عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 333 -  پيام به حجاج و مسلمانان ايران و جهان "توصيه هاي اخلاقي ، سياسي و عبادي "
پيام
زمان : 25 مرداد 1364 / 28 ذي القعده 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : پيام اخلاقي ، سياسي و عبادي به حجاج
مخاطب : زائران بيت الله ، مسلمين ايران و جهان
صفحه : 333
بسم الله الرحمن الرحيم
با سپاس فراوان از الطاف عاليه حضرت باري تعالي و ادعيه حضرت بقيه الله - ارواحنالمقدمه الفدا - در حالي ملت عظيم الشان ايران به سر مي برند و زائران بيت الله الحرام به ميعادگاه الهي مي روند تا دعوت خداوند را، كه با نداي حضرت ابراهيم ، ابوالانبيا، وحضرت محمد مصطفي ، خاتم الرسل - صلي الله عليهما و علي آلهما - به آنان ابلاغ شده ،اجابت نموده ، لبيك گويان و پايكوبان به حضور دوست در آن مكان مقدس مشرف شوند، گرچه همه جا محضر و حضور است . چه خورشيد تابان اسلام بزرگ در شرق وغرب عالم نورافشاني مي نمايد، و نداي ابراهيمي و محمدي در گوشه و كنار گيتي طنين افكنده و جان و دل مسلمانان جهان را روح بخشيده ، و فرياد وحدت بين طوايف مسلمين از هر فرقه و مستضعفان و مظلومان از هر ملت در سراسر جهان زلزله افكنده ، و كاخ آمال ستمگران و جهانخواران در شرف انهدام و فرو ريختن است . گويي دولت مستضعفين نزديك ، و وعده حق تعالي قريب الوقوع است .
زائران بيت الله و عاشقان لقاالله در سالي از خانه هاي "خود" و "خودي " به سوي خداوند و رسول گرامي او هجرت مي كنند كه كعبه معظمه براي پذيرايي مسلمانان عاشق حق و عدالت و فريادهاي كوبنده آنان بر سر ابرظالمان دهر و ابرچپاولگران جهان آغوش باز نموده و انتظار پذيرايي آنان را مي كشد. و بيت الله الحرام و كعبه معظمه زائران عزيزي را در آغوش مي كشد كه حج را از انزواي سياسي و انحراف اساسي به سوي حج ابراهيمي - محمدي سوق داده و حيات آن را تجديد مي نمايند، و بتهاي شرق و غرب را
صفحه : 334
در هم مي شكنند، و معناي قيام ناس و حقيقت برائت از مشركان را عرضه مي دارند. و دل ميقات در هواي زائراني مي تپد كه از كشور "لاشرقيه و لا غربيه "آمده اند تا با تلبيه (1) و"لبيك ، لبيك " دعوت خداوند را به سوي صراط مستقيم انسانيت اجابت كنند؛ و با پشت پا زدن بر مكتبهاي شرقي و غربي و انحرافات مليگرايي فرقه زدايي نموده ، با همه ملتها،بدون در نظر گرفتن رنگ و مليت و محيط و منطقه ، برادر و برابر، غمخوار يكديگرباشند و تحكيم وحدت كنند، و با يد واحده بر دشمنان بشريت و زورگويان جهانخواربتازند. و جمرات انتظار فداكاراني را مي كشد كه از كشوري آمده اند كه ملت شجاع آن شياطين بزرگ و كوچك و متوسط را بيباكانه از كشور خود رانده اند و دست ناپاكشان رااز ذخاير ميهن خود قطع نموده ؛ و در اين مكان مقدس نيز با سنگريزه ها و شعارهاي كوبنده گروه شياطين را از "ام القري "(2)و "ماحولها"(3)، كه جهان است ، رمي و طرد كنند.و عرفات و مشعر و منا ميهماندار كساني هستند كه ملت مسلمانشان با عرفان و شعورسياسي قيام نموده اند تا آرمانها و اماني (4) اسلام را در كشور خود و ساير كشورهاي مظلوم تحت ستم تحقق بخشند ؛ و سياست بازان قلابي را، كه با فريب و دغل بر مظلومان جهان تاخته و هستي همه را غارت نموده اند، رسوا كنند. و ديديد و ديديم كه يك ملت كوچك در يك محيط محدود و جمعيت معدود با عزمي بزرگ و اراده اي قوي و مشتي آهنين ، با اعتماد به خداي قادر متعال ، چه سان رژيم طاغوتي را، با آنهمه ساز و برگ جنگي و آنهمه پشتيباني قدرتهاي بزرگ ، از صحنه روزگار محو كرد و چه سان دست ابرقدرتها را از كشور خود كوتاه كرد. و مي بينيم كه با آن رسانه هاي گروهي وابسته به قدرتهاي شيطاني ، كه بسياري از اوقات خود را در شب و روز صرف دروغ پردازي وتبليغات بي اساس و فتنه انگيزي مي كنند، چگونه برخورد نمود: برخوردي كه اين
1- اجابت كردن ، لبيك گفتن در جواب كسي و لبيك گفتن در حج .
2- ام القرا "مادر سرزمينها": مكه معظمه .
3- آنچه پيرامون آن است .
4- آرزوها.
صفحه : 335
رسانه ها براي خود و اربابانشان رسوايي هديه آورده اند ؛ و همه تهمتهايشان موجب تقويت جمهوري اسلامي گرديد، و توجه هرچه بيشتر مظلومان و مستضعفان جهان را به جمهوري اسلامي جلب نمود. و مي بينيم كه تهمتهاي تروريستي و تروريست پروري ، كه به خيال سردمداران كاخ سفيد و ايادي آنان و دستگاههاي تبليغاتي وابسته به ابرجنايتكاران براي تضعيف جمهوري اسلامي به طور چشمگير و فزاينده اي در كاراست ، به خواست خداوند متعال نتيجه معكوس داده و موجب تضعيف روحيه دشمنان اسلام و جمهوري اسلامي و تقويت روحيه ملت ما، بويژه رزمندگان و ساير ملتهاي مظلوم و مستضعف ، گرديده است . و مكروا و مكرالله و الله خير الماكرين . (5) و از جمله ، دفاع حق تعالي و معكوس كردن مكر كاخ سفيد اين است كه تروريست پروري سردمداران كاخ سياه امريكا بر سر زبانها، حتي روشنفكران امريكا، افتاده است . كاخ سياه با اخراج رژيم عراق از ليست تروريستها به صورتي واضح ثابت كرد كه تروريست پرور و طرفدار آن است . كاخ سفيد ميزان تروريست و ضد آن را مخالفت با جناياتش در سراسر جهان ، وموافقت با آن مي داند. رژيم عراق تا مخالف بود، در ليست تروريست پرورها بود. و آن روز كه سر اطاعت به آستان كاخ سياه نهاد، از ليست خارج شد! هر چند توطئه هاي تروريستي آن در منطقه ، خصوصا خليج فارس ، برملا شده باشد.
بحمدالله والمنه ، امروز ايران و ساير ملتهاي مسلمان راه خود را يافته ، و انبوه زائران بيت الله الحرام از ايران و ساير كشورهاي اسلامي براي احياي مراسم عبادي - سياسي حج در حول مسجدالحرام ، مركز ثقل اسلام و مهبط(6) ملائكه الله و محل نزول وحي ،گرد آمده اند تا به وظيفه الهي و قرآني خود، كه همانا اعلام و فرياد برائت از مشركان است ، كه رسول ختمي - صلي الله عليه و آله و سلم - به وسيله مولانا علي بن ابيطالب -سلام الله عليه - در حج اكبر اجرا فرمود، عمل خواهند كرد. و اگر ان شاءالله عموم زائران ،از هر طايفه و مذهب كه از سراسر جهان در آن مكان شريف مجتمع شده اند، نداي خداوند را اجابت
5- بخشي از آيه 54 سوره آل عمران : "مكر كردند و خدا مكر كرد، خدا بهترين مكركنندگان است ".
6- محل فرود.
صفحه : 336
كنند و با فرياد واحد ستمگران و ظالمان را محكوم نمايند، كاخهاي ستم فرو خواهدريخت . اگر نمايندگان يك ميليارد مسلمان با اسم و رسم از متجاوزان به حقوق مظلومان و بلاد مسلمين برائت جويند و خواستار قطع يد ظالمين شوند، هيچ قدرتي تاب مقاومت با آنان را نخواهد داشت . اگر ملتهاي اسلامي و دولتهاي كشورهاي اسلامي ، با اينهمه امكانات انساني و ذخاير مورد احتياج حياتي قدرتمندان ، از روي قدرت با آنان برخوردكنند، و از جاروجنجال و هياهوهاي كاخ نشينان نترسند و تحت تاثير تبليغات دروغين رسانه هاي طرفدار و جيره خوار ابرجنايتكاران واقع نشوند، و با اتكال به قدرت لايزال ايزدي و به شكر نعمتهايي كه به آنها داده است بر سر آنها فرياد كشند و آنان را تهديد به بستن مرزهاي خود به روي آنان و قطع كمكهاي خود از نفت و غير آن نمايند، شكي نيست كه آنها در مقابل اين قدرت ، كه ما قدر آن را نمي دانيم ، تسليم خواهند شد.
هان ! اي مسلمانان قدرتمند، به خود آييد و خود را بشناسيد و به عالم بشناسانيد؛ واختلافات فرقه اي و منطقه اي را، كه به دست قدرتهاي جهانخوار و عمال فاسد آنها براي غارت شما و پايمال كردن شرف انساني و اسلامي شما بار آمده ، به حكم خداي تعالي وقرآن مجيد به دور افكنيد ؛ و تفرقه افكنان ، از قبيل آخوندهاي جيره خوار و مليگرايان بيخبر از اسلام و مصالح مسلمين را از خود برانيد، كه ضرر اينان بر اسلام از ضررجهانخواران كمتر نيست . اينان اسلام را وارونه نشان مي دهند، و راه را براي غارتگران بازمي كنند. خداوند تعالي اسلام و ممالك مسلمين را از شر جهانخواران و پيوستگان ووابستگان به آنان نجات دهد.
اينك تذكراتي ، هرچند گفته شده ، داده مي شود ؛ اميد است نافع واقع شود.
1- به خواهران و برادران محترم كشورهاي اسلامي قبل از هر چيز اين نكته را بايدعرض كنم كه صورت حج ، اين عبادت بزرگ را كه براي انجام آن مشرف مي شويد به صورتي شايسته و موافق دستور الهي انجام دهيد و مسائل آن را نزد علماي اعلام با دقت فرا گيريد. مبادا خداي ناخواسته پس از انجام حج و گذشت وقت معلوم شود كه خللي درآنها وارد شده و موجب بطلان حج گرديده و زحمتهاي شما هدر رفته است . حضرات
صفحه : 337
آقايان علماي محترم كوشش فرمايند كه زائران محترم را به وظايف خود آشنا نمايند، تاصورت حج مطابق شرع مطهر انجام گيرد. و از مهمات در همه عبادات اخلاص در عمل است . كه اگر خداي نخواسته كسي عملي را براي خود نمايي و عرضه به ديگران انجام دهد و خوبي عملش را به رخ ديگري بكشد، عمل او باطل است . و حجاج محترم مواظب باشند كه رضاي غير خداوند را در اعمال خود شركت ندهند. و جهات معنوي حج بسيار است . و مهم آن است كه حاج بداند كه كجا مي رود و دعوت كي را اجابت مي كند و ميهمان كيست ، و آداب اين ميهماني چيست ؛ و بداند هر خودخواهي وخودبيني با خداخواهي مخالف است و با هجرت الي الله مباين و موجب نقص معنويت حج است . و اگر همين يك جهت عرفاني و معنوي براي انسان دست دهد و لبيك براستي مقرون به نداي حق تعالي تحقق حقيقي يابد، انسان در همه ميدانهاي سياسي واجتماعي و فرهنگي و حتي نظامي پيروز مي شود. و براي چنين انساني شكست مفهومي ندارد. خداوند تعالي شمه اي از اين سير معنوي و هجرت الهي را نصيب همه ما فرمايد.
2- شما زائران عزيز از كشوري به سوي حق مي رويد كه در سايه الطاف خداوند وبركت دعاي ولي الله اعظم - روحي لمقدمه الفدا - سختيها و دشواريها و ستمكشيها راپشت سر گذاشته و بحمدالله تعالي در تمام ميدانها پيروز شده ايد. و هنوز اول كار است .شما امروز از جهت فرهنگي بر فرهنگهاي پوسيده شرق و غرب و فرهنگ منحط عصرشاهنشاهي ، كه جوانان عزيز ما را فوج فوج به فساد مي كشيد و دانشگاههاي ما را درخدمت غرب و احيانا شرق به پيش مي برد، پشت پا زده ايد. شما امروز فرهنگهايي را كه ملت ما را يك ملت وابسته مصرفي و خدمتگزار قدرتها بار آورده بود و فحشا و فساد واعتياد را گسترشي روز افزون داده بود و از انسانيت و اخلاق مي رفت كناره گيري كند درزير پاي خود خرد كرده ، و شرافت انساني و تقوا و شهامت و شجاعت و صبر وسلحشوري و مروت و تعاون در بر و تقوا و توجه به مصالح ملت و كشور را جايگزين آن نموده ايد.
و شما امروز سرافراز براي پيشرفت فرهنگ الهي به پيش مي رويد ؛ و از جهت
صفحه : 338
اجتماعي با صفوف فشرده خود، وحدت بين قشرهاي مختلف را تحكيم نموده ، و همه را به يك سو و يك جهت سوق داده ، و تفرقه اندازان و گروهگرايان و خدمتگزاران چشم و گوش بسته به شرق و غرب را مطرود كرده و به انزوا كشيده ايد ؛ و اقشار مختلف را قشر واحد كرده و همه را در خدمت كشور و ملت و دين جاويد حق در آورده ايد؛ و ازجهت سياسي ايران امروز را زبانزد همه كشورهاي دوست و دشمن كرده ايد. دوستان چشم خود را به نهضت اسلامي ، كه تجديد حيات اسلام را نموده ، دوخته اند ؛ براي وحدت اسلامي در زير پرچم توحيد، كه نداي آن از اين گوشه دنيا بلند و به سراسر جهان طنين افكنده است ، به كوشش و جهاد برخاسته اند. و دشمنان از خوف اين بارقه الهي ، كه مي رود دست جنايت آنان را از بلاد و عباد خداوند كوتاه كند، به دست و پا افتاده اند. ولي قدرت اسلام آرام را از آنان گرفته ، و از يكپارچگي ملتهاي اسلامي و به دنبال آن مستضعفان جهان لرزه به اندامشان افتاده است . و دولتهاي كوچك و بزرگ و شرق وغرب در هواي رابطه با ايران و جمهوري اسلامي در تلاشند. و همه اين امور از عنايات خاص خداوند متعال و بركات اسلام بزرگ است . "و لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم ". و از نظر نظامي ، با تاييدات خداوند قادر، امروز رژيم عراق مفلوك وشكست خورده و در شرف انهدام است ؛ و آنهمه ساز و برگ جنگي شرق و غرب وتاييدات جهانخواران نتوانسته است اين مزدور را نجات دهد ؛ و ضربات كوبنده سپاهيان اسلام مجال تفكر را از آنان گرفته . و اميد است ، با عنايات الهي ، بزودي اين خار باخواري از سر راه مسلمانان و خصوصا ملت شريف عراق برداشته شود ؛ و ملت مسلمان عراق سرنوشت خود را به دست گرفته ، و با ساير مسلمين با برادري و برابري به سر برند.
منظور اينجانب از اين تذكرات به حجاج محترم آن است كه توجه آنان را به وظايف خطيري كه در اين سفر بسيار مهم از طرف شرع مطهر و ملت شهيد داده ايران برعهده آنان گذاشته شده است جلب نمايم . شما امروز در اين سفر در بوته امتحان قرار داريد،چون نمونه و الگويي از ملت ايران هستيد. و بايد بدانيد كه چشمان كنجكاو صدها هزارزائر، كه از اطراف جهان حول مركز وحي گرد آمده اند، با دقت حركات و اعمال شما را
صفحه : 339
تحت نظر دارند. دوستان شما، كه زائرين بيت الله هستند، با كمال اشتياق مي خواهند ببيننداين تحول عظيمي كه در ملت ايران در ابعاد مختلف ، بويژه بعد اخلاقي و معنوي ، تحقق پيدا كرده است ، چگونه است و تا چه مقدار است . و مخالفان شما كه براي وقايع نگاري وخبرچيني و نفاق افكني خود را به آن مكان مقدس رسانده اند درصدد پيدا كردن نقاطضعف هستند كه از كاهي كوهي بسازند و غلغله اي در رسانه هاي گروهي و مطبوعات ومجالس سخنراني به راه اندازند، و نه تنها جمهوري اسلامي ، كه اسلام را محكوم كنند.شما زائران محترم با آنچه گفته شد، بر سر دو راه هستيد: راه سعادت ، كه حفظ آبروي جمهوري اسلامي و اسلام عزيز و ملت بزرگوار و رزمندگان عظيم الشان و شهداي پيوسته به لقا الله هست ؛ كه در مراعات موازين اسلامي و اخلاقي و مواظبت از اعمال وافعال و گفتار خود در همه مواقع و در تمام مشاعر حج مي باشد؛ و نيز مراعات آداب اسلامي - اخلاقي با همه بندگان خداست . و راه شقاوت و مردود بودن از ساحت قدس الهي ، با عدم مراعات آنچه ذكر شد و آنچه با حيثيت جمهوري اسلامي منافات دارد. ازخداوند تعالي توفيق همه را در حفظ شئون اسلام و جمهوري اسلامي خواستارم .
3- از جمله مطالبي كه بايد سفارش كرد، هر چند سفارش شده است ، آن است كه در راهپيماييها در عين حال كه بايد فرياد برائت از مشركان و ستمكاران به طوركوبنده و با شركت همگاني باشد - كه صداي مظلوميت مسلمانان و ملتهاي تحت سلطه ابرجنايتكاران را به گوش جهانيان برساند و خفتگان را بيدار و ساكنان در مقابل جباران راهشدار و ناهيان از معروف و آمران به منكر را كه برخلاف فرمان خداوند و دستور قرآن مجيد و سنت رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - به طرفداري از مشركان وخونخواران بين المللي جانفشاني و يقه دراني مي كنند، بويژه آخوندهاي درباري جيره خوار كه با قلم و بيان خود نور خدا و شعله اي كه در جهان براي رهاندن مظلومان ازتحت ستم ستمگران افروخته شده مي خواهند خاموش نمايند، به جاي خود بنشانند -لازم است نظم و ترتيب و آداب اسلامي را به طور شايسته و دقيق مراعات نمايند ؛ و ازشعارهاي خودساخته ، كه ممكن است با القاي منحرفان براي ايجاد اغتشاش و صدمه
صفحه : 340
زدن به آبروي زائران شركت كننده از تمامي كشورهاي اسلامي و خصوصا جمهوري اسلامي باشد، جدا خودداري كنند ؛ و از شعارهايي كه متصديان امور راهپيمايي با دستورمستقيم نماينده اينجانب ، جناب حجت الاسلام آقاي كروبي - ايده الله تعالي - مقررمي دارد پيروي نموده ، و از آنها تجاوز نكنند ؛ و از كساني كه احيانا بر خلاف دستورمي خواهند شعاري بدهند پيروي نكنند؛ و آنان را نصيحت كنند؛ و اگر اصرار ورزيدند،از خود برانند. و تنها راهپيماييهايي را كه مقرر شده است انجام دهند، و راهپيمايي ديگري خودسرانه نكنند. و بدانند كه اگر از تخلفات آنان و تجاوز از حدود تعيين شده لطمه اي به آبروي حجاج تمامي كشورها و يا جمهوري اسلامي بخورد، پيش خداوندتعالي مسئول هستند و مورد مواخذه خواهند شد. و بايد بدانند كه يكي از فلسفه هاي مهم اجتماع عظيم از سراسر جهان در اين مقام مقدس و مهبط وحي ، به هم پيوستن مسلمانان جهان و تحكيم وحدت بين پيروان پيامبر اسلام و پيروان قرآن كريم در مقابل طاغوتهاي جهان است . و اگر خداي نخواسته از اعمال بعض زائران در اين وحدت خللي واقع شودو تفرقه اي ايجاد گردد، موجب سخط(7) رسول الله - صلي الله عليه و آله - و عذاب خداوند قادر خواهد شد. زائران محترم ، كه در جوار خانه خدا و محل رحمت او هستند،با همه بندگان خدا با رفق و مروت و اخوت اسلامي رفتار نمايند؛ و همه را، بدون در نظرگرفتن رنگ و زبان و منطقه و محيط، از خود بدانند ؛ و همه با هم يد واحده و ملت واحدقرآني باشند، تا بر دشمنان اسلام و انسانيت چيره شوند. خداوند به همه توفيق سلامت دررفتار و گفتار بدهد.
4- به حجاج محترم و زائران بيت الله الحرام ، از هر كشور و هر طايفه و تابع هر مذهب هستند، متواضعانه عرض مي كنم شما همه ملت اسلام و تابع پيامبر و پيرو دستورات قرآن مجيد هستيد؛ و همه ، دشمنان غدار مشترك داريد، كه با ايجاد اختلاف به واسطه عمال بدبخت خود و رسانه هاي گروهي و تبليغات تفرقه افكن در طول تاريخ ، بويژه در
7- قهر و ناخشنودي .
صفحه : 341
سده هاي اخير و بالاخص در عصر حاضر، همه دولتها و ملتهاي اسلامي را در اسارت كشيده اند، و ذخاير غني بلاد شما و دسترنج مظلومان كشورهاي شما را به غارت برده ومي برند؛ و درصدد هستند كه حكومتها را گوش و چشم بسته و دربست به خدمت خودگمارند، و ملتها را به دست آنان مصرفي بار بياورند و از رشد انساني و ابتكار صنعتي كشورهاي مظلوم با حيله ها و توطئه هاي شيطاني جلوگيري كنند، و وابستگي هرچه بيشترو اتكا به غرب و شرق را روزافزون كنند، و مجال تفكر براي استقلال و ابتكار را به هيچ كس ندهند، و نفسهايي كه براي بيداري ملتها آماده اند در سينه ها خفه كنند. و وضع نكبتباري كه در كشورهاي اسلامي و ساير كشورهاي مظلوم مشاهده مي كنيد زاييده همين توطئه هاي دشمنان مشترك مسلمانان و مظلومان است . پس ، اكنون كه در مركزاسلام حياتبخش به امر خدا و نداي رسولش گرد آمده ايد و از هر ملت و مذهب در اين مكان عظيم اجتماع كرده ايد، براي اين درد مهلك و سرطان كشنده چاره انديشي كنيد. وبايد بدانيد كه چاره اساسي در سايه وحدت همه مسلمين و اجتماع همگاني در قطع يدابرقدرتها از كشورهاي اسلامي است ، و عملي كردن شعائر مواقف كريمه و مشاهد مشرفه در كشورهاي خويش است . و قدم اول زدودن ياس از دلهاست كه عمال خبيث آنان باكوشش غرب و شرق در جانهاي مسلمين جايگزين كردند، و به آنها باورانده اند كه بدون وابستگي به يك ابرقدرت نمي شود به زندگاني خود ادامه داد. و ملت و دولت ايران دراين انقلاب عظيم ثابت نموده اند كه اين اعتقادي پوچ و بي اساس است . و با آنكه قدرتهاي بزرگ به هر حيله و توطئه اي دست زدند تا آتش شعله ور سوزنده اي كه در اين كشور براي خاكستر كردن آمال شرق و غرب فروزنده شده به خاموشي كشند، موفق نشدند. و امروز ايران اسلامي ، به بركت ايمان قوي و تعهد به اسلام و تحول عظيمي كه دراقشار مختلفه حاصل شده است ، دست شرق و غرب و انگلهاي منحرف را از كشور خودكوتاه ، و به هيچ قدرتي اجازه نمي دهد كوچكترين دخالتي در كشور اسلامي ايران نمايد.و اين خود حجت قاطعي است براي مسلمانان و مظلومان جهان كه با خواست ملتها كسي نمي تواند دست تجاوز دراز كند و با آن مخالفت نمايد. و ملتي كه بين ذلت و شهادت ،
صفحه : 342
دومي را انتخاب نموده است شكست پذير نيست . و ملتهاي مظلوم جهان چاره اي جز اين ندارند. و دولتهاي ملتهاي اسلامي نيز اگر با توده هاي محروم همگام و همراه شوند، ازاين پيوستگي و وابستگي ذلت بار - كه هزار بار مرگ بهتر از آن است - نجات پيدا مي كنندو با عزت و ارزشهاي انساني هم آغوش مي شوند. از خداوند تعالي مسئلت مي نمايم كه همه ما را به تكاليف الهيه و وظايف انسانيه آشنا فرمايد. و بايد تذكر دهم به دولتهاي وابسته مرتجع كه با اين كنفرانسهاي بي محتوا و اعلاميه هاي تو خالي و حمايتهاي بي اساس ، رژيم كافر و جنايتكار عراق را نمي توانند نجات دهند ؛ و ممكن است خود به منجلابي كه حزب بعث عفلقي در آن غرق شده است غرق شوند. پس ، صلاح دين ودنياي آنان اين است كه دست از اين رفت و آمدها بردارند ؛ و بيش از اين ، اين مفلوك رابه رسوايي و خذلان نكشند، و خود را به مهلكه دنيا و عذاب آخرت دچار نكنند.
5- در خاتمه بايد به يك امر حياتي ، كه راهگشا براي رفع همه گرفتاريهاي مسلمين ومستضعفين جهان است ، اشاره كنم . و آن اين است كه كساني كه اندك تفكري در اوضاع كشورهاي اسلامي بنمايند به وضوح خواهند دانست كه آنچه دو ابرقدرت جهان وقدرتهاي تابع اين قدرتها با هم اتفاق دارند - و هيچ گاه از اين اتفاق دست بردار نيستند -عقب نگه داشتن كشورهاي جهان سوم ، خصوصا كشورهاي پهناور و غني اسلامي ، درابعاد فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و نظامي است ، و تحميل جهات استعماري در تمامي امور مذكوره بر جهان سوم مي باشد. و براي اين مقصد، كه در نظر آنان بسيارداراي اهميت است ، زحمتها متحمل شدند و وقتها و پولهاي بسياري صرف نموده اند ومي نمايند. در سابق ، سردمداران اين توطئه ها بريتانيا و فرانسه بودند ؛ و پس از آن ، امريكاو شوروي . اينان براي مقاصد شوم خود كودتاها به راه انداختند و رژيمهايي را برچيده ، ورژيمهاي وابسته به خود را به روي كار آوردند. و بعيد به نظر مي رسد كه اين دو ابرقدرت درصدد براندازي رقيب باشند، چه كه از آن مايوسند. اختلاف بر سر تقسيم طعمه ها وكشورهاي جهان سوم است و براي به دست آوردن سلطه استعماري نو. بهترين راه را درحمله به فرهنگهاي ملتها دانسته و دانشگاهها را به خدمت گرفتند. و با به دست آوردن اين
صفحه : 343
مراكز، از رهاوردهاي آنها مجلسهاي فرمايشي ساخته و حكومتهاي دلخواه به دست آوردند، و نظامها را سر تا قدم غربي يا شرقي كردند. و آنان كه در اين كشمكشها از همه بيشتر صدمه ديدند و رنج كشيدند كشورهاي اسلامي بوده و هستند. چرا كه اسلام داراي فرهنگ غني انسان ساز است كه ملتها را، بي گرايش به راست و چپ و بدون در نظرگرفتن رنگ و زبان و منطقه ، به پيش مي برد و انسانها را در بعد اعتقادي و اخلاقي و عملي هدايت مي كند، و از گهواره تا گور به تحصيل و جستجوي دانش سوق مي دهد. اسلام دربعد سياسي ، كشورها را در همه زمينه ها، بدون تشبث به دروغ و خدعه و توطئه هاي فريبنده ، به اداره و تمشيت حكومت سالم هدايت مي كند؛ و روابط را با كشورهاي ديگري كه به زيست مسالمت آميز و خارج از ظلم و ستمكاري متعهد هستند محكم وبرادرانه مي كند. اقتصاد را به صورتي سالم و بدون وابستگي ، به نفع همگان ، در رفاه همه مردم ، با اهميت به مستمندان و ضعيفان ، بارور مي كند ؛ و براي رشد بيشتر كشاورزي وصنعت و تجارت كوشش مي نمايد. و در بعد نظامي ، به همه كساني كه صلاحيت دفاع ازكشور را دارند براي مواقع اضطراري تعليم نظامي مي دهد ؛ و در اين مواقع بسيج عمومي اختياري و احيانا اجباري مي كند ؛ و در حال عادي براي دفاع از مرزها و تنظيم شهرها وايمني جاده ها و حفظ نظم و انتظام ، نيروي مومن ورزيده تربيت مي كند.
با آنچه گفته شد - كه در اين زمينه ها گفتني بسياري است - با توطئه هاي ابرقدرتها، نه تنها نگذاشتند فرهنگ اصيل اسلام رشد كند و پا بگيرد، كه از طرف دانشگاههاي غيرمهذب و فرنگ رفته هاي غير متعهد و مليگراهاي متعصب شديدا مورد هجوم قراردادند. و از هجوم هم اينان بود كه كشورهاي اسلامي زخمهاي اساسي برداشتند. و اگرامروز قشرهاي مختلف ملتها، از علماي ديني تا گويندگان و نويسندگان و روشن بينان متعهد، قيام همه جانبه نكنند و با بيدار كردن توده هاي عظيم انساني - اسلامي به دادكشورها و ملتهاي تحت ستم نرسند، كشورهايشان بي شك به نابودي و وابستگي همه جانبي بيشتر و بيشتر خواهد كشيد، و غارتگران ملحد شرقي و بدتر از آنان ملحد غربي ريشه حيات آنان را مي مكند و شرافت و ارزشهاي انساني آنان را به باد فنا
صفحه : 344
مي سپارند.
اكنون بازارهاي كشورهاي اسلامي مراكز رقابت كالاهاي غرب و شرق شده است ، وسيل كالاهاي تزئيني مبتذل و اسباب بازيها و اجناس مصرفي به سوي آنها سرازير است .و همه ملتها را آنچنان مصرفي بار آورده اند كه گمان مي كنند بدون اين اجناس امريكايي و اروپايي و ژاپني و ديگر كشورها زندگي نمي توان كرد. و مع الاسف مكه معظمه و جده و مشاهد مشرفه حجاز، مركز وحي و مهبط جبرائيل و ملائكه الله ، كه بايد به حكم اسلام بتهاي جنايتكار را در آنجا شكست و فرياد بر سر آنها زد و از آنها برائت جست ، مملو ازكالاهاي بيگانگان و بازار براي دشمنان اسلام و پيامبر بزرگ - صلي الله عليه و آله و سلم -شده . كثيري از حجاج بيت الله الحرام كه براي فريضه حج مي روند و بايد در آن مكان مقدس از توطئه بيگانگان به فرياد "ياللمسلمين " برخيزند، غافلانه در بازارها به جستجوي كالاهاي امريكايي ، اروپايي و ژاپني پرسه مي زنند، و دل صاحب شريعت را بااين عمل ، كه با حيثيت حج و حجاج بازي مي كند، به درد مي آورند.
اي حجاج محترم خانه خدا به خود آييد! و اي مسلمانان در همه بلاد و اقطار عالم بپاخيزيد! و اي علماي اعلام جهان اسلام به داد اسلام و بلاد مسلمين و مسلمانان برسيد!و در هر گوشه و كنار، همچون ملت ايران و دولت آن و علما و بزرگان اين سامان ، دست رد به سينه ستمكاران غرب و شرق زنيد، و عمال و كارشناسان دروغين و مستشاران نفتخوار آنان را از بلاد خود بيرون بريزيد ؛ و همچون سلحشوران ايران ، شهادت رابر ذلت و شرف اسلام و انساني را بر رفاه و عيش چند روزه توام با خواري و شرمساري ترجيح داده ، و در ميدان نبرد سياسي و نظامي بر آنان چيره شويد ؛ و از هياهوي تبليغاتي آنان باك نداشته باشيد كه خداوند تعالي با شماست : ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم . (8)
بارالها، بنده ناچيز تو از كشوري مظلوم با جمعيتي ناچيز از حيث عدد و همه چيز، وزنده به عنايات تو، ناله مظلومانه خود را، به مقدار ظرفيت ناچيز خود، به ملتهاي مسلمان
8- بخشي از آيه 7 سوره محمد "ص ": "اگر خدا را ياري كنيد، شما را ياري خواهد كرد و گامهايتان را استوار خواهدنمود".
صفحه : 345
و مظلومان جهان رساندم ، و فرياد "ياللمسلمين ! به داد اسلام برسيد" را ابلاغ نمودم . و تاالطاف و عنايات تو نباشد، هيچ گره اي باز نشود و هيچ دردي دوا نشود. تو خود با رحمت واسعه خود به مسلمين نظر فرما، و همه ما و آنان را از قيد خود و خوديت و عبوديت بتها،خصوصا بت نفس ، نجات ده ؛ و شر ستمكاران را از سر مظلومان جهان بويژه مسلمانان بركن ؛ و مسلمانان را به خود آور ؛ و دولتهاي كشورهاي اسلامي را جرات و شجاعت عنايت فرما، كه با داشتن آن مقدار عده و عده و در دست داشتن شريان حياتي غرب وشرق ، تن به ذلت و اسارت اجانب ندهند، و با ملتهاي خود هم صدا شوند. به اميد پيروزي رزمندگان و مبارزان اسلام در سراسر گيتي بر كفر جهاني . والسلام علي عبادالله الصالحين .
روح الله الموسوي الخميني