عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 399 -  برخوردهاي اسلامي سالم نمايندگان مجلس
صفحه : 399
موافق با اسلام باشد پيش برود، مردم مواظب اند و مطلع اند و شناسايي مي كنند و سكوت نمي كنند. بنابراين ، توصيه من به آقايان به طور جد اين است كه بايد شما كه مي بينيد كه دولت نتوانسته به آن طوري كه دلخواه است عمل بكند، بايد از اين به بعد تعقيب كنيد،تاييد كنيد، همراهي كنيد، كمك كنيد تا كشور شما رو به سلامت برود، و احتراز كنيد ازيك چيزي كه برخلاف رضاي خداست و برخلاف رضاي ملت است . از آن طرف هم به آقاياني كه در آن طرف واقع شده اند، عرض مي كنم كه شما براي اينكه تشخيص مصلحت داديد اين كار را كرديد، حالا از اين به بعد اگر چنانچه ، از دولت يك چيزي برخلاف ديديد، براي اينكه بگوييد ما مصلحت ديديم و براي مصلحتمان اين كار راكرديم و اثبات كنيد حرف خودتان را بخواهيد تاييد كنيد از دولت در موارد بيجا، آن هم برخلاف شرع است . همان طوري كه هميشه بنابر اين است و هميشه سفارش شده است ،مجلس يك مجلس مشورتي اسلامي است ، نه يك مجلسي است كه در جاهاي ديگرمتعارف است و مربوط به اين مسائل اسلامي نيست و كاري به مذهب ندارد. مجلس اسلامي است ، بايد نظرها، نظرهاي خيرخواهانه اسلامي باشد، هم درباره دولت ، هم درباره وزرا. وزرايي كه شما انتخاب مي كنيد، بايد همان طوري كه گفته شده است شرايطي داشته باشند كه كاردان باشند و يك طور نباشد كه يك وزيري باشد كه بعدنتواند كار بكند؛ فعال باشد. و كمك كنيد كه يك همچو وزرايي [انتخاب ] بشود و زودتركار هم انجام بگيرد.
برخوردهاي اسلامي سالم نمايندگان مجلس
خوب ، ما الان در مشكلات هستيم ، نبايد دولت يك مدت طولاني تعطيل باشد، بايدبه طوري كه صلاح است زود او به حسب تكليفش [معرفي بشود] و آقاي رئيس جمهورهم به حسب تكليفشان آن قدري كه تشخيص مي دهند، تاييد بكنند، و بعد هم آمدمجلس ، زود مسئله را تمام كنيد؛ نگذاريد طولاني بشود و ضرر است براي اسلام ، ضرراست براي كشور، امروز كشور مثل روزهاي آرام نيست كه اگر چهل روز هم ، پنجاه روز