عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 438 -  قرآن كريم ، مبدا تمام معارف و مركز عرفانها
صفحه : 438
معرفت الله داشته باشند، مي خواهند همه مردم سعادت داشته باشند. وقتي مي بينند كه اين مردم دارند رو به جهنم مي روند، آنها افسوسش را مي خورند، در قرآن هم اشاره اي به اين هست ، فلعلك باخع نفسك (5) اينكه اينها مومن نشدند. مسئله اين است كه همه دنبال اين بودند كه مردم را آشنا كنند با خدا.
قرآن كريم ، مبداء تمام معارف و مركز عرفانها
آن طوري كه مي بينيد كه در ادعيه ائمه ما واقع شده است ، در دعاي كميل شماملاحظه كنيد كه چي مي گويد حضرت امير، عرض مي كند كه خوب ، بر فرض اينكه من آتش را تحمل كردم اما فراق تو را چطور تحمل كنم ؟ اينها چي مي گفتند! در دعاي مناجات شعبانيه چه حرفهايي هست ؟ مقاصد انبيا در ادعيه اي كه از ائمه - عليهم السلام -وارد شده است اشارات به آن هست زياد. قرآن كريم اشارات بسيار لطيفي دارد، لكن چون براي عموم وارد شده است به يك صورتي گفته است كه هم خواص از آن ادراك مي كنند، هم عموم از آن ادراك مي كنند. قرآن كريم مركز همه عرفانهاست ، مبداء همه معرفتهاست ، لكن فهمش مشكل است . آنهايي فهميدند كه "من خوطب به "(6) بودند وكساني كه متصل به رسول خدا بودند، آنها مي دانند قضيه چي است ، آنها مقاصد انبيا رامي دانند چي هست ، مقصد را مي دانند چي است . ما دوريم از آن و مهجور، لكن خوب ،عنايات حق تعالي زياد است . از ما مهجورها هم اين قدري كه ازمان مي آيد قبول مي كنند، لكن بايد ما اين قدري كه ازمان مي آيد دنبالش برويم ؛ در عمل ، در علم و دراخلاق و در ساير چيزها، و اگر همين قدر هم برويم خوب ، جنات عدن هست ، جنات هست . لكن آني كه مقصد انبيا بود، جنات هم بود، چيز ديگري ماوراي اينها بود، بهشت هم نبود، خوف جهنم هم نبود، عشق به بهشت هم نبود، يك مسئله ديگري فوق اين مسائل بود. خوب ، دست ما از آن كوتاه است . اما ما كه اهل همين مسائل هستيم اگر
5- سوره كهف ، آيه 6: "اي رسول ، نزديك است كه اگر امت تو، به قرآن ايمان نياورند جان عزيزت را از شدت حزن و تاسف بر آنان هلاك سازي ".
6- كسي كه مورد خطاب واقع شده است .