عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 401 -  اتحاد نيروها در مقابل توطئه ها
صفحه : 401
ناخوشي پيش بيايد، آن تاثيرش در جبهه ها هست و در كارخانه ها هست و در كشاورزيهاهست و در همه جا تاثير دارد و اين به عهده شماست .
الان يك تكليف بزرگ به عهده شماست ، به عهده همه شماست و آن اينكه كاري نكنيد كه به واسطه اعمال شما و به واسطه برخوردهاي ناهموار خداي نخواسته ، يك وقت پيش بيايد در همه كشور يك آثار سوئي واقع بشود و يك وقتي يك اضطرابي واقع بشود. از آن طرف هم توطئه ها معلوم است كه هست و موجود است الان در كشورما، و خداي نخواسته ، آنها هم دامن بزنند، يك وقت هياهويي در همه جا پيدا بشود. ومن به همه ملت سفارش مي كنم كه در اين امور آرامش خودشان را حفظ كنند و هيچ حركتي كه برخلاف اين آرامش است انجام ندهند، و مجلس را تاييد كنند و وكلا را تاييدكنند و اصلا راجع به اينكه چه شده است حرفي نزنند و راجع به آينده مواظب باشند كه كارها ان شاءالله به خوبي پيش برود و كارها [انجام ] بشود.
اتحاد نيروها در مقابل توطئه ها
مطلب ديگري را كه مي خواستم عرض كنم راجع به اين است كه ما هميشه از اول ارتش را تاييد كرديم ، و آن وقتي كه مي خواستند ارتش منحل بشود و نظرهاي سوئي دركار بود، نظرهاي فاسدي در كار بود، و مي خواستند ارتش را ساقط كنند، از بين ببرند، ومي گفتند ما ديگر ارتش نمي خواهيم ، در آن وقت ما برخلاف گفتيم و گفتيم ما ارتش لازم داريم . و ارتش هم بحمدالله الان تصفيه شده است ، ارتش الان ارتش بسيار خوبي است و دارند خدمت مي كنند و ما آنها را تاييد مي كنيم ، چنانچه پاسداران را تاييدمي كنيم . همه اينها بايد با هم باشند تا اين كشور را بتوانند نگه دارند.
اين طور نباشد كه ارتش خيال كند يك ارگان علي حده است و سپاه هم خيال كند كه يك قوه علي حده هست و ديگران هم اين طور حساب كنند. همه شما يك قوه هستيدبراي حفظ آرامش و براي حفظ كشورتان و براي حفظ اسلامتان . اين يك تكليفي است براي همه ما، مجلس بايد اين كار را انجام بدهد. دولت بايد اين كار را انجام بدهد،