عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 499 -  پيام تشكر به نخست وزير هندوستان "تبريك سالگرد پيروزي انقلاب "
پيام
زمان : 4 اسفند 1364 / 13 جمادي الثاني 1406
مكان : تهران ، جماران
موضوع : پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي
مخاطب : راجيو گاندي "نخست وزير هندوستان "
صفحه : 499
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آقاي راجيو گاندي ، نخست وزير كشور هندوستان
پيام تبريك آن حضرت به مناسبت هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران واصل و موجب تشكر گرديد. اميد است اين انقلاب اصيل اسلامي و مردمي بتواندالگويي براي ملل محروم ديگر جهان قرار گرفته ، و با اتكال به خداي تعالي و كمك توده هاي مردم بتوانند خود را از سلطه استعمارگران شرق و غرب ، و بخصوص امريكاي جنايتكار، نجات بخشند.
به تاريخ 4 اسفند ماه 64
روح الله الموسوي الخميني