عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 390 -  پيام به رزمندگان اسلام "تجليل از رزمندگان و جانبازان "
پيام
زمان : ؟
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تجليل از رزمندگان و جانبازان
مخاطب : رزمندگان اسلام
صفحه : 390
بسم الله الرحمن الرحيم
جاويد باد ياد شما جوانان سلحشور كه در ميدانهاي نبرد با جنايتكاران تاريخ براي اسلام و ملت شريف ايران افتخار و سرافرازي آفريديد. نام شما فرزندان اسلام و ميهن ،كه سپاه سيه روي متجاوز را در تمام جبهه هاي كارزار شكست مفتضحانه داديد و نام ايران را در طول تاريخ در دل اسلاميان و مستضعفان جهان زنده و پايدار نگه داشتيد، درصحيفه وجود و ملكوت اعلي محفوظ، و رحمت واسعه پروردگار جهان براي شمامسطور است . درود بر شما رزمندگان در راه اسلام و ميهن كه با شب زنده داري و ذكرخداوند و سلاح صلاح بر دشمنان اسلام پيروز، و آثار توپ و تانك و موشكها را خنثي نموديد. و رحمت و درود بر معلولان عزيز كه در راه هدف بزرگ سر از پا نشناخته وسلامت خود را فداي اسلام عزيز كردند، و سعادت و عظمت ملت بزرگ و فرزندان اسلام را با رنج خود بيمه نمودند. از خداوند تعالي سلامت براي معلولان و پيروزي نهايي براي رزمندگان خواهانم .
روح الله الموسوي الخميني