عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 384 -  نامه به نخست وزير "اجازه استفاده از اعتبارات بانكي براي جنگ "
نامه
زمان : 23 شهريور 1364 / 28 ذي الحجه 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : اجازه استفاده از اعتبارات بانكي براي تامين نيازهاي ضروري دولت در رابطه با جنگ تحميلي
مخاطب : موسوي ، مير حسين "نخست وزير"
صفحه : 384
[آقاي مير حسين موسوي ، نخست وزير، طي گزارشي به تاريخ 19/6/1364 به محضر امام خميني با تشريح وضعيت اعتبارات سالانه دولت و هزينه هاي مربوط به دفاع مقدس و كمبود اعتباربراي برخي از هزينه هاي ضروري جبهه ها، درخواست خود و نمايندگان امام در شورايعالي دفاع "مسئولين قوا" را مبني بر اجازه مساعدت سيستم بانكي كشور و تامين آن از طريق متمم بودجه ، تقديم كرده است . امام خميني در پاسخ مرقوم فرموده اند: ]
بسمه تعالي
نظر به آنكه روساي محترم قواي سه گانه ، ضرورت آنچه را ذكر شده تشخيص داده اند بر طبق در خواست فوق ، اقدام و عمل شود.
23 شهريور 64
روح الله الموسوي الخميني