عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 325 -  مضر بودن علم بدون عمل
صفحه : 325
بنابراين ، يك تكليف است بر همه كساني كه مي توانند قضاوت كنند و در حوزه ها معطل مانده اند. خيلي اشخاص هستند كه اگر توجه به اين مسئله داشته باشند كه يك تكليفي است ، بر همه هست تا آن جايي كه به مقدار كفايت تحقق پيدا بكند، و الا واجبات كفاييه هم بر همه آحاد واجب است . وقتي وجوب برداشته مي شود كه به مقدار كفايت ، اين عمل تحقق پيدا كرده باشد. بنابراين ، به عهده همه حوزه هاي علميه سرتاسري است كه در اين امر اهتمام كنند؛ افرادي كه در آن جا قدرت اين معنا را دارند كه قضاوت كنند،بيايند مشغول كار بشوند. اين يك خدمتي به اسلام است ، يك خدمتي به كشور است ويك تكليفي است كه خداي تبارك و تعالي بر همه كرده است و اميدوارم كه اين كار راانجام بدهند.
مضر بودن علم بدون عمل
و اميدوارم كه دانشجوياني كه براي اين خدمت مشغول هستند، هم در رشته قضاوت و هم در تهذيب اخلاق ، مهم اين است كه [در] اين دو جناح ، هر دو، هم علم و هم عمل باشد. علم بدون عمل ، مفيد كه نيست ، بلكه مضر است . شايد بسياري از مصيبت هايي كه بر بشر واقع شده باشد، از علم واقع شده است . تمام اين خرابي هايي كه الان در دنيا به وجود آمده است ، اينها براي اين است كه علمي بوده است كه توام با تهذيب نبوده است ؛علم را دارند، لكن مهذب نيستند. شما اگر بخواهيد خدمت بكنيد به اسلام ، خدمت بكنيد به كشور خودتان ، استقلال كشور خودتان را حفظ كنيد، وابسته به هيچ جا نباشيد،بايد هم رشته علم را تقويت كنيد وهم تهذيب اخلاق را و هم عمل را.
و من اميدوارم كه همين طور باشد و شماها موفق بشويد به اين كه اين تكليف بزرگ را به طور شايسته به اتمام برسانيد.
اجراي حدود بر ميزان احكام اسلام
و به قوه قضاييه عرض مي كنم كه مسئله قضا يك مسئله بسيار مهمي است كه اگر انسان در آن قصور بكند، تقصير بكند، ضرر وارد مي شود. اگر تقصير باشد، پيش خداي تبارك