عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 377 -  تربيت جوانان به راه مستقيم
صفحه : 377
كه مي خواهيد انجام بدهيد، كارهايي باشد كه همه اش صلاح كشور و صلاح اسلام باشد.دانشگاهها را در مد نظر بگيريد كه اسلامي بشود. و اگر دانشگاهها اسلامي بشود مسائل ما در آتيه هم حل است . در نظر بگيريد كه افرادي كه براي اسلام مفيد است ، انتخاب كنيد، خودي را كنار بگذاريد و خدا را توجه كنيد. اگر اين مسئله در هر انساني حل بشود،همه مسائلش حل شدني است .
خداوند به همه توفيق بدهد كه راه مستقيم الهي را به پيش بگيرند و بگيريم و به اين راه مستقيم پيش برويم . صراط كه در روايات هست كه "ادق "(3) از مو(4)، مثلا تاريكتراست از شب ، چه و چه ، و در بعض روايات هست كه صراط از متن جهنم مي گذرد(5)؛يعني توي آتش عبور مي كند، آتش محيط است ، نه رو. ملاحظه كنيد آنجا بايد عبوركرد، و در اين دنيا از همين جا صراط است تا غير متناهي ، و اين صورت در آن عالم به آن نحو نمايش پيدا مي كند.
تربيت جوانان به راه مستقيم
در اين راه كه داريد، توجه كنيد كه مستقيم باشد، صراط مستقيم باشد، شرقي و غربي نباشد. جوانها را تربيت كنيد به اينكه مستقيم باشند، خداخواه باشند. ادارات را اصلاح كنيد و همه چيز را. براي اين مردم ستمديده خدمت كنيد، اين مردمي كه شما را به اينجارسانده اند، و اگر اينها نبودند حالا يا در حبسها بوديد يا در قبرستانها. براي اينها بايدخدمت بكنيد، همه مان خدمت بكنيم ، هر كس به هر اندازه اي كه مي تواند.
بزرگترين [سرمايه ] تقواست كه قرآن و حديث در آن ، آن قدر پافشاري كردند كه انسان متقي باشد، مواظب خودش باشد، كه نبادا با زبانش ، با چشمش ، با گوشش به مردم ظلم كند.
عدالت را اجرا كنيد، عدالت را براي ديگران نخواهيد، خودتان هم بخواهيد. در
3- باريكتر.
4- روضه كافي ، ج 8، ص 312، ح 486.
5- بحارلانوار، ج 7، ص 331، ح 12.