عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 467 -  ضرورت اتحاد نيروها در دفاع از اسلام
سخنراني
زمان : 9 بهمن 1364 / 18 جمادي الاول 1406
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : وجوب دفاع تا دفع فتنه
مناسبت : سالروز نيروي هوايي
حضار: خامنه اي ، سيد علي "رئيس جمهور و رئيس شورايعالي دفاع " - صديق ، هوشنگ "فرمانده نيروي هوايي " و فرماندهان ، خلبانان ، مسئولان عقيدتي سياسي و پرسنل نيروي هوايي
صفحه : 467
بسم الله الرحمن الرحيم
ضرورت اتحاد نيروها در دفاع از اسلام
من اميدوارم كه خداوند به همه آقايان و به همه ملتهاي اسلامي و خصوصا ملت ايران كه هميشه در تحت ستم بوده است ، قوت روحي بيشتر عنايت كند. و به شما رزمندگان ان شاءالله ، قدرت كامل عنايت كند كه بتوانيد دفاع از كشور خودتان و دفاع از اسلام بكنيد.من حرفهايم را خلاصه مي كنم در دو جمله : يكي اينكه بايد شما بدانيد آنكه فرمان داده است به همه ما، خداست . فرمانده همه خداست . اوست كه دفاع را واجب كرده است براي رفع فتنه ، مقاتله را واجب كرده است ، امر كرده است و او است كه فرمانده كل قواست و شما بايد متكي به او باشيد. و جمله دوم اينكه : شما مسئول او هستيد نه مسئول كسي ديگر. ماها آنقدر كه مي فهميم يك ظواهري است و بيشتر نيست ، همه عالم اين طور است . آن چيزي كه در باطن افراد مي گذرد در سر افراد مي گذرد، در قلب افرادمي گذرد، آنها را غير از خدا كسي نمي داند، و او حاضر است پيش خدا، مثل اينكه ظاهرو حاضر است ، فرقي ندارد و شما مسئول او هستيد. شما مي توانيد كه در اينجا نسبت به هركسي تعميه (1) كنيد و اظهار نكنيد مافي الضميرتان را(2) و همه به اين معنا كه ما
1- نابينا نمودن .
2- آنچه در دل داريد.
صفحه : 468
فداكار هستيم و چه هستيم و چه هستيم و مهيا هستيم و يا - خداي نخواسته - نباشيد،مي توانيد اين را بگوييد، لكن شمايي كه فرمانده تان خداست و ناظر به امورتان خداست ،بايد توجه كنيد كه مسئول او هستيد، آنجا ديگر نمي شود دغل بازي كرد، هيچ ، ابدا. و شمابايد خودتان ، همه ، چه ارتشي و چه سپاهي ، چه بسيجي ، و چه هر كس هست ، شماخودتان را يك قوه بدانيد در اسلام . وقتي كه گفته مي شود به حسب روايت "يد واحده "باشند بركفار، "يد واحده "، يعني قدرت واحده و قدرت واحده ، معنايش همين است .قدرتهاي مختلف نباشد؛ براي اينكه قدرتهاي مختلف ممكن است اختلاف عقيدتي باشد، اختلاف [برسر] چيزهاي ديگري باشد و شيطان رخنه كند در او. اما وقتي همه شماديديد كه ما مي خواهيم براي خدا كار كنيم ، خداي ما امر كرده است كه ما دفاع كنيم ازخودمان ، دفاع كنيم از نواميسمان ، دفاع كنيم از اسلام ، وقتي همه اين مطلب را مي بينيد ومي دانيد و شواهد و قراين و شواهد روايتي در اين مسئله هست ، ديگر نبايد اين مسئله پيش بيايد كه من نظامي هستم ، من ارتشي هستم ، من سپاهي هستم ، من بسيجي هستم ،اين مسائل نبايد پيش بيايد.
شما همه تان بايد باهم باشيد، هر وقتي مي بينيد نقصي در قدرت آن يكي هست كمك كنيد، آن مي بيند در شما نقصي هست از قدرت و از ابزار خود كمك كند شما را ومثل يك آدمي كه مي خواهد برود و يك كاري را بكند همه قوايش متوجه به اين است كه آن كار را بكند. شما شخص واحد باشيد و "يد واحد" و قدرت واحد؛ براي اينكه نجات بدهيد كشورتان و بالاتر اينكه اسلام را. و شما همه مي دانيد اگر - خداي نخواسته -در ايران ، اسلام شكست بخورد شكست اسلام تا قرنها بعد جبران نخواهد شد؛ اين چيزواضحي است . اينكه مي بينيد همه قدرتها قوايشان را سر هم گذاشتند و دنبال اين هستندكه نگذارند كه اين انقلاب ما نضج پيدا كند، براي اين است كه همين مطلب را مي بينيد كه اگر اسلام درست قدرت پيدا كند، نمي گذارد ديگر آنها به مطامعشان برسند. و الان هم مي بينيد كه بحمدالله همه جا از اين مسئله هست ، چون اسلام است در همه جا و مردم بيدار شدند در همه جا. در كنار كاخهاي كرملين و كاخ سفيد هم مردم بيدار شدند و
صفحه : 469
مي ترسند. امريكا كه مي گويد بايد ببينم كه اسلام چه هست و مي خواهد اسلام شناسي بكند براي اين است كه مي خواهد اسلام را بفهمد، براي اين است كه اين مسئله راچه جوري بايد جلويش را گرفت . و اينكه در كرملين هم مي گويند كه بايد خدا زدايي كرد، براي اينكه مي دانند اتكال به خدا، اين كارها ازش مي آيد.
دفاع ماموريتي الهي
شما كه همه توجه به خدا و توجه به اسلام داريد و مي خواهيد از زير بار قدرتهاي ديگر خارج بشويد، نمي خواهيد دوباره انگل باشد و بيايند اينها بر ارتشمان حكومت كنند و بر سپاهمان حكومت كنند. شما اگر باهم باشيد مي توانيد اين كار را بكنيد. اگرجداي از هم بشويد كه نمي توانيد اين كار را بكنيد. با هم بودن است كه مي شود كار راانجام داد و تا حالا هم هر چه كار انجام گرفته است براي اين جهت بوده است كه با هم بوديد. از اين به بعد همه باهم باشيد و مطمئن باشيد كه خداي تبارك و تعالي وقتي كه شمابراي او واقعا خالص باشيد او براي شما بيشتر كار انجام مي دهد و همين طور كه ايشان گفتند، ما خودمان چيزي نيستيم . هر چه هست قدرت او هست . ما چيزي نيستيم كه بخواهيم قدرت نمايي كنيم ، ما ماموريم از طرف خدا دفاع كنيم . ماموريتي كه ما انجام مي دهيم ماموريت از طرف خداست ، در عبادات هم همين طور است . اگر خدا امرنكرده بود به عبادات ، آدم نمي توانست بگويد من عبادت كنم . من چه ام كه عبادت كنم ؟عبادت كه را بكنم ؟ اما امر كرده است ، امر كرده است نماز بخوان ، ما نماز مي خوانيم . امركرده است روزه بگير، ما روزه مي گيريم ، امر كرده است شما دفاع كنيد از خودتان ، دفاع مي كنيم ، همان طور كه انبيا مي كردند. اين منافات ندارد به اينكه همه چيز از خداست .ماهم كه دفاع مي كنيم همين هم از خداست ، از چيز ديگري نيست قدرت شما هم وتفنگ شما هم از خداست . اگر چنانچه يك لحظه عنايت خدا برگردد، در عالم هيچ چيزنيست . وقتي كه اينطور است توجه به اين بكنيد كه يك مسئوليت بزرگي به گردن شماست . مسئوليت اين نيست كه ما شكست خورديم و بعد يك حكومت ديگر بيايد.
صفحه : 470
مسئوليت اين است كه اسلام شكست خورده ، و اگر اسلام شكست خورد، در قرنهاي بعدهم باز سر بلند نمي كند و اين به عهده ماست .
اگر - خداي نخواسته - به واسطه خطوط مختلف - فرضا - يك چنين چيزي باشد، هركسي هم كه در باطن ذاتش اين معنا باشد كه خطي درست كنم كه ارتشي پيش نرود،خطي درست كنم كه سپاهي پيش نرود، اين پيش خدا ثبت است ، حاضر است ، فردادست شما مي دهند كه تو آن بودي كه آن طور گفتي و تو آن بودي كه در قلبت اين طوربود. شما اين معنا را در نظر بياوريد، و اين مسئوليت را در نظر بياوريد و اتكال به خدابكنيد. برويد و شما قدرتمنديد و الان قدرتمندي شما در همه جا سايه افكنده است والان خواب در چشم صداميان نيست ؛ آنها متزلزل اند. اين را بدانيد مسلم ابزار زياددارند، ولي ابزار، آدم مي خواهد، آدم ندارند؛ آدم حسابي ندارند. وقتي اين طور باشد كه الان در خود عراق هم اختلاف است ، شما با قدرتمندي برويد و كارتان را انجام بدهيد. ومن هم هر شب به شما دعا مي كنم . در مواقع خاص به شما دعا مي كنم و اين دعايي است كه وظيفه ماست كه براي اسلام دعا كنيم و براي اسلام دعا كردن به اين است كه به شمادعا بكنيم . خداوند ان شاءالله ، همه شما را موفق كند، مويد كند و با قدرتمندي پيش برويدو از هيچ كس از اين قدرتها نترسيد. اينها هياهويشان بيشتر از خودشان است . من اميدوارم موفق و مويد باشيد.
والسلام عليكم و رحمه الله