عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 459 -  ارتش حافظ اسلام و كشور اسلامي
صفحه : 459
من از شماها مي خواهم كه هم يك خواستي كه يك نفر مسئول نسبت به شما دارد و هم يك خواستي كه خدا دارد، من از شماها مي خواهم كه بدون اينكه در ذهنتان خلجان ،پيدا كند كه ارتش شايد مثلا آن طوري كه منافقين مي خواستند بكنند شايد بشود، بدون خلجان به كار خودتان مشغول باشيد، قوي باشيد، ملت با شماست ، ما همه با شما هستيم ،و روحانيون با شما مختلطند. الان مي بينيد كه در جمعيتي كه هستيد كه سابق سابقه ندارددر نظام هيچ جا كه اين طوري مربوط به هم باشند. هيچ نظامي اين طور نيست كه روحانيش و ارتشيش و سپاهيش و مردمش و اينها مخلوط به هم باشند كانه يك موجودهستند. الحمدلله الان اين طوري هست ، روحانيت اين طور است و من اميدوارم كه آقايان روحانيون بيشتر در جبهه ها بروند و بيشتر خدمت كنند به اينها و مي كنند و وظيفه شان هست .
ارتش حافظ اسلام و كشور اسلامي
و شما هم بدون اينكه در نظر بگيريد كه من چي هستم و او چيست ، همه در نظربگيريد خدا به ما وظيفه داده ، وظيفه معين كرده ، وظيفه خدايي را داريم عمل مي كنيم .بدانيد كه اين سعادت دنيا و آخرت شما را ان شاءالله حفظ خواهد كرد. و من اميدوارم كه شما همه توجه به اين معنا داشته باشيد و به وظيفه اي كه قانون براي شما معين كرده ، به وظيفه اي كه اسلام براي شما معين كرده ، به آن وظيفه عمل بكنيد. و شما و سپاه و سايرين دست واحد باشيد براي حفظ آبروي خودتان ، براي حفظ اسلام ، براي حفظ كشورخودتان ، كشوري كه الان الگو شده براي همه جا و بعدها به شما ملحق خواهند شد،ناچار ملحق خواهند شد، كشورهاي ديگر ملحق به شما خواهند شد. و اميدواريم كه يك انقلابي پيدا بشود. همين انقلابي كه در ايران پيدا شد در همه جا ان شاءالله پيدا بشود،ان شاءالله . و من اميدوارم كه همه تان مويد و موفق باشيد. و باز هم تاكيد مي كنم كه درذهنتان نياورد كسي به اينكه ارتش مثلا چطور است و ارتش كذا، آن حرف هاي سابق منافقين بود. اگر كسي يك همچو كلمه اي بگويد آن هم جزو منافقين است ، و الا كسي