عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 47 -  سخنراني در جمع مردم و مسئولان در روز عيدقربان "اعمال در منظر اهل دنيا و معرفت "
سخنراني
زمان : صبح 15 شهريور 1363 / 10 ذي الحجه 1404
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : ظاهر و باطن اعمال در منظر اهل دنيا و اهل معرفت
مناسبت : عيد سعيد قربان
حضار: مسئولين جمهوري اسلامي ، مقامات لشكري و كشوري (1) و اقشار مختلف مردم
صفحه : 47
بسم الله الرحمن الرحيم
تفاوت اعمال انبيا با مردم
من هم متقابلا به همه آقايان ، به همه امت مسلمان دنيا و مستضعفين ، اين عيد سعيد راتبريك عرض مي كنم .
و اميدوارم خداي تبارك و تعالي به بركت اين عيد و ساير اعياد شريفه ، ما را وهمه ملتهاي مسلمان را هدايت كند كه به راه مستقيم اسلام سير كنيم . و به مقاصد اسلامي فكر كنيم و بتوانيم بين مسلمين يك آشتي ، يك وحدتي ايجاد كنيم .
1- خامنه اي ، سيدعلي "رئيس جمهور" - هاشمي رفسنجاني ، اكبر "رئيس مجلس شوراي اسلامي " - موسوي اردبيلي ،سيد عبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور" - موسوي ، ميرحسين "نخست وزير" - مهدوي كني - فلسفي ، محمدتقي -اعضاي شورايعالي قضايي - هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي - اعضاي هيات دولت - جامعه مدرسين حوزه علميه قم - سفرا و كارداران كشورهاي اسلامي مقيم ايران - رئيس ستاد مشترك ارتش - فرماندهان نيروي زميني ، هوايي ،دريايي - اعضاي جامعه روحانيت مبارز - مسئولان شهرباني و ژاندارمري - شورايعالي سپاه پاسداران و بسيج مستضعفان - شوراي كميته هاي انقلاب اسلامي - روساي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري - وعاظ تهران - اعضاي ستاد انقلاب فرهنگي - اعضاي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق - اعضاي جهاد دانشگاهي - مسئولان نهاد رياست جمهوري - صدا و سيما - ستاد تبليغات جنگ و خبرگزاري جمهوري اسلامي - جهاد سازندگي - بنياد شهيد - بنياد پانزده خرداد - بنياد مستضعفان - دادستاني ارتش - عقيدتي سياسي نيروهاي نظامي و انتظامي - دادگاه انتظامي قضات - شوراي سرپرستي زندانها - شوراي ائمه جمعه قم - دفتر تبليغات قم - دبيرخانه ائمه جمعه - ستاد برگزاري نماز جمعه تهران -شوراي تبليغات اسلامي - حزب جمهوري اسلامي - استاندار و فرماندار و شهردار تهران - مسئولان بنياد مسكن - كميته امداد امام - دفتر مشاورت امام و شورايعالي دفاع - سازمان اوقاف - كميته امور صنفي - مركز اسناد انقلاب - هواپيمايي جمهوري اسلامي - اتاق بازرگاني - دانشگاه آزاد - تربيت مدرس - جامعه الامام الصادق "ع " - مسئولان جرايد -خبرنگاران داخلي و خارجي .
صفحه : 48
حضرت ابراهيم كه اين عيد منتسب به او هست و بنيانگذار ايثار است ، صورت عمل ،يك معناست و معنا و محتواي عمل ، يك باب ديگر. اينجا صورت عمل هم يك مشكلي است براي حلش و يك امري است كه فوق طاقت نوع بشر است . اما آن چيزي كه ابراهيم را ابراهيم مي كند، مسئله اين صورت نيست ، مسئله آن سيري است كه فرموده است و منتهي به اين مسائل شده است .
ابراهيم كه به حسب روايات شريفه ما، در آن وقتي كه طرف آتش داشت مي رفت ،ملائكه آسمان به او گفتند كه حاجت داريد؟ گفت به شماها نه . آن يك باب ديگري ازمعارف را داشته است . و ما صورت عمل را مي بينيم و از آن هم اعجاب مي كنيم واعجاب آور هم هست . لكن آنهايي كه اهل معارف الهي هستند، باطن اين صورت راملاحظه مي كنند. اصل اعمال انبيا مطلقا به حسب صورت ، با اعمال ما به حسب نوع موافق است . آنها نماز مي خوانند ما هم نماز مي خوانيم ، آنها روزه مي گيرند ما هم روزه مي گيريم ، آنها حج مي روند ما هم حج مي رويم ، آنها قرباني مي كنند ما هم قرباني مي كنيم ، وقوف مي كنند ما هم وقوف مي كنيم ، اين صورت را همه با هم مشتركيم . لكن - تفاوت - آن چيزي كه اعمال ما را با آنها متفاوت مي كند و اعمال انبيا را بعضيها با بعضي ديگر متفاوت مي كند، آن مغز عمل است . آن چيزي است كه آنها از آن مبداء الهام مي گيرند و اين اعمال را با الهام از آنجا عمل مي كنند.
مسئله وحي و گرفتن وحي كه در انبيا هست - و آنها هم متفاوت هست - يكي از امورمهمي است كه انسان تصورش را نمي تواند بكند كه مسئله چي هست و از چي بوده است .واسطه ، جبرئيل است ، جبرئيل چه جور واسطه بوده است ؟ آيا پيغمبر نازل كرده است جبرئيل را و به ولايت او نازل شده است ؟ با جبرئيل نازل شده است و آن وحي را رسانده است ؟ مسائلي كه در آن صحبت است .
معناي عيد از نظر پيامبران
مسئله قرباني فرزند يك باب است كه به حسب البته ديد نوع بشر، مسئله مهمي است ،
صفحه : 49
لكن آن چيزي كه مبداء اين عمل مي شود، آن چيزي كه مقابله مابين پدر و پسر را در آن جا متحقق مي كند، اين يك مسائل قلبي و روحي و معنوي است ، فوق اين مسائلي كه ماهامي فهميم . ما همين مي گوييم كه ايثار كرد، قرباني كرد و واقعا اين طور بوده است ، مهم هم هست . لكن آيا درنظر ابراهيم هم ايثار بوده است ؟ ابراهيم هم در نظرش اين بوده است كه حالا يك چيزي ، تحفه اي مي برد پيش خدا؟ اسماعيل هم - سلام الله عليه - در نظرش بوده كه يك جانفشاني دارد مي كند براي خدا؟ يا مسئله اين نيست . اين مسئله اي است كه تا نفسانيت انسان هست ، خوديت انسان هست ، ايثار اسمش هست . من ايثار مي كنم در راه خدا فرزندم را، من ايثار مي كنم در راه خدا جان خودم را. اين ، براي ما مهم است و زيادمهم است ، براي ابراهيم نيست مسئله اين ، ايثار نيست . ابراهيم خودي بيند تا ايثاري كرده باشد، اسماعيل خودي نمي بيند تا ايثار كرده باشد. ايثار اين است كه من هستم و تو هستي و عمل من و براي تو و ايثار. اين ، در نظر بزرگان اهل معرفت و اولياي خدا شرك است ،در عين حالي كه در نظر ما كمال بزرگي است ، ايثار بزرگي است .
عيد براي ما يك معنا دارد، براي ابراهيم و براي پيغمبرها يك معناي ديگري دارد، ماهم عيد مي كنيم ، آنها هم عيد مي گيرند، لكن آنهايي كه عيد مي گيرند عيد لقاست ، آنهاعود مي كنند به آن جايي كه از آنجا ظاهر شدند و عيد مي گيرند براي اين امر، البته بعد ازارجاع به - باز از آن معناي سير الهي - بعد از ارجاع اسمش عيد مي شود. و بعدهاي معنوي اش بسيار زياد است و دست ما از آن كوتاه است و بعدهاي سياسي و اجتماعيش هم زياد است و زياد بوده است و اميدواريم كه زياد بشود.
جهاد اكبر
اميدواريم كه مسلمانها به خود بيايند و از همين عباداتي كه خداي تبارك و تعالي براي آنها مقرر فرموده است ، از همينها، هم سير معنوي بكنند و هم برداشتهاي سياسي وهم عمل .
اين طور نباشد كه نماز را ما همان جهت تقرب الي الله آن را ملاحظه كنيم . البته آن
صفحه : 50
بالاترين چيز است ، لكن بعد از اينكه انسان نمازگزار شد ايثارگر خواهد شد، بعد از آن كه ايثارگر شد، براي اسلام خدمت خواهد كرد. و حج كه در او جهات اجتماعي و سياسي بيشتر ظاهر است ، اين بحمدالله امسال تاكنونش خوب برگزار شده است و اميدواريم كه از اين به بعدش هم خوب برگزار بشود و بعدها هم افزوده بشود مسلمين را بيدار بكننداين حجاجي كه در بيت الله الحرام هستند. گرچه مع الاسف بعضي از آخوندهاي بسيارنافهم يا بسيار موذي در همين مقطع از زمان شروع كردند به چيزهايي نوشتن ورساله هايي پخش كردند و نسبت به شيعه و نسبت به ائمه شيعه و نسبت به طريقه شيعه جسارت كردند و اين در يك همچو مقطعي كه عقلاي طرفين ، عقلاي مذاهب با هم جمع شدند و علماي مذاهب با هم جمع شدند و مي خواهند فكر بكنند براي مصالح اسلام ، در يك همچو مقطع يك همچو رساله هايي منتشر مي شود، كانه خطر براي امريكا ديدند و واويلا بلند كردند.
آن آخوند احمقي كه در يك همچو مقطع از زمان به بعض مقدسات شيعه جسارت مي كند، درصدد اين است كه در مقابل او هم يك كسي پيدا بشود، آن هم يك چيزي بگويد و موجب بشود كه بين مسلمين در يك همچو مقطع از زماني كه دارد وحدت ايجاد مي كند، اختلاف ايجاد بشود. واقعا اسلام چه كند با اين طرز فكرها، با اين طرزعملها؟ اسلام چه كند با اين آخوندهايي كه خودشان را به صورت يك روحاني درآوردند و در بين مردم پخش هستند؟ اين گرفتاري است كه در يك همچو موقعي كه مسلمين دارند فكر مي كنند، او به عنوان اينكه من ديدم كه بعض از جوانها متمايل به اين اجتماع شدند، متمايل به اين ايران شدند، تكليف ديدم به اينكه بگويم اينها مشترك اند،اينها مجوس اند اينها چطورند و به بعض مقدسات جسارت كردند. اين ، جز اينكه خدمت به استعمار است ، خدمت به قدرتهاي بزرگ است و كارشكني براي اسلام و مسلمين است ؟ ما بايد فكر كنيم براي اين مسائل . مسلمانها بايد فكر كنند براي اين مسائل و اين اشخاصي كه اين طور در صدد شكستن وحدت مسلمين اند.
و بالجمله من اميدوارم كه ايران با اين راهي كه به پيش گرفته است فقط ملاحظه آن
صفحه : 51
جهات صوري را نكند و ملاحظه جهات معنوي را هم بكند. تمام مسائل براي معنويات است . پيغمبرها هم كه آمدند و احكام را منتشر كردند براي اين است كه تزكيه ، بكنند:مردم را يزكيهم و يعلمهم الكتاب (2). همه براي اين آمدند كه مردم را با مبداء وحي آشنا كنند،سير الي الله بدهند، صراط مستقيم ، هدايت را به صراط مستقيم بكنند. و ما ايرانيها ومسلمانها علاوه بر اينكه جهاد در راه اسلام مي كنيم ، بايد از جهاداكبر هم غافل نباشيم ، ازجهاد به نفس هم غافل نباشيم كه مبداء همه امور است . و بايد اين اعياد را همان طوري كه عيد مي دانيم براي مسلمين ، و ذخر و شرف مي دانيم براي پيغمبر اكرم بايد ما خودمان مهيا بشويم كه براي پيغمبر اكرم ، ذخر(3) و شرف باشيم .
طوري عمل بكنيم در مكه ، در مدينه ، در همه جا و با همه مسلمين در هر جا، طوري رفتار بكنيم كه اين اسباب شرافت اسلام بشود. اسباب اين بشود كه مردم بفهمند كه اسلام چه جور تربيت مي خواهد بكند، از تربيت اسلامي مردم ملتفت بشوند كه اسلام آمده است براي چي . قرآن شريف آمده است براي چي .
توجه به خدا هدف اساسي انبيا
تمام مسائلي كه هست ما مي خواهيم دست ظالمها را كوتاه كنيم ان شاءالله و مي خواهيم كه قدرتها را سركوب كنيم و پايشان را از اين بلاد مسلمين كوتاه كنيم ان شاءالله . همه اينهامقدمه اين است كه يك آرامشي در اين بلاد پيدا بشود و دنبال اين آرامش يك سيرروحي پيدا بشود، يك هدايت به سوي خدا پيدا بشود. آن چيزي كه اساس است سيرالي الله است ، توجه به خداست ، همه عبادات براي اوست . همه زحمات انبيا از آدم تاخاتم براي اين معنا هست كه سير الي الله باشد. شكستن بت نفس كه بالاترين بتهاست دنبال او شكستن بتهاي ديگر.
بحمدالله امسال در مكه با اين تظاهرات عظيم و با اين شعارهاي كوبنده يك مقداري
2- سوره جمعه ، آيه 2.
3- ذخيره ؛ اندوخته .
صفحه : 52
از صولت بتها شكسته شد و ان شاءالله بعدها هم خواهد شد.
و اميدواريم كه هر سال بر اين مسائل اضافه بشود و مسلمانها متصل بشوند به هم وهمراه هم فرياد بكشند در جايي كه جاي فرياد است . و از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه همه ما را بيدار كند و همه مسلمين را بيدار كند، و توجه آنها را به مصالح اسلام و به مصالح مسلمين بيشتر بكند. و اميدوارم كه دولتهاي منطقه هم به خود بيايند واز تبليغات سوئي كه اين آخوندها مي كنند، خودشان را كنار بكشند، و از تبليغات سوئي كه امريكا و عمال او مي كنند خودشان را كنار بكشند و با يك وحدت كلمه بروند تا اينكه اسلام را از دست اين خونخوارها نجات بدهند، و بلاد مسلمين را از دست اين اشخاصي كه مي خواهند ببلعند همه بلاد مسلمين را، نجات بدهند.
خداي تبارك و تعالي به همه ما و به همه شما توفيق عنايت كند كه اين اعياد را باآشنايي به اسلام و احكام اسلام عيد بگيريم .
والسلام عليكم و رحمه الله