عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 51 -  توجه به خدا هدف اساسي انبيا
صفحه : 51
جهات صوري را نكند و ملاحظه جهات معنوي را هم بكند. تمام مسائل براي معنويات است . پيغمبرها هم كه آمدند و احكام را منتشر كردند براي اين است كه تزكيه ، بكنند:مردم را يزكيهم و يعلمهم الكتاب (2). همه براي اين آمدند كه مردم را با مبداء وحي آشنا كنند،سير الي الله بدهند، صراط مستقيم ، هدايت را به صراط مستقيم بكنند. و ما ايرانيها ومسلمانها علاوه بر اينكه جهاد در راه اسلام مي كنيم ، بايد از جهاداكبر هم غافل نباشيم ، ازجهاد به نفس هم غافل نباشيم كه مبداء همه امور است . و بايد اين اعياد را همان طوري كه عيد مي دانيم براي مسلمين ، و ذخر و شرف مي دانيم براي پيغمبر اكرم بايد ما خودمان مهيا بشويم كه براي پيغمبر اكرم ، ذخر(3) و شرف باشيم .
طوري عمل بكنيم در مكه ، در مدينه ، در همه جا و با همه مسلمين در هر جا، طوري رفتار بكنيم كه اين اسباب شرافت اسلام بشود. اسباب اين بشود كه مردم بفهمند كه اسلام چه جور تربيت مي خواهد بكند، از تربيت اسلامي مردم ملتفت بشوند كه اسلام آمده است براي چي . قرآن شريف آمده است براي چي .
توجه به خدا هدف اساسي انبيا
تمام مسائلي كه هست ما مي خواهيم دست ظالمها را كوتاه كنيم ان شاءالله و مي خواهيم كه قدرتها را سركوب كنيم و پايشان را از اين بلاد مسلمين كوتاه كنيم ان شاءالله . همه اينهامقدمه اين است كه يك آرامشي در اين بلاد پيدا بشود و دنبال اين آرامش يك سيرروحي پيدا بشود، يك هدايت به سوي خدا پيدا بشود. آن چيزي كه اساس است سيرالي الله است ، توجه به خداست ، همه عبادات براي اوست . همه زحمات انبيا از آدم تاخاتم براي اين معنا هست كه سير الي الله باشد. شكستن بت نفس كه بالاترين بتهاست دنبال او شكستن بتهاي ديگر.
بحمدالله امسال در مكه با اين تظاهرات عظيم و با اين شعارهاي كوبنده يك مقداري
2- سوره جمعه ، آيه 2.
3- ذخيره ؛ اندوخته .