عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 425 -  حكم به آقاي سيد محمد موسوي خوئيني ها "برخورد با ضدانقلاب در خوزستان "
حكم
زمان : ؟
مكان : تهران ، جماران
موضوع : فرمان تشكيل هيات ويژه براي برخورد با افراد فاسد و ضد انقلاب در خوزستان
مخاطب : موسوي خوئيني ها، سيد محمد "دادستان كل كشور"
صفحه : 425
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام آقاي موسوي خوئيني ها، دادستان محترم كل كشور
از آنجا كه جنابعالي و جناب آقاي هاشمي رفسنجاني ، جانشين فرمانده كل قوا، وجناب آقاي جزايري ، امام جمعه محترم اهواز، و جناب آقاي نخست وزير محترم وآقايان استاندار و دادستان و مدير كل اطلاعات استان خوزستان معتقدند كه بايد با افرادشرور و شيوخ فاسد و ضد انقلابي كه اكثرا با عراق و با ضد انقلاب خارج از كشور ارتباطداشته اند برخورد شود، و از آنجا كه استان خوزستان درگير جنگ است و اين برخوردنمي تواند سير طبيعي و قانوني خود را بنمايد، بلكه بايد سريعا اقدام گردد، به هياتي مركب از آقايان : استاندار و مدير كل اطلاعات و دادستان و يا نمايندگانشان در آن استان متفقااجازه داده مي شود تا به هر نحو صلاح مي دانند با دشمنان خدا برخورد نمايند. بايد سعي كنند خداي ناكرده به بيگناهي ظلم نشود.
روح الله الموسوي الخميني