عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 357 -  كشوري سالم در پرتو تربيت صحيح
صفحه : 357
قوي مي شود. مثل ، مثل انبياست و اوليا، با همه آن معنويات ، با همه آن معارف الهيه ،كشورداري هم مي كردند، حكومت هم تاسيس مي كردند، حدود را هم جاري مي كردند، كساني هم كه مضر به جامعه بودند از دم شمشير مي گذراندند، در عين حالي كه در آن پايه از معارف بودند.
كشوري سالم در پرتو تربيت صحيح
اگر مردم را تربيت كنيد به يك تربيتي سالم ، و دعوت كنيد به اينكه با خدا آشنا بشوند،با معارف الهي آشنا بشوند، با قرآن آشنا بشوند، اگر اين طور شد، كشور شما سالم مي ماند و به ساير جاها هم سرايت مي كند؛ قهري است اين . الان هم ملاحظه مي كنيد كه اين مقداري كه الان در دنيا سر و صدا بلند است ، منتها يك دسته سر و صدا مي كنند براي بازي دادن مردم و اظهار اسلام مي كنند، اظهار اينكه بايد قوانين اسلامي بشود بكنند،يك دسته هم واقعا مسلمان و دنبال اينكه اسلام بايد باشد، اين براي همين موجي است كه از اينجا بلند شده است و شما ملت اسلام اين موج را راه انداختيد.
و اميدوار باشيد به اينكه خدا با شماست . و شما مادامي كه قدر بدانيد از نعمت الهي ،نعمتهايي كه خدا به شما داده است ؛ اين نعمت وحدتي كه به شما داده است ، اين نعمت انقلابي كه به شما داده است ، اين جوانهايي كه به شما داده است ، انقلابي كه در جبهه ها،الان هم مشغول به خدمت هستند، اين اساتيدي كه به شما داده است ، همه اينها قدرداني مي خواهد. ما بايد همه را قدر بدانيم و از همه تشكر كنيم . و من از ملت ايران در همه مواردي كه دارند عمل مي كنند و در صحنه هستند، تشكر مي كنم و به همه دعا مي كنم .خداوند همه ملتهاي اسلامي را حفظ كند. و به وظايف خودشان آشنا كند، و ما را هم به وظايف خودمان آشنا كند كه در اين چند روزي كه داريم آن طرف مي رويم ، لااقل توجه به آنجا باشد، اخلاد الي الارض (8) نباشد.
والسلام عليكم و رحمه الله
8- اشاره است به آيه 176 سوره اعراف .