عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 418 -  نامه به آقاي منتظري "وقفنامه موسسه همدانيان "
نامه
زمان : 21 آبان 1364 / 28 صفر 1406
مكان : تهران ، جماران
موضوع : وقفنامه موسسه همدانيان
مخاطب : منتظري ، حسينعلي
صفحه : 418
[بسم الله الرحمن الرحيم . محضر مبارك رهبر بزرگ انقلاب آيت الله العظمي امام خميني - مدظله العالي
پس از سلام ، راجع به موسسه خيريه مرحوم همدانيان كه حضرتعالي رسيدگي و نظارت آن را به حقير احاله فرموده بوديد، روند كار اين است كه مرحوم حسين همدانيان در 24/3/1344 اساسنامه اي رابه اختيار خود تنظيم كرده كه مصرف را اصفهان و اختيار مال را در زمان حيات با خودش قرار داده .سپس در 30/4/53 در اصفهان به بهانه اي بازداشت ، و چون مال او زياد بوده و اولاد نداشته ، دستگاه (1)به مال او طمع مي كنند. بالاخره او در 8/2/1354 در بيمارستان خورشيد اصفهان در حالي كه هنوزبازداشت بوده ، مسئول ثبت اصفهان را طلب مي كند و اساسنامه ديگري را تنظيم و به ثبت مي رساند كه ضمنا حاوي اهداف خودش بوده و قهرا دستگاه را قانع نمي كند. بعدا در 30/11/55 در كرج با توافق نمايندگان سازمان شاهنشاهي اساسنامه سومي تنظيم مي شود كه رسما موسسه را به سازمان مذكوروابسته مي سازد، ولي چون باز حاوي اهداف خودش بوده ، دستگاه مافوق را قانع نمي كند و به ثبت نمي رسد. و بالاخره با اعمال فشار دستگاه بدون اطلاع و رضايت موسس به استناد ماده يازده اساسنامه 54 كه ثبت شده ، هيات امنا را تغيير مي دهند و اموال او را صددرصد در اختيار سازمان (2) قرار مي دهند.او هم تعقيب مي كند و صدايش به جايي نمي رسد. اينجانب پس از مطالعه اساسنامه هاي مختلف واطلاع از اهداف موسس و پس از مذاكره و استفسار از مسئول ثبت آن زمان كه اتفاقا مورد شناخت سابق و مورد اعتماد اينجانب مي باشد و فعلا بازنشسته است ، و پس از مذاكره حضوري با خواهر همدانيان ونماينده برادرش كه فراري است و شرعا وارث او مي باشند، و كتبا هم از حضرتعالي تقاضا كرده اند امرموسسه را به حقير محول فرماييد، چنين تشخيص مي دهم كه رعايت قانون ثبت رسمي و اهداف موسس و رضايت وارث "كه شبهه اكراه در اساسنامه ها و انتقال مال به آنان قوي است " و پيشگيري از
1- رژيم شاه و سازمان اطلاعات و امنيت (ساواك ).
2- سازمان اطلاعات و امنيت رژيم شاه "ساواك ".
صفحه : 419
تغييرات يا تصرفات ناروا، و بالاخره رعايت احتياط من جميع الجهات ايجاب مي كنند كه اساسنامه ثبت شده رسمي در 8/2/1354 كه موسس مي گفته ، اگر به آن عمل شود مورد رضايت من است "و طبق اسنادموجوده در پرونده حتي بعد از اساسنامه كرج در مقام عمل بر آن تكيه داشتند" مورد عمل قرار گيرد.
در اين اساسنامه ، مصرف اصفهان است و هيات امنا عبارت است از پنج مقام و دو شخص :1 - رئيس ديوانعالي كشور 2- استاندار اصفهان 3- مدير بانك ملي ايران 4- رئيس دانشگاه اصفهان 5-رئيس دادگستري اصفهان . و دو نفر شخص كه فعلا نيستند و سه مقام اول اتفاقا در اساسنامه كرج هم ذكرشده اند، و چون دو شخص وجود ندارند، مطابق ماده ده اساسنامه پنج مقام ، دو نفر را انتخاب مي كنند.
فقط چيزي كه لازم است اضافه شود اين است كه در ماده يازده كه اختيارات هيات امنا ذكر شده ،گفته شده كه : "اختيار انحلال موسسه و تغيير نحوه مصرف را ندارند".
بايد اضافه شود كه : "اختيار تغيير پنج مقام هيات امنا را نيز ندارند" تا پيشگيريهاي لازمه انجام شده باشد. و ضمنا چون بسياري از رقبات موسسه تصرف شده ، هيات امنا با نفوذ خود بايد رقبات از دست رفته را برگردانند تا رضايت موسس و وارث و رضايت خدا حاصل گردد. اين است نظر و تشخيص مخلص . اجرا و تنفيذ آن بسته به امر مبارك است . والسلام عليكم - حسينعلي منتظري ]
بسمه تعالي
با تشكر از زحمات مرحوم حجت الاسلام و المسلمين آقاي خادمي (3) - رحمه الله عليه - و با تشكر از كليه حضرات آقايان كه با تصويب اينجانب ، موسسه همدانيان را اداره نمودند و در اين راه كوشش نموده و اموال را حفظ نمودند، و در اين امر خير به اسلام خدمت كردند. اكنون كه پس از بررسي طولاني ، مفاد وصيتنامه و وقفنامه مشخص شده است ، لازم است به همان نحو كه در ورقه مرقوم شده است عمل شود. والسلام عليكم .
21 آبان 64 / 28 صفر 1406
روح الله الموسوي الخميني
3- آقاي سيد حسين خادمي ، از علماي معروف و رئيس پيشين حوزه علميه اصفهان .