بايد پاي زحماتش هم بنشينند. مردم ، پيغمبران و پيغمبر اسلام راو ابراهيم را در نظر بگيرند، ببينند كه با آنها چه مخالفت ها شد، ولي دست از هدفشان نكشيدند. اگر ما مسلمانيم ، بايد دنباله روي آنها باشيم . دنباله روي از آنان كه فقط روزه ونماز و مسجد نيست . دنباله روي از آنان مبارزه براي حفظ اساس اسلام است . بايد براي حفظ اساس اسلام تا آخر ايستاد و پيشروي كرد.
مردم در مورد جنگ تصميمشان را قوي تر كرده و در "هفته جنگ " به وظايفشان عمل نمايند. خداوند شما را تاييد كند. شما پيروزيد در دنيا و آخرت ، پيروزي شما نمونه است . پايداري كنيد كه پيروزي شما بر دو ابرقدرت است . پيروزي بر يك قدرت با تاييدو پشتيباني ابرقدرت ديگر، كار مهمي نيست . شما بايد مقابل دو ابرقدرت بايستيد، مردم بايد در مقابل دو ابرقدرت بايستند كه ايستاده اند و خواهند ايستاد و از هيچ چيزنمي ترسند. صدام دست و پا مي زند، اين شب ها شايد خوابش نبرد. او مرتب مي گويد كه اگر ايران حمله كند خارك را مي زنم . او اگر هر لحظه بتواند، خارك را با خاك يكسان مي كند، او قدرت ندارد. اميدوارم موفق و مويد باشيد و تبليغاتتان هميشه بر اساس صدق و صداقت باشد. كارهايتان را بر اساس صدق و صداقت و صفا انجام دهيد و هميشه مصالح ايران را در نظر بگيريد.
والسلام عليكم و رحمه الله