عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 346 -  اهتمام صدا و سيما به نقش مردم
سخنراني
زمان : صبح 27 مرداد 1364 / 1 ذي الحجه 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : انتقاد از برنامه هاي خبري راديو - تلويزيون
حضار: هاشمي ، محمد "مدير عامل " و معاونان صدا و سيما
صفحه : 346
بسم الله الرحمن الرحيم
اهتمام صدا و سيما به نقش مردم
من نظري به ديگران ندارم ، راجع به خودم مي گويم از اين وضع راديو - تلويزيون خوشم نمي آيد. واقع آن است كه آن قدر كه پابرهنه ها به راديو - تلويزيون حق دارند، مانداريم . اين يك واقعيت است و تعارف نيست ؛ واقع اين است كه آنها اين نظام را درست كرده اند و اين نهضت را به وجود آوردند؛ همين جمعيت هستند كه پيروزيها را به دست آوردند؛ از قشر بالا كسي در اين مسئله حقي ندارد. البته ما هم در اصل مطلب شركت داشته ايم ، اما حق با آنهاست . من مدتهاست كه وقتي مي بينم راديو - تلويزيون را هر وقتي بازش مي كنم از من اسم مي برد، خوشم نمي آيد. ما بايد به مردم ارزش بدهيم ، استقلال دهيم و خودمان كنار بايستيم و روي خير و شر كارها نظارت كنيم . ولي اينكه تمام كارهادست ما باشد، راديو - تلويزيون دست ماها باشد، اما آن بيچاره ها كه كار مي كنند هيچ چيز دستشان نباشد، ولي ما كه هيچ كاره هستيم دست ما باشد، به نظر من اين صحيح نيست . من گفته ام كه آن چيزهايي كه مربوط به من است گفته نشود، من با آقايان كاري ندارم . البته در بعضي مواردي كه لازم مي شود چيزي گفته شود - كه آن هم با تشخيص خود من است - در راديو گفته و يا در تلويزيون [نشان داده ] شود مضايقه ندارم ، مثلا عيدفطر، عيد قربان ، تنفيذ رئيس جمهور، اينها مسائلي است ، اما مابقي ، مثل ملاقات امروزمن با شما كه با هم صحبت مي كنيم ، اين ديگر در راديو - تلويزيون گفتن ندارد كه راديوبگويد، تلويزيون بگويد، راديو چند دفعه ، تلويزيون چند دفعه ، اين كارها مردم را خسته
صفحه : 347
مي كند هيچ محتوا هم ندارد. من و شما صحبت مي كنيم و همين طور ديگران ؛ يعني ديگران با من صحبت مي كنند، آنها را من قطع مي كنم . و همين طور آن چيزهايي كه الان در تلويزيون موجود است ؛ مثلا اول خبر كه مي خواهد شروع كند عكس مرا مي گذارند،آن را برداريد، و اگر كسي از شما سئوال كرد بگوييد فلاني گفته است .
[آقاي محمد هاشمي ، مدير عامل راديو - تلويزيون اظهار داشت : شما در قلب مردم جا داريد. وامام فرمودند: ]
قلب مردم در غير از اينهاست . مسئله اينها نيست ، ما سابقا با مردم تماس داشتيم و به آنها ارادت داشتيم و مردم به ما لطف داشتند، ولي اين طور نبود كه ما راديو - تلويزيون داشته باشيم ، آن باب ديگري است . در هر صورت بعضي مواردي كه لازم است مانعي ندارد، در غير آن موارد، من ميل ندارم ، ديگران خودشان مي دانند.