عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 317 -  اهميت ساده زيستي روحانيت و مسئولان
سخنراني
زمان : صبح 25 تير 1364 / 27 شوال 1405
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : اهميت ساده زيستي روحانيت و دست اندركاران
مناسبت : سومين اجلاس سالانه مجلس خبرگان
حضار: مشكيني ، علي "رئيس " و اعضاي مجلس خبرگان
صفحه : 317
بسم الله الرحمن الرحيم
اهميت ساده زيستي روحانيت و مسئولان
من قبلا از حسن نظر آقاي مشكيني تشكر مي كنم و اميدوارم خداوند موافق حسن نظر ايشان با من رفتار كند و همه ما را توفيق بدهد كه در خدمت اسلام باشيم . و همچنين تشكر مي كنم از آقاياني كه من را مفتخر به زيارت خودشان كردند و اميدوارم اين مسئوليتي را كه به آنها محول شده است ، به احسن وجه به پايان برسانند و آن طوري كه موجب رضاي خداست عمل كنند.
از اهم مسائلي كه بايد تذكر بدهم ، مسئله اي است كه به همه روحانيت ودست اندركاران كشور مربوط مي شود، و هميشه نگران آن هستم كه مبادا اين مردمي كه همه چيزشان را فدا كردند و به اسلام خدمت نموده و به ما منت گذاشتند، به واسطه اعمال ما از ما نگران بشوند، زيرا آن چيزي كه مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آن دنبال ما و شما آمده اند و اسلام را ترويج نموده و جمهوري اسلامي را بپا كردند وطاغوت را از ميان بردند، كيفيت زندگي اهل علم است . اگر خداي نخواسته ، مردم ببينندكه آقايان وضع خودشان را تغيير داده اند، عمارت درست كرده اند و رفت و آمدهايشان مناسب شان روحانيت نيست ، و آن چيزي را كه نسبت به روحانيت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بين رفتن اسلام و جمهوري اسلامي همان .البته من اين نكته را عرض كنم ، يك دسته اي كه در معرض خطر هستند بايد خودشان را
صفحه : 318
حفظ كنند، ولي همين ها هم بايد مواظب باشند كه زايد بر ميزان نباشد. شما گمان نكنيدكه اگر با چندين اتومبيل بيرون بياييد وجهه تان پيش مردم بزرگ مي شود، آن چيزي كه مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است ، اينكه زندگي شما ساده باشد،همان طوري كه سران اسلام و پيغمبر اسلام و اميرالمومنين و ائمه ما زندگي شان ساده وعادي بود بلكه پايين تر از عادي . آنها هم كه جمهوري اسلامي را بپا كردند، مردم عادي هستند، و كساني كه بالابالاها نشسته اند، هيچ دخالتي در اين مسائل نداشته و ندارند. اين مردم بازار و كشاورز و كارگران كارخانه ها و طبقات ضعيف - به حسب دنيا و قوي به حسب آخرت - هستند كه اين توقع را دارند كه اگر خداي نخواسته ، نفوس اين مردم از مامنحرف بشود، ضرر آن براي ما تنها نيست ، بلكه براي اسلام است . و ما بايد حفظ كنيم آنهايي را كه اسلام و جمهوري اسلامي را نگه داشته اند و بعد از اين هم نگه خواهندداشت ، و حفظ آن به اين است كه زندگي ما ساده و عادي باشد. آنهايي هم كه مي خواهند خودشان را حفظ كنند، بايد بدانند كه گاهي با يك اتومبيل پيكان بهترمي توانند محفوظ باشند تا وسيله ديگر. و ائمه جمعه و جماعاتي كه اگر عادي بيرون بيايند ممكن است از بين بروند، بايد به آن مقداري حفظ كنند كه زياد نباشد. و اين طورنباشد كه امام جمعه اي وقتي در خيابان مي آيد، خيابان را خلوت كنند و هياهو به راه بيندازند، اين طور چيزها حيثيتشان را در جامعه ساقط مي كند. بزرگي شما آقايان به دنيانيست ، بزرگي شما به آخرت است ، و اينكه پيش خدا آبرومند باشيد. و اين يك مسئله مهمي است كه دخالت در حفظ جمهوري اسلامي دارد و ما بايد خيلي مواظب باشيم ، واهل علم و دولت و دست اندركاران بيشتر بايد مواظب باشند، چرا كه همه دنبال اين هستند كه نقطه ضعفي ، خصوصا از اهل علم پيدا كنند و در همه جا مطرح سازند. و ما بايدبه گونه اي زندگي كنيم كه اگر چنانچه آن را از ما گرفتند، حسرت نخوريم ، نه اينكه مثل رئيس جمهور امريكا كه اگر اين مقام را از او بگيرند شايد از حسرت دق كند!
استمرار سياست اسلامي حج
جهت ديگري هم كه بايد عرض كنم اين است كه الان ايام حج است و حج از امور
صفحه : 319
كشور ما و همه جاست ، و ما بايد به آن توجه خاصي بكنيم . من آقاي موسوي خوئيني هارا مي شناسم ، و ايشان خيلي فعال بودند و خوب عمل كردند، اما چون وجودشان دردادستاني لازم بود و از اين جهت ، امسال نمي توانند به حج بروند، هرچه فكر كردم ديدم كه آقاي كروبي به جاي ايشان مناسب است . و آقاي كروبي كسي است كه سالهاي طولاني در رژيم سابق كتك خورده است ، و در اين راه صدمه زيادي ديده اند و فردمقاوم و صالحي است . از اين جهت ، ايشان را موقتا امسال مي فرستيم تا ببينيم سال ديگرچه بايد بكنيم .
اما مسئله اي كه عرض كردم ، دنبال اين هستند كه نقطه اي پيدا كنند و بگويند اين است كه ، حال كه آقاي موسوي كنار رفته اند تبليغ مي كنند "وضع ايران تغيير و سياستش فرق كرده است ". آنها نمي دانند سياست حج ، سياستي نيست كه ما درست كرده باشيم ، حج سياست اسلامي است . ما از اول بنايمان بر اين بوده است ، به حج آن طوري كه بوده است عمل كنيم . همان طور كه پيغمبر اكرم بت ها را در كعبه شكست ، ما هم بت ها را بشكنيم ، واين بت ها كه در زمان ما هستند، از آن زمان بالاتر و بدترند. ما بايد همان طور كه سابق عمل كرده ايم ، به حج برويم و همان طور كه سابق تظاهرات و راهپيمايي كردند، عمل كنيم ؛ و با تغيير آقاي موسوي ، سياست ما تغيير نكرده است . حج به همان وضعي كه هميشه و در اين دو - سه سال برگزار شد، برگزار مي گردد، و دولت ها هم بايد آن را تحمل كنند. و ما نمي توانيم از آن وظيفه اي كه اسلام برايمان قرار داده است عدول كنيم و قرآن هم همين دستور را داده است و سياست ما در حج همان سياست است كه بوده و هر وقت هم به حج برويم همان طور عمل مي كنيم ، مگر جلوي ما را بگيرند و نگذارند به حج برويم كه آن مسئله ديگري است .
و من اميدوارم اين فريضه را همان طور كه تا به حال بجا آورده اند، امسال بهتر و باجمعيت بيشتر به انجام برسانند.
اعتنا ننمودن ملتهاي مسلمان به تهديدات قدرتها
و افرادي هم كه به حج مي روند بيشتر متوجه اعمال و با يكديگر متحد باشند، و
صفحه : 320
اميدوارم كشورهاي مسلمان ديگر هم اين احساس را كرده باشند. و بيش از يك ميلياردجمعيت مسلمان نبايد دنبال اين باشند كه امريكا چه مي گويد و شوروي چه مي گويد، وروي پاي خود بايستند و به ديگران اعتنا نكنند، همان طور كه اين كشور چهل ميليوني كه نسبت به ساير كشورها خيلي كوچك است ، روي پاي خود ايستاده و مي گويد: "نه شرقي و نه غربي " و الان هم احترام اين كشور از احترام آن كشورهايي كه مورد حمايت آنهاهستند بيشتر است ، و توجه نفوس مسلمانان به اين جا زيادتر گرديده . بنابراين ، ملتهاخوف نداشته باشند كه امريكا چه مي كند، اينها طبل توخالي هستند، فرياد مي زنند و عمل نمي كنند. شما ببينيد امريكا راجع به تروريست ها كه همه و ما با آن مخالفيم ، چه گفت وچه كرد؛ مرتب دنبال اين بودند آنها را به يكي از كشورهاي مخالف خود بچسبانند كه نتوانستند. و تشرهاي اينها توخالي است ، و هيچ خبري نمي شود و ملت ها نبايد بترسند وبايد راه خودشان را طي كنند، و اسلام و خدا پشتيبان آنان است و كسي كه خدا پشتيبان اوست ، نبايد از چيزي خوف داشته باشد. اميدوارم خداوند ما را موفق فرمايد كه تابع دستورات او باشيم .
والسلام عليكم و رحمه الله