عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 355 -  لزوم آشنايي مردم با معارف الهي
صفحه : 355
كه خيال مي كنيم قدرت اين است . وقتي انسان قدرت را قدرت او دانست ، وقتي انسان همه چيز را از او دانست ، اين ديگر نمي تواند كه از ديگري بترسد. همه خوفهاي ما از باب اين است كه نفهميديم كه قدرت ، يك قدرت است و آن قدرت هم براي نفع همه است .آن قدرت هم براي نفع همه افراد و جامعه و تمام بشر آن قدرت به كار گرفته شده ، براي نفع اوست . ما اگر همين معنا را ادراك كنيم كه هر چي هست از اوست و هر چي هست براي نفع ماست و براي تربيت ماست ، اگر همين معنا را واقعا انسان ادراك كند و مشاهده كند و ذوب كند، اين مسائل حل مي شود.
لزوم آشنايي مردم با معارف الهي
ما بايد مردم را با توحيد آشنا كنيم ، علماي اعلام بايد مردم را با توحيد آشنا كنند،با معارف الهي آشنا كنند. "الغيرك من الظهور ما ليس لك "(4)؛ دعاي عرفه حضرت سيدالشهدا - سلام الله عليه - "متي غبت حتي تحتاج الي "(5) چه . قرآن هم همين است ، هر كدام يك زباني دارد. قرآن نازل شده تا اينجا رسيده است و ادعيه ائمه ما- عليهم السلام - به حسب تعبير بعض مشايخ ، (6) "قرآن صاعد" است و هر چه مسائل بخواهيد، در ادعيه هست . زبان ادعيه با زبان عادي اي كه احكام مي خواهند بگوينددوتاست . زبان ادعيه با زبان فلسفه هم دوتاست ، با زبان عرفان علمي هم دوتاست ، يك زبان ديگري است مافوق اينها، منتها زبان فهم مي خواهد، بايد كساني كه آن زبان رامي فهمند توجه كنند. قرآن يك نعمتي است كه همه ازش استفاده مي كنند، اما استفاده اي كه پيغمبر اكرم مي كرده است از قرآن ، غير استفاده اي است كه ديگران مي كردند. انما يعرف القرآن من خوطب به ، (7) ديگران نمي دانند، ماها يك ذره اي ، يك چيزي ، يك خيالاتي پيش خودمان داريم ، آن كه قرآن برش نازل شده مي داند چيست ، چه جور نازل شده ،
4- آيا براي غير تو از ظهور و آشكاري چيزي هست كه براي تو نباشد؟".
5- "كي غايب شده اي تا نياز به ظهور و آشكاري داشته باشي ".
6- مراد آقاي ميرزا محمدعلي شاه آبادي است .
7- "كسي معرفت به قرآن دارد كه مورد خطاب آن است ". بحارالانوار، ج 24، ص 237 - 238، ح 6.