عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 386 -  حكم به فرمانده سپاه "تشكيل و تجهيز نيروهاي سه گانه در سپاه پاسداران "
حكم
زمان : 26 شهريور 1364 / 1 محرم 1406
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تشكيل و تجهيز نيروهاي سه گانه در سپاه پاسداران
مخاطب : رضايي ، محسن "فرمانده سپاه پاسداران "
صفحه : 386
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي محسن رضايي ، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران
با توجه به اينكه در اصل 150 قانون اساسي ادامه نقش سپاه در نگهباني از انقلاب ودستاوردهاي آن تصريح شده است ، و نظر به آنكه انجام اين نقش بدون آمادگي كامل سپاه از جهت تجهيزات و آرايش جنگي و فنون دريايي ، زميني ، هوايي امكانپذير نيست ،شما ماموريت داريد هر چه سريعتر سپاه پاسداران را مجهز به نيروهاي زميني ، هوايي ،دريايي قوي نماييد، تا در موارد لازم با همكاري و هماهنگي با ارتش جمهوري اسلامي ايران از مرزهاي زميني ، دريايي ، هوايي كشور حفاظت نمايند.
26 شهريور 1364
روح الله الموسوي الخميني