عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 368 -  ارزش خدمت به مظلومان و كشور اسلام
صفحه : 368
همچو كه تو مرگ رفت ، گفت هماني كه آنها مي گويند من هم مي گويم . در صورتي كه نبود اينطور، وقتي بر مي گشت هم همان بود.
ارزش خدمت به مظلومان و كشور اسلام
در هر صورت ، ميزان ، خدمت كردن به يك كشوري است كه در طول تاريخ تقريبااين كشور مظلوم بوده است ، و خصوصا در اين سده هاي آخر، اين آخر، واقعا مظلوم بوده است ، الان هم مظلوم است . خدمت به اين كشور الان ارزش دارد وخدمتگزارهايش هم ارزش دارند. همه فكر اين باشيد كه خدمتگزار پيدا كنيد.خدمتگزار به كشور و اسلام پيدا كنيد، نه خدمتگزار به خودتان . اين يك مسئله اي است كه خود شما هم تصديق داريد كه مطلب همين طور است . لكن گاهي وقتها انسان خودش غفلت مي كند، از روحيات خودش هم غفلت مي كند؛ گاهي وقتها هم اگر يك آدم ناجوري باشد، هي تعمد مي كند؛ و [مي گويد: ] "هر طور پيش آمد، من چه كار دارم به اين مسائل ، ما امروز را بگذرانيم تا ببينيم چه خواهد شد".
من هم دعاگوي شما هستم و اميدوارم كه همه موفق باشيد، در هرجا كه باشيد. موفق باشيد به اينكه براي خدا خدمت كنيد، براي اسلام خدمت كنيد. براي پيشرفت مقاصداسلام و براي كشور خودتان - كه آن هم از مقاصد اسلام است - خدمت بكنيد. و من اميدوارم كه در اين خدمت موفق باشيد و همه شما سالم و مويد و موفق ، چه در دولت ديگري باشيد يا نباشيد، آنش فرق خيلي ندارد، فقط عمده خدمت است . و من اميدوارم همه سالم و خدمتگزار و متعهد باشيد.
والسلام عليكم و رحمه الله